Θωρακίζουμε τα σχολεία μας με συντονισμένες ενέργειες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά τους τελευταίους μήνες και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργάζεται συστηματικά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία.

Προς την κατεύθυνση της μείωσης των περιστατικών βίας και παραβατικότητας σε σχολικούς χώρους, έχουν ήδη ληφθεί και υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα μέσα στα σχολεία, παρόλο που είναι κοινή παραδοχή ότι το σοβαρό αυτό θέμα είναι πολυπαραγοντικό και πολυπρισματικό και αφορά πολλούς άλλους φορείς (γονείς - οικογένεια, αστυνομία, υπηρεσίες στήριξης, κοινότητα κ.ά). Συγκεκριμένα υλοποιούνται από φέτος, σειρά μέτρων τα οποία, με βάση και ερευνητικά στοιχεία, είναι αποτελεσματικά. Ανάμεσα σε πολλά άλλα, θεσμοθετήθηκαν και τα πιο κάτω:

 1. Ενδυνάμωση της διευθυντικής ομάδας και των εκπαιδευτικών (ενίσχυση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος, σύσταση επιτροπών βίας και παραβατικότητας, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επεξήγηση του ρόλου τους σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων στο σχολεία κ.λπ.).
 2. Απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, απλοποίηση και ενίσχυση των πρωτοκόλλων συνεργασίας των σχολικών μονάδων με την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
 3. Εφαρμογή πρωτοκόλλου αναφοράς περιστατικών βίας και παραβατικότητας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 4. Εισαγωγή προληπτικών προγραμμάτων σε μικρότερες ηλικίες (προσχολική ηλικία).
 5. Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και των άλλων φορέων, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου συγκάλεσε πρόσφατα σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους με θέμα την αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία Κοινή παραδοχή όλων των παρευρισκόμενων ήταν το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας και παραβατικότητας σε σχολικούς χώρους γίνονται κατά τη διάρκεια μη εργάσιμου χρόνου.

Κατά τη σύσκεψη, και μετά από ενδελεχή ανάλυση όλων των δεδομένων, αποφασίστηκαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα, άμεσης εφαρμογής, όπως:

 1. Συστηματικότερος έλεγχος σε σχολεία υψηλού κινδύνου, με αύξηση της φρούρησης και άλλα εστιασμένα μέτρα. Ανάλογα με τις εξελίξεις, τα μέτρα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα σχολεία.
 2. Αναθεώρηση του τρόπου πρόσληψης και των όρων εργασίας του προσωπικού φρούρησης.
 3. Επέκταση, σε σχολεία υψηλού κινδύνου, του συστήματος καμερών υψηλής τεχνολογίας που εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία της Λεμεσού, μετά από διαβούλευση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα σχολεία.
 4. Αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού των σχολείων κατά τη διάρκεια του σκότους.
 5. «Άνοιγμα» των σχολικών χώρων για στοχευμένες δράσεις/δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μη εργάσιμου χρόνου.
 6. Εφαρμογή εναλλακτικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία.
 7. Έναρξη συζήτησης για τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών μονάδων.

Σημειώνεται πως όλα τα μέτρα τυγχάνουν συστηματικής παρακολούθησης, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος για αντιμετώπιση του φαινομένου. Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται άμεσα, ούτε δραστικά, λόγω της φύσης του, γι’ αυτό και τα μέτρα αφορούν, κυρίως στην πρόληψη, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Γιάννης Οικονομίδης

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας

Αθλητισμού και Νεολαίας

Δειτε Επισης

Συνέχιση ή Μετατροπή Αλλοδαπής Ποινής στη Κύπρο
Πορεία Χριστοδούλας, η σύνοψη των αγώνων μας σήμερα
Δύο χρόνια έργων και προόδου στον Δήμο Γεροσκήπου
«Ηγεσία που κάνει τη διαφορά στην ΠΟΕΔ, με ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία!»
Η προστασία από τις περιβαλλοντικές αλλαγές ως ανθρώπινο δικαίωμα,
Υποχρεωτική Νοσηλεία Ουσιοεξαρτημένων
Το τουριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Νότιας Λευκωσίας
Αδικήματα με ποινή Δια Βίου Φυλάκιση
Ο Τραπεζικός Αποκλεισμός στον Αστρομερίτη: Μια πρόκληση για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη
Αναστολή Ποινής Φυλάκισης