Αναστολή Ποινής Φυλάκισης

Δικαστήριο το οποίο έχει δικαιοδοσία να επιβάλει ποινή φυλάκισης, έχει δικαιοδοσία να εξετάσει και το ενδεχόμενο να αναστείλει αυτή την ποινή, με αποτέλεσμα η ποινή φυλάκισης που θα επιβάλει να μην είναι άμεση αλλά με αναστολή, νοουμένου ότι η ποινή φυλάκισης που θα επιβάλει δεν θα ξεπερνά τα 3 έτη.

Πρώτα το Δικαστήριο αποφασίζει ποια θα είναι η ορθή ποινή υπό τις περιστάσεις, δηλαδή αποφασίζει το είδος της ποινής που θα επιβάλει, και σε περίπτωση που θα αποφασίσει ότι η μοναδική ποινή που θα είναι σωστή υπό τις περιστάσεις είναι αυτή της φυλάκισης, μετά αποφασίζει το ύψος της. Αφού αποφασίσει το ύψος της και αυτό το ύψος δεν ξεπερνά τα 3 έτη, τότε στη βάσει ειδικής νομοθεσίας, το Δικαστήριο θα μπει στη διαδικασία να εξετάσει αν η ποινή που έχει επιβάλει μπορεί να είναι υπό αναστολή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στο στάδιο που το Δικαστήριο εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της εν λόγω ποινής θα εξετάσει όχι μόνο τα δεδομένα που έχει ήδη λάβει υπόψη για το είδος και ύψος της ποινής αλλά και τις οποιεσδήποτε ειδικές και ιδιαίτερες περιστάσεις μπορεί να υπάρχουν στην εν λόγω περίπτωση.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η αναστολή της οποιασδήποτε απόφασης ποινής φυλάκισης. Μάλλον το αντίθετο ισχύει, δηλαδή ότι ο γενικός κανόνας είναι ότι η ποινή φυλάκισης είναι άμεση εκτός και αν υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες και ειδικές περιστάσεις που να επιτρέπουν του Δικαστηρίου να εξασκήσει την διακριτική ευχέρεια που έχει για να εφαρμόσει τον ειδικό νόμο και να αναστείλει την ποινή που έχει ήδη επιβάλει.

Κριτήρια τα οποία θα εξετάσει το Δικαστήριο για σκοπούς αναστολής της ποινής είναι την σοβαρότητα του αδικήματος και τα κίνητρα διάπραξης, το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, την διαγωγή του κατηγορουμένου μετά τη διάπραξη του αδικήματος συμπεριλαμβανομένης και της οποιασδήποτε μεταμέλειας του, η ενδεχομένη ζημιά που θα προκαλέσει η άμεση φυλάκιση του ατόμου σε αλλά τρίτα άτομα (οικογένεια / εξαρτώμενοι), κα οποιεσδήποτε άλλες εξαιρετικές περιστάσεις. Δηλαδή περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και να προσιδιάζουν είτε στα περιστατικά της υπόθεσης, ή στις περιστάσεις του παραβάτη, ή σε συνδυασμό των δύο.

Σε περίπτωση που διαταχθεί η ποινή φυλάκισης να είναι υπό αναστολή, τότε αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο κατηγορούμενο καταδικαστεί σε οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα εντός της περιόδου που αυτή η ποινή θα βρίσκεται υπό αναστολή, το Δικαστήριο που θα επιβάλει την δεύτερη ποινή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ποινής που ήταν υπό αναστολή.

Εκτός Δικαστηρίου σε περίπτωση που αποφασιστεί άμεση ποινή φυλάκισης, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δίνει το δικαίωμα στον Προέδρο της Δημοκρατίας με την συγκατάθεση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να επέμβουν και να μειώσουν, αναστείλουν, ακυρώσουν ή τροποποιήσουν την ποινή που έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο σε οποιαδήποτε περίπτωση το θεωρούν σωστό.

*Αλέξανδρος Κληρίδης

Δικηγόρος

Φοίβος Χρ. Κληρίδης

& Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Δειτε Επισης

Τι έχουμε και ποια Ευρώπη θέλουμε
Έστω και τώρα βοηθήστε τη μάνα να ησυχάσει και τον Θανάση να αναπαυθεί...
Δικαίωμα Κρατουμένων στην επανένταξη
Η Δικαίωση άργησε μια ολόκληρη ζωή...
Επιλογή για το μέλλον της Ευρώπης
Η προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις του ΥΔΔΤ
Έξαρση εγκλήματος: Απ' ον μπορεί να δέρει το γάρο, δέρνει το σάμαν
Συνέχιση ή Μετατροπή Αλλοδαπής Ποινής στη Κύπρο
Πορεία Χριστοδούλας, η σύνοψη των αγώνων μας σήμερα
Δύο χρόνια έργων και προόδου στον Δήμο Γεροσκήπου