Συνέργειες για ένταξη Ακρωτηρίου Άσπρου–Πέτρας Ρωμιού σε μνημεία UNESCO προτείνει η Επ. Περιβάλλοντος

Την από κοινού προσπάθεια των κοινοτήτων Πισσουρίου και Κουκλιών, ώστε να ενταχθεί η ευρύτερη περιοχή μεταξύ των δυο κοινοτήτων, που θα περιλαμβάνει το Ακρωτήρι Άσπρο και την Πέτρα του Ρωμιού, στα μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας στον Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO, προτείνει η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου.

Χαιρετίζοντας, το Σάββατο, εκδήλωση στην κοινότητα Πισσουρίου, με την ευκαιρία εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000, η Επίτροπος Θεοδοσίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Πισσουρίου για την προώθηση διεθνούς αναγνώρισης της περιοχής για το σημαντικό απόθεμα πολιτισμού, φυσικού περιβάλλοντος και εντυπωσιακής γεωμορφολογίας που διαθέτει.

Όπως είπε, «το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο του Ακρωτηρίου Άσπρου, η βιοποικιλότητα, η ιστορία και η μυθολογία που το συνοδεύουν αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για να μπορέσει να προωθηθεί η ένταξή του ως μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της Σύμβασης Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς».

Όπως εξήγησε, για να συμπεριληφθεί μια περιοχή σε αυτόν τον κατάλογο, χρειάζεται να αποτελεί περίπτωση εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας και να πληροί τουλάχιστον ένα από τα δέκα κριτήρια που θέτει η Διεθνής Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά και τα οποία περιλαμβάνουν πολιτιστικά, αρχαιολογικά, γεωλογικά και βιολογικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, συνέχισε, σε πρώτο στάδιο θα πρέπει η χώρα να συμπεριλάβει την υπό εξέταση περιοχή σε μια προκαταρκτική λίστα την οποία θα υποβάλει για έλεγχο, ενώ στη συνέχεια η Πολιτεία υποβάλλει τον φάκελο της υποψηφιότητας στην UNESCO για να αξιολογηθεί από το ICOMOS, την IUCN και το ICCROM. Αφού γίνει η αξιολόγηση, πρόσθεσε, την τελική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία συνέρχεται κάθε χρόνο.

Υποδεικνύοντας την χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί συντονισμό Κρατικών Υπηρεσιών, Τοπικών Αρχών και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, αλλά και τα αυστηρά κριτήρια που την συνοδεύουν, η Επίτροπος Περιβάλλοντος πρότεινε όπως η προσπάθεια αυτή αναληφθεί από κοινού από την κοινότητα Πισσουρίου και την κοινότητα Κουκλιών.

Στόχος, όπως είπε, πρέπει να είναι η ένταξη της περιοχής ενδιαφέροντος στην ολότητά της, η οποία χωροθετείται εντός των δυο κοινοτήτων, και  ταυτόχρονα η σύνδεση της με την Παλαίπαφο και τον μύθο για τη γένεση της Θεάς Αφροδίτης.

Αυτή η πρόταση, σημείωσε, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας για ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ακρωτηρίου Άσπρου – Πέτρας του Ρωμιού ως μνημείο φυσικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, κάνοντάς το έτσι το δεύτερο μνημείο μικτής κληρονομιάς στην Κύπρο, μετά το νότιο τμήμα του μεταλλείου του Μαθιάτη, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, από το 2002.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στο Ακρωτήριο Άσπρου, είπε πως αποτελεί τόσο Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) λόγω της παρουσίας τού μαυροφάλκονου, του θαλασσοκόρακα, του ζάνου, της σκαλιφούρτας και του τρυπομάζη, αλλά και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) λόγω της παρουσίας 7 τύπων οικοτόπων (με περίπου το 85% της περιοχής να εκτείνεται στη θάλασσα, με κυρίαρχο τον οικότοπο των υφάλων) αλλά και άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, αναδεικνύουν τη μεγάλη οικολογική αξία της περιοχής, συμπλήρωσε.

Σημείωσε, ακόμη, πως οι εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί που εκτείνονται από τον Κόλπο του Πισσουρίου, δυτικά προς την Πέτρα Ρωμιού, έχουν τεράστια γεωλογική αλλά και αρχαιολογική αξία, η οποία σχετικά πρόσφατα αποκαλύφθηκε και αφορά τη θέση ‘Πεζουναρκών’, αφού υπάρχουν ενδείξεις για μικρό οικισμό στο σημείο. Οι δε ασβεστολιθικοί όγκοι του σχηματισμού της Πέτρας του Ρωμιού, πριν 200 εκατομμύρια χρόνια, αποτελούσαν κοραλλιογενείς υφάλους και σε αυτούς μπορεί κάποιος να συναντήσει απολιθωμένα κοράλλια, αλλά και φύκη, τρηματοφόρα κ.ά, συμπλήρωσε.

«Το Γραφείο της Επίτροπου Περιβάλλοντος στηρίζει το κοινοτικό συμβούλιο Πισσουρίου και θα προωθήσουμε την προσπάθεια αυτή στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», υπογράμμισε η κ. Θεοδοσίου, η οποία τιμήθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο για την διαχρονική προσφορά της στην κοινότητα.

Σύμφωνα, με ανακοίνωση του ΓΤΠ, η Επίτροπος Περιβάλλοντος χαιρέτισε χθες και την εκδήλωση της κοινότητας Πελενδρίου «Περιβαλλοντικό Φεστιβάλ στο χωριό», στο πλαίσιο του έργου Climate Early.

Στον χαιρετισμό της, που ανέγνωσε λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, η Αντωνία Θεοδοσίου ανέφερε πως «πρωτοβουλίες, όπως αυτή του έργου Climate Early, στις οποίες βλέπουμε συνεργασίες μικρής κλίμακας στη σχολική εκπαίδευση, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη μας και ενδυναμώνουν την ελπίδα μας για έναν κόσμο πιο υγιή και βιώσιμο».

«Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του τόπου μας αποτελεί στρατηγικό στόχο της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής», συμπλήρωσε.

Μεταξύ άλλων, στην ομιλία της η Επίτροπος αναφέρει πως η συμμετοχή των σχολείων σε έργα όπως το Climate Early δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά ένα ταξίδι που εμπνέει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τα μυαλά των παιδιών μας, καθώς «μέσα από τη βιωματική μάθηση οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά μαθαίνουν να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του».

Υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία γονέων και σχολείου δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές και που επεκτείνεται από το σπίτι μέχρι την κοινότητα και πέρα από αυτήν, η Επίτροπος Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι το Γραφείο της στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών και εξοπλίζουν καλύτερα τις νέες γενιές για να προστατεύσουν και να φροντίσουν τον πλανήτη μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Πάνω από 130,8 εκ. οι πρόσφυγες για το 2024-«Έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός τα τελευταία χρόνια»
Νέα γκάφα σε εξετάσεις-Έδωσαν λάθος γραπτό σε μαθήτριες, το απέσυραν οι Επιτηρητές
Σημαντικά καλύτερη η νέα συμφωνία με ΟΠΑΠ για το Υπουργείο Οικονομικών
Στα σκαριά δύο κέντρα στήριξης για διατροφικές διαταραχές-Εκπονείται Εθνική Στρατηγική
Κλειστά τα Τμήματα ΣΥΛ και ΣΑΛ λόγω μεταφοράς στον ΕΟΑ
Αναπροσαρμογή πολιτικών του κράτους για τους πρόσφυγες ζητά η ΠΕΠ
Στήριξη Βουλής στο έργο του ΤΕΠΑΚ εξέφρασε η Αννίτα Δημητρίου
Διαχειρίσιμο μέχρι στιγμής το πρόβλημα επηρεασμού του GPS λόγω των συρράξεων στο Ισραήλ
Επ. Κατεχόμενων Δήμων: Δεν είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας
Τέσσερις στους πέντε πολίτες ζητούν περισσότερες δράσεις για το κλίμα από τις χώρες τους