Γνώρισε το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών του UCLan Cyprus

Θέλεις να σπουδάσεις σ’ ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που γεφυρώνει την εκπαίδευση με τη βιομηχανία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση;

Επέλεξε το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και κάνε τους στόχους σου πραγματικότητα!

Με 10 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας, το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus αποτελείται από έμπειρους ακαδημαϊκούς στον τομέα της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες καταξιωμένους στην τοπική και διεθνή βιομηχανία, στοχεύοντας στη δική σου επαγγελματική επιτυχία και καταξίωση.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα προγράμματα σπουδών του Ινστιτούτου είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες της τοπικής και διεθνούς βιομηχανίας, και διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται στους φοιτητές, όχι μόνο οι απαραίτητες γνώσεις, αλλά και η τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Ινστιτούτου ήδη εργοδοτείται σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται ενεργά στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών με πολυεθνικούς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης με μακράν παρουσία στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία. Όλες οι συνεργασίες του Ινστιτούτου έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την πιστοποίηση των προσόντων των εκπαιδευομένων από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

ΣΧΟΛΕΣ

Στο Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λειτουργούν δυο διετή προγράμματα σπουδών: το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων και το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Γεωργοκτηνοτροφία. Προσφέρονται επίσης δύο ταχύρρυθμα προγράμματα: το πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Συγκολλητών και το επαγγελματικό πρόγραμμα ACCA.

1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με την επιστημονική αλλά και την τεχνολογική διάσταση της Μηχανικής Αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν επαγγελματική κατάρτιση των βασικών λειτουργικών στοιχείων των σύγχρονων κινητήρων των αυτοκινήτων και των ηλεκτρονικών τους συστημάτων, αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη διάγνωση, την επισκευή και τη συντήρηση κινητήρων και οχημάτων ενώ προετοιμάζονται για την ορθή διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης επισκευής οχημάτων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι αξιολογημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αιτηθούν κρατική φοιτητική χορηγία. Με την ολοκλήρωση του διπλώματος και ένα χρόνο εμπειρίας ως Μηχανικός δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ιδιόκτητης επιχείρησης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Γεώργιος Αδάμου (Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων, Έτη Φοίτησης: 2021 – 2023)

«Κάνοντας μια ανασκόπηση, θεωρώ πως τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές γνώσεις που έχω αποκομίσει από το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, με βοήθησαν να αντιληφθώ πόσο σημαντικός και

εξελίξιμος είναι ο τομέας που έχω επιλέξει να ασχοληθώ για το μέλλον μου στη βιομηχανία. Η μετάβαση από τη φοιτητική ζωή στην επαγγελματική δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν όμως έχουμε αποκτήσει τις σωστές γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.»

2

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Το Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Γεωργοκτηνοτροφία παρέχει στους φοιτητές τις τεχνικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Γεωργία/Αγροτικές Επιχειρήσεις και άλλες σχετικές εξειδικεύσεις στον τομέα των Γεωργικών Επιστημών. Μέσω του προγράμματος διενεργείται πρακτική εμπειρία σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε όλους τους τομείς των Γεωργικών Επιστημών, όπως επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές με στόχο την επαφή των φοιτητών με τους διάφορους τομείς της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι αξιολογημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αιτηθούν κρατική φοιτητική χορηγία, ενώ με την ολοκλήρωση του διπλώματος οι φοιτητές αποκτούν ευρεία γνώση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

Κυριάκος Κατσιάρης (Professional Diploma in Agriculture / Agribusiness, Horticulture specialization, Έτη Φοίτησης: 2020 – 2022)

«Η φοίτησή μου στο Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus με βοήθησε να αναπτύξω γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την εξάσκηση του επαγγέλματός μου. Η ποικιλία των μαθημάτων του προγράμματος υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρέως φάσματος γνώσεων για τη Γεωργοκτηνοτροφία και ιδιαίτερα τη φυτική παραγωγή που ήταν η κατεύθυνσή μου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου συνέχισα την

ασχολία μου με την οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών εφαρμόζοντας τις γνώσεις που απέκτησα.»

Στυλιανή Ιωάννου (Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Γεωργοκτηνοτροφία, Ζωϊκή Παραγωγή, Έτη Φοίτησης: 2021 – 2023)

«Η αγάπη μου για τα άλογα και περαιτέρω για τα ζώα, με οδήγησε στο να φοιτήσω στον κλάδο του Ινστιτούτου Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus της Γεωργοκτηνοτροφίας με ειδικότητα στη Ζωϊκή Παραγωγή. Αποτελεί έναν κλάδο που προσφέρει όλα τα εφόδια για επαγγελματική ενασχόληση και ανέλιξη στον κλάδο της Γεωργοκτηνοτροφίας, και για αναβάθμιση της κτηνοτροφικής σου μονάδας όπως και να ξεκινήσεις κάτι από την αρχή. Με τις γνώσεις που αποκομίσαμε, υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον δευτερογενή τομέα. Καλύπτει όλα τα αγροτικά ζώα δηλαδή αγελάδες, αιγοπρόβατα, γουρούνια, κοτόπουλα μέχρι και τις μέλισσες. Με τη σωστή καθοδήγηση και τις γερές βάσεις που μας δόθηκαν από το ακαδημαϊκό προσωπικό, μπορούμε να εργαστούμε πλέον ως επαγγελματίες στον χώρο αυτό.»

3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος Πιστοποίησης Συγκολλητών είναι η ελληνική και έχει διάρκεια ενός έτους. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχεται θεωρητική και

τεχνική επαγγελματική κατάρτιση και με το τέλος του οποίου, δίνεται πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της TUV Cyprus.

4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCA

Το επαγγελματικό πρόγραμμα ACCA σχεδιάστηκε για να παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεί προτεραιότητα, με μικρό αριθμό φοιτητών ανά τάξη, περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά άτομο και περισσότερη πρακτική εξάσκηση σε ερωτήσεις εξετάσεων.

Αν σε ενδιαφέρει ένα από τα διπλώματα ή τα επαγγελματικά προγράμματα που προσφέρει το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, μη χάσεις την ευκαιρία και κάνε την αίτηση σου σήμερα!

Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 24694000, ή στείλε τις ερωτήσεις σου στο info@uclancyprusips.ac.cy.

Δειτε Επισης

Μην χάσετε την μεγαλύτερη έκθεση Καριέρας: Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει
Το FUELHOUSE στηρίζει τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Μικροί Ήρωες»
POP-UP ART EVENT στο Galleria Venti Studio
Τα πλούσια δώρα που σε περιμένουν στο Cyprus Job Fair
Cyprus Job Fair: Πενήντα και πλέον εργοδότες σας περιμένουν με 1000 θέσεις εργασίας
Δρος. Ελένης Σταύρου: Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Συνέδριο για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
Stephanis Black Friday 2023 – Αποκαλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι προσφορές!
ΤΟ IRIEM ΘΕΣΠΙΣΕ ΕΤΗΣΙΟ "ΒΡΑΒΕΙΟ Κ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
Ψάχνεις δουλειά; Έλα στην Cyprus Job Fair και ανακάλυψε πέραν των 1000 θέσεων εργασίας