Ενισχυτικά μαθήματα εκμάθησης Ελληνικών χρειάζονται 1100 παιδιά στην εκπαίδευση

Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών και μαθητριών που βρίσκονται στην εκπαίδευση έχουν μεταναστευτική βιογραφία, με τους αριθμούς να προσεγγίζουν το 30% σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατόπιν σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργου Κάρουλλα.

Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο αριθμός των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης ήταν: 22,3% στα Δημοτικά, 26,4% στα νηπιαγωγεία και 27,7% στα ειδικά σχολεία. Παγκύπρια, μόνο έξι δημοτικά και 18 νηπιαγωγεία δεν έχουν στις τάξεις τους παιδί με μεταναστευτική βιογραφία. Στη Μέση Εκπαίδευση, τα παιδιά που είναι οι ίδιοι μετανάστες ή οι γονείς τους είναι μετανάστες ανέρχονται σε: 22,7% στην Α’ Γυμνασίου, 20,1% στη Β’ Γυμνασίου, 18,9% στη Γ’ Γυμνασίου, 16,9% στην Α’ Λυκείου, 15,6% στη Β’ Λυκείου και 14,1% στη Γ’ Λυκείου. Σε ό,τι αφορά τις Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταναστευτική βιογραφία έχουν το 21,8% των μαθητών της Α’ τάξης, το 17,4% της Β’ τάξης και το 15,1% της Γ’ τάξης. Όπως αναφέρει η Υπουργός, «με τις αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των τελευταίων χρόνων, υπάρχει η πιθανότητα όλες οι τάξεις να έχουν και παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία».

Παρά τους αυξημένους αριθμούς, δεν σημαίνει πως όλα αυτά τα παιδιά δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα ή ότι χρειάζονται εξειδικευμένη στήριξη. Όμως, προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης συνθηκών βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το Υπουργείο Παιδείας τρέχει μία σειρά από προγράμματα με έμφαση στους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία.

Στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργεί σε 27 σχολικές μονάδες το Πρόγραμμα Μεταβατικών Τάξεων Α’ και Β’ Γυμνασίου. Συνολικά συμμετέχουν 517 μαθητές της Α’ Γυμνασίου και 259 της Β’ Γυμνασίου. Επίσης, σε τέσσερα Γυμνάσια λειτουργεί το Ολιγόωρο Πρόγραμμα για 11 μαθητές. Σε 11 Λύκεια λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταβατικών Τάξεων Α’ Λυκείου, το οποίο καλύπτει 191 μαθητές. Την ίδια στιγμή, λειτουργεί το Πρόγραμμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων/Αιτητών Διεθνούς προστασίας, το οποίο καλύπτει 96 παιδιά στα Λύκεια και 26 στις Τεχνικές Σχολές. Συνολικά, είναι ενταγμένα 1100 παιδιά σε προγράμματα για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,. Ακόμη 92 ασυνόδευτοι ανήλικοι φοιτούν στα προγράμματα των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν στη βάση της αρχής ότι στους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία που κρίνεται αναγκαίο, παρέχονται εντατικά μαθήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, με σκοπό να ενισχυθούν όχι μόνο στα Ελληνικά αλλά και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως και σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού. «Στόχος των εξειδικευμένων προγραμμάτων είναι αφενός να ενισχύσουν τα παιδιά, για να κατακτήσουν επαρκές σώμα γνώσεων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, καθώς και να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό συγκείμενο και εν γένει στην κοινωνία», ανέφερε η Υπουργός.

Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, η εκμάθηση Ελληνικών είναι προτεραιότητα, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκομίζουν το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση. Σε όσα σχολεία φοιτούν παιδιά που δεν κατέχουν το επιθυμητό επίπεδο ελληνομάθειας, παραχωρείται αριθμός διδακτικών περιόδων για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής, με στόχο την κατάκτηση της γλώσσας στο επιθυμητό επίπεδο. «Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, αξιοποιούνται οδηγοί εφαρμογής του προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και πρακτικές εισηγήσεις για την υποδοχή των παιδιών, τη διάγνωση του προηγούμενου γραμματισμού τους, τον διαχωρισμό τους σε ομάδες και την αξιολόγηση της ελληνομάθειάς τους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων», εξήγησε η Υπουργός. Ο διδακτικός χρόνος που παραχωρείται αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά σε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+».

Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα παιδιά, σε 91 Δημοτικά και πάνω από 100 νηπιαγωγεία, υπάρχει στην τάξη και δεύτερος εκπαιδευτικός για ορισμένες διδακτικές περιόδους για περαιτέρω ενίσχυση της υποστήριξης προς τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης. Στην Στ’ Τάξη χορηγείται σταθμισμένο διαγνωστικό δοκίμιο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, ώστε να δίνεται ενημέρωση για το επίπεδο γλωσσομάθειας των παιδιών κατά τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με την Υπουργό, το ΥΠΑΝ σε συνεργασία με τις διευθύνσεις έχει προχωρήσει στην ετοιμασία και αγορά κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, στη συγγραφή Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και στην πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο ελληνομάθειας των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία αξιολογείται κάθε χρόνο μέσα από σταθμισμένα δοκίμια. Οι μαθητές αξιολογούνται πριν από την ένταξή τους στα προγράμματα και ακολούθως όταν συμπληρώσουν δύο χρόνια ενισχυτικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρακολουθείται η μαθησιακή τους πορεία και προσφέρεται πιο στοχευμένη διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, γνωρίζουμε ότι περίπου το 90% των μαθητών Στ’ Δημοτικού που παρακολούθησαν ενισχυτική διδασκαλία στα Ελληνικά, κατέκτησαν το επιθυμητό επίπεδο ελληνομάθειας πριν πάνε στο Γυμνάσιο.

Οι μεγαλύτεροι μαθητές εξετάζονται με δοκίμιο που περιλαμβάνει κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και συνέντευξη για παραγωγή προφορικού λόγου. Όταν τα παιδιά φτάνουν στην Κύπρο και εντάσσονται στο σχολικό σύστημα, τους χορηγείται το ειδικό δοκίμιο για την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, αξιολογούνται στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Βιολογία, ώστε οι διδάσκοντες να αντιληφθούν το μαθησιακό τους προφίλ. Αυτά τα δοκίμια είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ρουμάνικα, Βουλγαρικά, Αραβικά, Τουρκικά και Περσικά.

Ερωτηθείσα ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός παιδιών σε κάθε τμήμα που διαθέτει ποσοστό παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι στα Δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, ο ανώτατος αριθμός παιδιών είναι καθορισμένος ως 25 ανά τμήμα. Για περαιτέρω ενίσχυση, εκεί όπου χρειάζεται, δεν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών αλλά αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, με την πρακτική των δύο εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται τώρα υπό αξιολόγηση, αλλά από τη μέχρι στιγμής ανεπίσημη ανατροφοδότηση που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές, φαίνεται να επιτυγχάνεται αποτελεσματική απόδοση στα τμήματα στα οποία παραχωρείται ενισχυτική διδασκαλία εντός της τάξης.

Δειτε Επισης

ΒΙΝΤΕΟ/LIVE: Στην αίθουσα του Δικαστηρίου για πρώτη φορά Εισαγγελία και Ελεγκτής-Αρχίζει η διαδικασία
Θα κλείνει τμηματικά ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λεμεσού λόγω έργων
Μονόωρη στάση εργασίας από τους νοσηλευτές-Διαμαρτύρονται για υποστελέχωση
Σκόνη και ισχυροί άνεμοι στο καιρικό μενού-Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία
Με άλλες τρεις κάμερες σε Λεμεσό και την μετακίνηση δυο από Λευκωσία ολοκληρώνεται το παζλ του συστήματος
Φουντώνει η κόντρα για τα ΚΙΕ, απαντούν στην ΟΕΛΜΕΚ οι συντεχνίες-Πυρά και κατά ΥΠΑΝ
Στο κάδρο των ποινικών ανακριτών για την δολοφονία Θανάση συγκεκριμένα πρόσωπα-Επανεξετάζονται στοιχεία
Νέο ιστορικό κεφάλαιο στην σύγκρουση θεσμών-Μπαίνουν στην αρένα τα στρατόπεδα Εισαγγελίας και Ελεγκτή
Ανοίγει ξανά το θέμα συμμετοχής του Νίκου Χριστοδουλίδη στο ΕΛΚ ο ΔΗΣΥ
BINTEO: Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον