TRIKKIS ENERGY: Η μετάβαση στην ηλιακή ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη

Στην TRIKKIS ENERGY καταλαβαίνουμε ότι κάθε πελάτης έχει μοναδικές ανάγκες και στόχους όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια. Γι' αυτό προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Είτε αναζητάτε μια μικρή οικιακή εγκατάσταση είτε ένα μεγάλο εμπορικό έργο, η ομάδα μας θα συνεργαστεί στενά μαζί σας για να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα σύστημα που να καλύπτει τις ανάγκες σας και να υπερβαίνει τις προσδοκίες σας.

  • Μεγάλο φάσμα υπηρεσιών για οποιοδήποτε σύστημα.
  • Προϊόντα από αξιόπιστους πιστοποιημένους κατασκευαστές.
  • Άρτια τεχνική υποστήριξη πριν & μετά την εγκατάσταση.
  • Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με διαδικασίες που βοηθούν στην αποτελεσματική εκτέλεση όλων των λειτουργιών.
  • Τριπλή πιστοποίηση στα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Ασφάλειας και Υγείας OSHAS 45001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
  • Εγγύηση μέγιστης απόδοσης της επένδυσης. Διαφάνεια στις τιμές και ευκολία στην κάλυψη των αναγκών σας (E-SHOP).
  • Προσφορά έτοιμων λύσεων.
  • Πολυετής εμπειρία, αξιοπιστία, ποιότητα. Εμπειρία πέρα των 6000 εγκαταστάσεων Παγκύπρια
2

Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών του τομέα όπως η μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Είναι εγγεγραμμένη στο Σύνδεσμο Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ). Οι διεθνείς πιστοποιήσεις (ISO 9001, OSHAS 45001, ISO 14001) σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στο οποίο εντάσσονται επιστήμονες και μελετητές μέλη του ΕΤΕΚ, η πείρα, η αξιοπιστία και η συνεργασία της εταιρείας με κορυφαίους προμηθευτές ανά το Παγκόσμιο, την έχουν καθιερώσει ως μία εκ των πρωτοπόρων εταιρειών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο. Η TRIKKIS ENERGY στοχεύει στην καλυτέρευση της καθημερινότητας για τον κάθε άνθρωπο και το περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλες τις μοντέρνες τεχνικές και εξοπλισμό.

3

Μείωση ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά

NET METERING ΜΕΧΡΙ 10KWP «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»
Το σχέδιο Net Metering προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εγκαταστήσουν στην οικία τους, μικρό ΦΒ σύστημα ισχύος μέχρι 10KWp.
Net Metering: συμψηφισμός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
* Τυχόν περισσεύματα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πιστώνονται στο λογαριασμό κάθε διμηνίας, μέχρι και τρία χρόνια.

VIRTUAL NET METERING ΜΕΧΡΙ 10KWP «ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»
Το σχέδιο του Virtual Net Metering προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης ΦΒ συστήματος σε διαφορετική οικοδομή ή τεμάχιο γης από το υποστατικό που θα εξυπηρετείται.
Εικονικός συμψηφισμός μετρήσεων μεταξύ 2 μετρητών.
* Απόσβεση του συστήματος, σε χρόνο μικρότερο των 4 χρόνων.
* Επιχορηγήσεις μέχρι και 6250 ευρώ.

4

Βιώσιμες λύσεις για κάθε επιχείρηση
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (NET BILLING)
Πρόκειται για διασυνδεδεμένα ΦΒ Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένα σε εγκαταστάσεις Οικιακών, Εμπορικών ή Βιομηχανικών υποστατικών των οποίων η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση.

Επί του συγκεκριμένου, εάν υπάρχει παραγωγή μεγαλύτερη από τις ανάγκες τότε δίνεται στην Α.Η.Κ με κόστος αποφυγής, ενώ όταν η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή τότε οι επιπρόσθετες ανάγκες καλύπτονται από το δίκτυο.

5

Το οικονομικό όφελος από τις μονάδες ενέργειας που πιστώνονται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους ή ακόμα και του συνολικού κόστους από την εισαγόμενη από το δίκτυο ενέργεια. Στην περίπτωση που το όφελος που προκύπτει από την εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης από την ΑΗΚ ηλεκτρική ενέργεια τότε ο καταναλωτής θα καταβάλλει την χρηματική διαφορά. Στην περίπτωση που το όφελος που προκύπτει από την εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης από την ΑΗΚ ηλεκτρική ενέργεια τότε το πλεονάζον χρηματικό ποσό θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

6

Ηλεκτροδότηση παντού

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Λύσεις αυτόνομων ΦΒ Συστημάτων για κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρική ενέργεια, σε περιοχές και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι εφικτή, τόσο για οικονομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.

ΦΒ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Τα προτεινόμενα ΦΒ συστήματα ανακύκλωσης και άντλησης νερού αποτελούν ιδανική επιλογή, τόσο από τεχνικής, όσο και από οικονομικής πλευράς, λόγω της άριστης απόδοσης τους και του μηδενικού λειτουργικού κόστους. Με επιτόπια επίσκεψη από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας, ετοιμάζεται βάσει των αναγκών σας εναλλακτική πρόταση ώστε να ανεξαρτητοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες από το δίκτυο της ΑΗΚ ή από γεννήτριες.

Αξιόπιστες ενεργειακές λύσεις

  • 6000+ Εγκαταστάσεις
  • 18+ Χρόνια Εμπειρίας
7

Στοιχεία επικοινωνίας:

Βιομηχανική περιοχή Μοναγρουλλιου

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 25, 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός, Κύπρος P.O. BOX 26, 4524 Μοναγρούλλι

Email: solar@trikkis.com

Ιστοσελίδα: www.trikkisenergy.com

Facebook: Trikkis.Energy

Instagram: trikkisenergy

Δειτε Επισης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ GOING SOLAR:Τα πολλαπλά οφέλη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Ενεργειακές λύσεις Conercon: Προτεραιότητα η χρήση πράσινης ενέργειας
EnergyIntel: Καινοτόμες λύσεις ενέργειας μέσα από το όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον
ERGO ENERGY: Generating energy for life
HEATAIRCON: Ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
SOLAR EDGE: Κάνοντας τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εξυπνότερα
VASCON SOLAR EXPERTS: Ήλιος, ο καλύτερος μας φίλος!