Ανακοινώθηκαν τα νέα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης ορεινών περιοχών-Όλες οι πληροφορίες

Τα νέα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου και τα Επιδόματα για Στήριξη των Κατοίκων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για στεγαστικά σχέδια παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση στέγης σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, τα οποία εφαρμόζονται από το 2019.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε πως τα Στεγαστικά Σχέδια και τα Επιδόματα στήριξης των κατοίκων των ορεινών περιοχών «εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2019. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι, από την έναρξη εφαρμογής τους μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Σχεδίων 1.500 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στην παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους περίπου €55.4 εκατομμυρίων. Από τα επιδόματα επωφελήθηκαν το 2023, περίπου 14.000 δικαιούχα νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε περίπου 29.500 άτομα, με συνολική χορηγία ύψους €7.5 εκατομμυρίων».

55

Παρά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση των πολιτών και τις τροποποιήσεις που έγιναν στα Σχέδια τα προηγούμενα χρόνια, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, «είχαμε γίνει δέκτες πολλών εισηγήσεων και προτάσεων, για να βελτιώσουμε τα Σχέδια κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τους δικαιούχους και να επιλύσουμε προβλήματα που διαχρονικά παρουσιάζονταν. Ως εκ τούτου, μέσα από διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις με οργανωμένα σύνολα και Τοπικές Αρχές, τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και απλούς πολίτες, κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αλλαγές, ώστε να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής για να μπορούν να επωφεληθούν από αυτά περισσότεροι δικαιούχοι και να γίνουν πιο ελκυστικά για τους πολίτες». Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης των Σχεδίων χρειάστηκε πρόσθετος χρόνος, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβάνει στη μεγάλη τους πλειοψηφία τις κυριότερες εισηγήσεις που έγιναν από τις διάφορες επαφές.

Ενδεικτικά, ανάμεσα σε άλλα, έγιναν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

-       Αναβάθμιση κατηγορίας συγκεκριμένων Κοινοτήτων στη βάση κριτηρίων και ένταξη νέων Κοινοτήτων και περιοχών, κάτι που σημαίνει συμπερίληψη περισσότερων δικαιούχων.

-       Τροποποίηση κριτηρίου κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται επιλέξιμες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.

-       Επέκταση της ισχύος του Σχεδίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και μετατροπή του σε διετές Σχέδιο, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους επαρκής χρόνος για εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για το Σχέδιο.

-       Παραχώρηση εξαίρεσης ως προς την ημερομηνία απόκτησης, ώστε οι αιτητές που απέκτησαν κατοικία διά δωρεάς και μόνο, σε Κοινότητες που εμπίπτουν στις Κατηγορίες των «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» και των «εξόχως ορεινών, μικρών και απόμακρων περιοχών» πριν την έναρξη του τρέχοντος έτους προκήρυξης του Σχεδίου να μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο (δηλαδή 1.1.2024), με στόχο να δοθεί η ευκαιρία επιδιόρθωσης των κατοικιών αυτών για ιδιοκατοίκηση, έστω και η κληρονομική απόκτηση έγινε παλαιότερα.

-       Παραχώρηση επιστολής προέγκρισης συμμετοχής στο Σχέδιο για τη διευκόλυνση εξασφάλισης δανειοδότησης του υπόλοιπου ποσού από τον δικαιούχο.

-       Απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμών, με καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη παραχωρείται ως προκαταβολή, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για έναρξη των εργασιών πιο άμεσα.

-       Αλλαγή του κριτηρίου επιλεξιμότητας των δικαιούχων φοιτητών εξωτερικού, κατά τρόπο ώστε, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επιστροφή τους στην Κύπρο, να έχουν δικαίωμα άμεσης συμμετοχής στα Στεγαστικά Σχέδια και τα Επιδόματα.

Αναφορικά με το Επίδομα στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αλλαγές:

-       Ένταξη πρόσθετων Κοινοτήτων, όπως η Κοινότητα Τροόδους και ο Δήμος Πάνω Λευκάρων, λαμβάνοντας υπόψη την απογραφή πληθυσμού του 2021.

-       Συμπερίληψη των φοιτητών εξωτερικού στους δικαιούχους.

-       Αύξηση του επιδόματος που παραχωρείται στους συνταξιούχους από τα €85 στα €165, ποσό ίσο με εκείνο που λαμβάνουν οι μη συνταξιούχοι δικαιούχοι.

85

Η υποβολή αιτήσεων για τα Στεγαστικά Σχέδια αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, οι αιτήσεις για τα Σχέδια των Επιδομάτων θα υποβάλλονται από τις 3 Ιουνίου 2024 μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024.

3

Καταληκτικά, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε «την προσήλωση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν τις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και την ύπαιθρο, με την παραχώρηση κινήτρων που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού στις περιοχές αυτές, αλλά και στην προσέλκυση νέου». «Τα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν σημαντική αναβάθμιση της μέχρι σήμερα πολιτικής και αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής μας, σε συνάρτηση με την απόφασή μας για ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

«Ενόψει και της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναζητούμε συνεχώς τρόπους που να επιτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών για την αναζωογόνηση και την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ισχυρές και ανθεκτικές Κοινότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», εξήγησε, τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών.

Στη συνέχεια, κληθείς να σχολιάσει την αύξηση του επιδόματος που θα παραχωρείται στους συνταξιούχους, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι η απόφαση έλαβε υπόψη τις ανάγκες (π.χ. για θέρμανση, κοκ) των συνταξιούχων, οι οποίοι μένουν περισσότερο στο σπίτι. «Για να εξισώσουμε και να άρουμε αυτή την ανισότητα, οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το ίδιο επίδομα με τους μη συνταξιούχους, με επιπλέον κόστος για τη Δημοκρατία περίπου €900.000 τον χρόνο», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Δειτε Επισης

Έπιασε την ανιούσα η θερμοκρασία-Κίτρινη προειδοποίηση για 42 βαθμούς Κελσίου
Χρηματοδότηση ΕΕ για λιμάνι Λεμεσού και περιφερειακό Λευκωσίας
Ενίσχυση για αναβάθμιση συστημάτων αποστολής στοιχείων διακίνησης νωπού γάλακτος ενέκρινε το Υπουργικό
Η ΑΗΚ αφαιρεί τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες από πασσάλους της
Ακόμη πενήντα κοινότητες εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης
Ανακοινώθηκε επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου από τον Ιανουάριο του 2025
Ξεπέρασαν το 1,65 εκ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο του 2024-Σταθερή πρωτιά για τους Βρετανούς
Παροχή πολεοδομικών κινήτρων για κατεδάφιση παλιών και επικίνδυνων οικοδομών ενέκρινε το Υπουργικό
Αρχίζει τον Σεπτέμβριο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στρατόπεδα
Προτεραιότητα η άμεση πρόσβαση σε εμβόλια απαντά η Κυριακίδου στην απόφαση ΓΔΕΕ