Γρ. Διασύνδεσης Ανοικτού Παν. Κύπρου: Αδιαμφισβήτητη επιτυχία

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο του Έργου, Έλενα Γρηγορίου, σχεδόν 6 στους 10 πλήρους απασχόλησης εργοδοτήσεις φοιτητών, πραγματοποιούνται σε φορείς που είχαν τοποθετηθεί οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.