Αρχίζει τον Μάρτιο το έργο αξιολόγησης εταιρειών με κριτήρια ESG-Ο ρόλος της Artemis Credit Bureau

Την έναρξη της λειτουργίας στην κυπριακή αγορά εντός Μαρτίου του Διατραπεζικού Έργου Αξιολόγησης επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental – Social – Governance), ανακοίνωσαν, με δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής της Artemis Credit Bureau, θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών, Γιάννης Τομασίδης και ο επικεφαλής του Έργου στην Artemis Δημήτριος Μπούρπουλας.

«Η Artemis, η οποία παρέχει σήμερα σε τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες πρώτιστα των τραπεζών αλλά κατ’ επέκταση και των ίδιων των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμό Τραπεζών Κύπρου και τις τράπεζες που εκπροσωπούνται, και μέσω της στρατηγικής συνεργασίας που έχει με το διεθνές Γραφείο Πίστης CRIF S.p.A, προχώρησε στην υλοποίηση της λύσης για σκοπούς αξιολόγησης των εταιρειών όσον αφορά την συμμόρφωση τους στα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση)», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση το ESG θα εφαρμοστεί εντός του 2024 σε εταιρικούς πελάτες των τραπεζών.

«Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG και η υιοθέτηση στρατηγικής ESG καθίσταται πλέον μονόδρομος για τις επιχειρήσεις», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «έχει αξία οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας να χαράξουν πορεία και να προσανατολίσουν τις ενέργειες τους προς αυτή την κατεύθυνση για δικό τους όφελος».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τομασίδης είπε ότι σε πρώτη φάση, οι τράπεζες θα ενημερώσουν τις εταιρείες στην Κύπρο που θα επιλέξουν να αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια ESG.

Ανέφερε ότι η Artemis, ως κόμβος στο σημαντικό διατραπεζικό αυτό Έργο, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εταιρειών και των κυπριακών τραπεζών με τις οποίες οι εταιρείες συνεργάζονται.

Ο ΓΔ της Artemis εξήγησε ότι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων θα γίνεται με ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που θα καλύπτει όλο το φάσμα των κλάδων στην Κύπρο, με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, που θα κληθούν να απαντήσουν οι ίδιες οι εταιρείες και το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία “Synesgy” και στην οποία θα προσκαλούνται οι εταιρείες από την Artemis.

Η πλατφόρμα Synesgy, σύμφωνα με τον κ. Τομασίδη, «είναι ουσιαστικά μια παγκόσμια συμμαχία εταιρειών που ενισχύουν τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα με δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας η οποία παρέχει σε κάθε εταιρεία τη δική της αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της εφοδιαστικής της αλυσίδας, σχετικά με τους 3 πυλώνες βιωσιμότητας (Περιβαλλοντικός, Κοινωνικός, Εταιρικής Διακυβέρνησης)».

«Πέραν των ίδιων των εταιρειών, η πλατφόρμα Synesgy υποστηρίζει ταυτόχρονα τον τραπεζικό τομέα, παρέχοντας του ένα εργαλείο ‘βιώσιμης χρηματοδότησης’, υποστηρίζοντας τις πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών, βάσει και εποπτικών τους απαιτήσεων. Η αξιολόγηση ESG επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς φορείς να κατευθύνουν τις στρατηγικές δανεισμού σε πιο βιώσιμες, υπεύθυνες και διαφανείς εταιρείες», τόνισε.

Από τη πλευρά του, ο κ. Μπούρπουλας είπε στο ΚΥΠΕ ότι η πλατφόρμα του Synesgy είναι ήδη διαθέσιμη σε 76 χώρες σε 4 ηπείρους και πλέον σε 27 γλώσσες, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας 620.000 προσκλήσεις σε εταιρείες παγκοσμίως. Η πλατφόρμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια ESG και θα συμβάλει στην ορθή αξιολόγηση και συνεχή εξέλιξη των επιχειρήσεων σε μια βιώσιμη κατεύθυνση που είναι και ο επιθυμητός στόχος.

Ο κ. Μπούρπουλας είπε ότι η κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να επωφεληθεί της αξιολόγησης μέσω της πλατφόρμας και να λάβει το πιστοποιητικό ESG της το οποίο έχει διάρκεια 12 μήνες.

«Μπαίνουν οι βάσεις για αυτό που θα έρθει στο μέλλον», υπογράμμισε ο κ. Μπούρπουλας, σημειώνοντας ότι «σε αυτή την φάση λειτουργίας της πλατφόρμας είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η κουλτούρα στις επιχειρήσεις για αυτό που θα έλθει στο μέλλον. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να αντιληφθούν την αξία ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική και τις πρακτικές τους, πρωτίστως για το δικό τους όφελος», υπογράμμισε.

Η παρούσα περίοδος αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο σε σχέση με τα κριτήρια ESG αλλά «σταδιακά θα καταστούν υποχρεωτικά αυτά τα κριτήρια ακόμη και για τις ίδιες τις εταιρείες», πρόσθεσε.  Είναι λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία για τις εταιρείες σε αυτό το στάδιο να επενδύσουν σε νέα τεχνογνωσία και σε συστήματα διαχείρισης βάσεων μη-χρηματοοικονομικών δεδομένων για την ορθή ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, ο κ. Μπούρπουλας είπε ότι η εταιρεία, με βάση τις πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στο ερωτηματολόγιο, θα λάβει αυτόματα το πιστοποιητικό ESG (ESG Certificate), το οποίο μπορεί να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας της, τη βαθμολογία ESG (ESG Score), το Σχέδιο Δράσης του οργανισμού με προτεραιοποιημένες εισηγήσεις για βελτίωση της απόδοσης της στα κριτήρια ESG και το ίδιο το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις σε μορφή pdf για σκοπούς αναφοράς. 

Στο χρονικό διάστημα ισχύς του πιστοποιητικού (12 μήνες) οι εταιρείες θα δύνανται να προβούν σε ενέργειες που βελτιώνουν την απόδοση τους με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους στην επόμενη ετήσια αξιολόγηση.

Εξηγώντας τα τρία κριτήρια του ESG, είπε ότι αυτά αφορούν τις ενέργειες της επιχείρησης προς το περιβάλλον (Environmental), τη στάση της επιχείρησης προς την κοινωνία (Social) και την εταιρική διακυβέρνηση που εφαρμόζει η επιχείρηση (Governance).

«Αυτά τα τρία κριτήρια του ESG, γύρω από τα οποία, με την πάροδο των χρόνων, τίθενται νομοθεσίες και κανονιστικές υποχρεώσεις, στην ουσία οδηγούν στην λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη ενός οργανισμού», ανέφερε και πρόσθεσε πως για να αναπτυξιακά βιώσιμος ένας οργανισμός πρέπει να έχει καλή απόδοση στους τρεις πυλώνες του ESG, δηλαδή να είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός και να έχει χρηστή διοίκηση.

Σημείωσε ότι οι νομοθεσίες και κανονισμοί που αναπτύσσονται στην ΕΕ για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης επηρεάζουν σε πρώτη φάση την κεφαλαιαγορά και τον τραπεζικό τομέα και ταυτόχρονα αρχίζουν να επηρεάζουν και τις ίδιες τις εταιρείες.

«Την ώρα που μια τράπεζα πρέπει να αξιολογήσει τους πελάτες της με βάση χρηματοοικονομικά κριτήρια, σταδιακά θα αρχίσει να τους εξετάζει πλέον και με βάση τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και χρηστής διοίκησης)», πρόσθεσε.  

 Ο ρόλος της Artemis Credit Bureau

Αναφερόμενος στον ρόλο της Artemis Credit Bureau, μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, ο κ. Τομασίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Artemis προχωρεί στην εισαγωγή της παγκόσμιας ψηφιακής πλατφόρμας Synesgy της CRIF, για σκοπούς του Έργου, και στην Κύπρο.

«Η εταιρεία ICAP CRIF, η οποία είναι μέλος του Ομίλου της CRIF, προσφέρει την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο», ανέφερε και πρόσθεσε πως «η πλατφόρμα θα συλλέξει τα δεδομένα, θα κάνει την αξιολόγηση και θα δώσει τα αποτελέσματα αυτόματα στην ίδια την επιχείρηση".

Μέσω εμάς, συνέχισε, θα δοθούν τα αποτελέσματα και στην τράπεζα ή τις τράπεζες που συνεργάζεται η επιχείρηση.

Σημείωσε ότι εάν η εταιρεία συνεργάζεται με πέραν της μιας τράπεζας, θα συμπληρώσει ένα και μόνο ερωτηματολόγιο και "αυτό από μόνο του έχει οφέλη για την επιχείρηση από πλευράς εξοικονόμησης χρόνου και πόρων", ενώ "επιτυγχάνεται τυποποίηση τόσο των πληροφοριών που ζητούνται από τις επιχειρήσεις όσο και της αξιολόγησης".

Επιπλέον, ο ΓΔ της Artemis Credit Bureau είπε ότι με αυτό το Έργο, τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ESG στην Κύπρο σε στέρεες βάσεις.

"Τα καλά νέα είναι πως και στην Κύπρο, αν και με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με άλλες χώρες θα έλεγα, οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές παράμετροι αλλά και τα κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης άρχισαν ήδη να ενσωματώνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής των επιχειρήσεων", πρόσθεσε. Ωστόσο, ο κ. Τομασίδης είπε ότι "υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος που πρέπει να διανύσουμε ως χώρα με την συμμετοχή βασικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως οι ίδιες οι επιχειρήσεις, ο τραπεζικός κλάδος αλλά και το κράτος διότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG απαιτεί γνώση, εμπειρία και ετοιμότητα, πάνω από όλα, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για ριζικές αλλαγές που αγγίζουν ακόμη και την κουλτούρα του οργανισμού".

«Ως διαχειριστές του Διατραπεζικού Έργου του ESG είμαστε αισιόδοξοι ότι η υλοποίηση της καινοτόμας αυτής λύσης παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους οι οποίες επιθυμούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα τους και να πρωταγωνιστήσουν σε ένα συνεχώς περίπλοκο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Τομασίδης είπε ότι «μέσω του Έργου εισάγεται στην κυπριακή αγορά ένα διεθνές αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των επιχειρήσεων όσον αφορά τα κριτήρια ESG τα οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν να πληρούν προκειμένου να διασφαλίσουν την βιώσιμη ανάπτυξη τους προς όφελος όλης της οικονομίας».

"Ως Artemis δεσμευτήκαμε, ως μέρος του στρατηγικού μας πλάνου, να προσφέρουμε συνεχώς ακόμη μεγαλύτερη αξία στην οικονομία με νέα Έργα υποδομής και το νέο αυτό το διατραπεζικό Έργο είναι μια απτή απόδειξη», κατέληξε. 

Πηγή: KYΠΕ

Δειτε Επισης

Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος-Ενημερώνει αρχηγούς κομμάτων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό
Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να ανήκει σε μετανάστη το πτώμα-«Υπάρχει υπόνοια ότι πρόκειται για γυναίκα»
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ονδούρας προχώρησαν στην κατάσχεση άνω των 2,8 τόνων κοκαΐνης (pics)
Συνελήφθησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στην Ιταλία για επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων εγκλείστων
Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία-Μέχρι και την Παρασκευή η σκόνη στην ατμόσφαιρα
Πτώμα σε αποσύνθεση εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στη Σωτήρα
Παγιδευμένος στη διογκούμενη θεσμική κρίση ο Πρόεδρος-O αντίκτυπος και το ντόμινο από τη πιθανή προσφυγή
Ενώπιον της Βουλής πρόταση νόμου για ποινές σε ακτιβιστές που κυνηγούν τους... κυνηγούς
Γέφυρα για τον κόσμο της εργασίας τα σχέδια επιδότησης μισθού νέων πτυχιούχων
Οι επικίνδυνες παραλίες, οι πολίτες που αγνοούν τον κίνδυνο και οι ενέργειες διάσωσης του ΚΣΕΔ