Το φορολογικό τοπίο και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο

Κρίσιμα θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν την οικονομία, αναδείχθηκαν μέσα από 6ο Cyprus International Tax Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία