Πόλεμος Ουκρανία: Το κλάμα της προσφυγιάς, το κλάμα του πολέμου