Υπουργό αλλάξαμε, νοοτροπία όχι

Στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αρ.1/2023 που αφορά την Αστυνομία, ημερομηνίας 30/11/2023 η Αστυνομία κλήθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις προαγωγές αξιωματικών οι οποίες ακυρώνονται από το Διοικητικό Δικαστήριο και τοποθετήθηκε ως εξής:

«Όπως μας αναφέρθηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας, η καθυστέρηση που προέκυψε, δεν επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά, εφόσον όταν επαναληφθεί η διαδικασία προαγωγών, προάγονται τα ίδια άτομα και ταυτόχρονα, ελαχιστοποιείται το διοικητικό κόστος από τους υπολογισμούς επαναφοράς και μετέπειτα αναδρομικής καταβολής αναδρομικών απολαβών»

Κρατάμε το γεγονός της παραδοχής ότι «εφόσον όταν επαναληφθεί η διαδικασία προαγωγών, προάγονται τα ίδια άτομα». Δηλαδή μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση.

Βοηθοί Αρχηγοί Αστυνομίας

Και οι τέσσερεις Βοηθοί Αρχηγοί δηλαδή οι Β/Αρχηγός (Διοίκησης & Εκπαίδευσης) κ. Χριστόφορος Μαυρομμάτη, Β/Αρχηγός (Προστασίας Συνόρων) κ. Μάριος Χριστοφίδη, Β/Αρχηγός (Τοπικής Αστυνόμευσης & Επιχειρησιακής Υποστήριξης) κ. Θεμιστός Αρναούτη, και Β/Αρχηγός (Πρόληψης & Καταπολέμησης εγκλήματος) κ. Γιαννάκης Γεωργίου, απώλεσαν δυνάμει δύο αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, τον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού και επέστρεψαν σε προηγούμενο βαθμό που κατείχαν.

Επέστρεψαν σε προηγούμενο βαθμό, αλλά δεν μετακινήθηκαν από τα γραφεία των Βοηθών Αρχηγών. Απώλεσαν το δικαίωμα να φορούν την στολή του Βοηθού Αρχηγού αλλά δεν φορούν σήμερα την στολή του βαθμού που κατέχουν. Δεν υπογράφουν ως Βοηθοί Αρχηγοί αλλά συνεχίζουν και δίνουν προφορικές και τηλεφωνικές οδηγίες ως Βοηθοί Αρχηγοί. Δηλαδή δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Τι θα γίνει όταν μια κακή οδηγία δοθεί σήμερα από ένα μέλος της Αστυνομίας που έχασε τον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού σε ένα αστυνομικό διευθυντή και διαπιστωθεί ότι συνεπεία αυτής της οδηγίας προκλήθηκε μια παρανομία;

Υπαρχηγός Αστυνομίας

Στις 24/1/2024 έγιναν κάποιες μεταθέσεις μελών της Αστυνομίας οι οποίες στο συγκεκριμένο έντυπο φέρει την υπογραφή του Υπαρχηγού Αστυνομίας. Το εν λόγω έντυπο γίνεται κοινοποίηση μεταξύ άλλων και στους Βοηθούς Αρχηγούς.

Κρατάμε το γεγονός ότι σήμερα, συνεπεία των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων οι θέσεις των τεσσάρων Βοηθών Αρχηγών είναι κενές. Συνεπώς σε ποιους Βοηθούς Αρχηγούς κοινοποιήθηκαν οι μεταθέσεις;

Καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας τάξεως

Εντοπίζεται ο Υπουργός σε αναρτημένες φωτογραφίες να επισκέπτεται όλες τις Αστυνομικές διευθύνσεις και να συνοδεύεται από ένστολο Αρχηγό Αστυνομίας και με πολιτική περιβολή από πρώην Βοηθούς Αρχηγούς.

Οι ανακοινώσεις κάνουν λόγο κάθε φορά για συνοδεία του Υπουργού από την ηγεσία της Αστυνομίας.

Η ανώτατη ηγεσία της Αστυνομίας αποτελείται από τους Αρχηγό, Υπαρχηγό και τέσσερεις βοηθούς Αρχηγούς.

Το να συνοδεύουν τον Υπουργό αξιωματικοί που έχασαν τον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού και σε κάποιες περιπτώσεις κατέχουν βαθμό ιεραρχικά κατώτερο από κάποιους Αστυνομικούς Διευθυντές, προκαλεί κακή εντύπωση για δύο λόγους. Πρώτον, ο ίδιος ο Υπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας επιτρέπει σε μέλη που κατείχαν τον βαθμό του Βοηθού Αρχηγού να παρουσιάζονται σήμερα ωσάν να μην απώλεσαν τον βαθμό τους, αφού παρουσιάζονται ως η ανώτατη ηγεσία. Δεύτερον, δίνει το μήνυμα στους υπόλοιπους αξιωματικούς που ενδεχομένως διεκδικούν την θέση του Βοηθού Αρχηγού, ότι θα ακολουθήσει την πρακτική του Αρχηγού Αστυνομίας ως αυτή αναφέρθηκε πιο πάνω στην ειδική έκθεση για την Αστυνομία.

Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

Καταληκτικό συμπέρασμα. Η γυναίκα του καίσαρα πρέπει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται.

*Δικηγόρος, Δημήτρης Απαισιώτης

Δειτε Επισης

Συνέχιση ή Μετατροπή Αλλοδαπής Ποινής στη Κύπρο
Πορεία Χριστοδούλας, η σύνοψη των αγώνων μας σήμερα
Δύο χρόνια έργων και προόδου στον Δήμο Γεροσκήπου
«Ηγεσία που κάνει τη διαφορά στην ΠΟΕΔ, με ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία!»
Η προστασία από τις περιβαλλοντικές αλλαγές ως ανθρώπινο δικαίωμα,
Υποχρεωτική Νοσηλεία Ουσιοεξαρτημένων
Το τουριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Νότιας Λευκωσίας
Αδικήματα με ποινή Δια Βίου Φυλάκιση
Ο Τραπεζικός Αποκλεισμός στον Αστρομερίτη: Μια πρόκληση για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη
Αναστολή Ποινής Φυλάκισης