Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέας-Αδειάζει πρύτανη και προχωρά με έλεγχο αμοιβών καθηγητών

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε σχέση με το θέμα που προέκυψε με τη θυγατέρα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσου Χρσιτοφίδη. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση από το Κέντρο Αριστείας, biobank.cy, η Ελεγκτική Υπηρεσία επανήλθε, με ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνει πως το υπό αναφορά Κέντρο Αριστείας Biobank.cy, όπως και κάθε άλλη Ερευνητική Μονάδα που συστήνεται στο ΠΚ, δεν είναι αυτόνομα από το ΠΚ όπως αφήνεται να νοηθεί στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα υπογραμμίζει πως τα θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις ενέργειες του Πρύτανη παραμένουν και θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου. Παράλληλα υποδεικνύει πως θα προχωρήσει σε έλεγχο των αμοιβών καθηγητών του ΠΚ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι φορείς της ΕΕ που χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι καθηγητές πληρώνονται, για τον ίδιο χρόνο εργασίας, τόσο από το ΠΚ όσο και από τους ευρωπαϊκούς αυτούς φορείς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, «μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Προϋπολογισμού του ΠΚ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ενώ το θέμα οδηγήθηκε πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση με βάση τις συνταγματικά προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Πρύτανης του ΠΚ απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής στις 15.3.2022 επιστολή με την οποία επιχειρηματολόγησε εναντίον δύο εκ των τεσσάρων τροπολογιών που είχαν κατατεθεί σχετικά με τον Προϋπολογισμό. Η μία αφορούσε την εισαγωγή οροφής (ως ποσοστού επί του κανονικού μισθού) που θα εφαρμοζόταν σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές που δίνονται στα μέλη της Ιατρικής Σχολής.

Προσθέτοντας πως «με επιστολή μας στις 16.3.2022 ενημερώσαμε την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η θυγατέρα του Πρύτανη εργοδοτείται ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του ΠΚ αναφέροντας ότι τούτου δημιουργεί μείζον θέμα σύγκρουσης συμφέροντος για τον Πρύτανη ο οποίος, ας σημειωθεί, είχε διαβιβάσει την υπό αναφορά επιστολή χωρίς να έχει ληφθεί προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου του ΠΚ, το οποίο με βάση το σχετικό Νόμο (Ν.144/1989), το ίδιο το Συμβούλιο και όχι ο Πρύτανης έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εξουσίες:

(i) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου

(ii) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου»

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, σχετικά με τη σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ελγτική Υπηρεσία σημειώνει πως, »το υπό αναφορά Κέντρο Αριστείας Biobank.cy, όπως και κάθε άλλη Ερευνητική Μονάδα που συστήνεται στο ΠΚ, δεν είναι αυτόνομα από το ΠΚ όπως αφήνεται να νοηθεί στην ανακοίνωση. Η δυνατότητα σύστασης τέτοιων Ερευνητικών Μονάδων απορρέει από σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από την Βουλή (ΚΔΠ 144/99) και στους οποίους με σαφήνεια προβλέπεται ότι τα Κέντρα υπάγονται στο ΠΚ και λογοδοτούν τόσο στο ΠΚ όσο και στην οικεία Σχολή του ΠΚ. Για να συσταθεί κάθε τέτοιο Κέντρο απαιτείται έγκρισης της Βουλής. Επικεφαλής του συγκεκριμένου Κέντρου είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι, «μέχρι χθες στο οργανόγραμμα του ΠΚ, το Κέντρο Αριστείας Biobank.cy δεικνυόταν κάτω από την Ιατρική Σχολή, ως την οικεία Σχολή, και σήμερα έχει μεταφερθεί αλλού ώστε να φαίνεται ότι δήθεν είναι ανεξάρτητο. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν προβλέπει Ερευνητικά Κέντρα χωρίς οικεία Σχολή ή Τμήμα. Η θυγατέρα του Πρύτανη είναι στο μισθολόγιο του ΠΚ από το 2013. Το ΠΚ είναι ο εργοδότης της, όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην περί φόρου εισοδήματος νομοθεσία. Το αναφέρουμε αυτό επειδή η ανακοίνωση δίνει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι το πρόσωπο αυτό αμείβεται απευθείας από χορηγούς

Καταλήγοντας η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι, «στη βάση των πιο πάνω, τα θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις ενέργειες του Πρύτανη παραμένουν και, όπως είχαμε αναφέρει στην επιστολή μας, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου. Είχαμε αναφέρει και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε έλεγχο των αμοιβών καθηγητών του ΠΚ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Στόχος του ελέγχου θα είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι φορείς της ΕΕ που χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι καθηγητές πληρώνονται, για τον ίδιο χρόνο εργασίας, τόσο από το ΠΚ όσο και από τους ευρωπαϊκούς αυτούς φορείς. Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων».

Τι ανέφερε το Κέντρο Αριστείας biobank.cy

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, «σε συνέχεια της ανάρτησης στην οποία προέβη στις 16.03.2023, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Κέντρο Αριστείας biobank.cy επιθυμεί να αναφέρει τα εξής:

Από το 2012, και με στόχο την εκπόνηση του διδακτορικού της στη Μοριακή Βιολογία, η Δρ Άνδρεα Χριστοφίδου συνεργάζεται με το ερευνητικό εργαστήριο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα που υπαγόταν τότε στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έπειτα, η Δρ Χριστοφίδου εργοδοτήθηκε σε μη μόνιμη θέση, Ειδικής Επιστήμονα Έρευνας, αμειβόμενης από κονδύλια του ΙδΕΚ και του Broad Institute of MIT and Harvard.

Κατά τη δημιουργία του biobank.cy, Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα και τη συγχρηματοδότηση του έργου CY-Biobank από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμβολαίου 857122, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Δρ Χριστοφίδου συνέχισε να εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας Έρευνας αμειβόμενη από τα εν λόγω κονδύλια».

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σημειώνει ότι, «το Κέντρο Αριστείας biobank.cy στεγάζεται προσωρινά στα κτίρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης του κτιρίου του και, όπως όλα τα Κέντρα Αριστείας στην Κύπρο, είναι αυτόνομο και εποπτεύεται από το Συμβούλιό του».

Παράλληλα, αναφέρεται ακόμη πως, «η Δρ Άνδρεα Χριστοφίδου είναι κάτοχος B.Sc. (Hons.) στις Βιολογικές Επιστήμες (Γενετική) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο), M.Sc. στη Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου από το Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο), M.Sc. στη Γενετική και Γονιδιωματική Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο), Ph.D. στη Μοριακή Βιολογία (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και εργοδοτείται, όπως όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου, στη βάση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών της προσόντων με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κέντρου».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει ότι, «η Διεύθυνση του Κέντρου είναι στη διάθεση τόσο της Υπηρεσίας όσο και του Γενικού Ελεγκτή για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις».

Δειτε Επισης

Υπ. Γεωργίας: Πέραν των 850 εκατομμυρίων ευρώ για αγροτικό κόσμο στο πλαίσιο ΚΑΠ
Πρώτη στην Ευρώπη η Κύπρος με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης
Επιτροπή στα κατεχόμενα θα εξετάσει μέτρα για την οικονομία
Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας
Διερεύνηση ισχυρισμών για παράνομες χρεώσεις από ειδικούς ιατρούς ζητά ο ΠΙΣ
Δωρεάν είσοδος σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους
Καταδικάζει τα ωράρια στα ΤΑΕΠ Πάφου και Πόλη Χρυσοχούς η ΠΑΣΥΚΙ
Παράταση μέχρι Οκτώβριο για υποβολή φορολογικής δήλωσης ατόμου για το 2022
Έναρξη εκσκαφών στην Αλόα ζητούν συγγενείς τ/κ αγνοούμενων
Ώρες λειτουργίας Υπηρεσιών Εφημερίας Προσωπικού Ιατρού