Στις 2335 ανήλθαν οι εντάξεις νέων δικηγόρων στο πρόγραμμα κατάρτισης

Από την 1/09/2017 μέχρι και την 31/12/2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2335 εντάξεις ασκούμενων δικηγόρων στο πρόγραμμα κατάρτισης, ολοκλήρωσαν την άσκησή τους 2157, ενώ από 01/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων) μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί 110 ασκούμενοι δικηγόροι και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθούν ακόμη 250 περίπου, με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου να χαρακτηρίζει θετικό τον απολογισμό του προγράμματος.

Ο κ. Παναγιώτου απηύθυνε χαιρετισμό σήμερα, σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την πρώτη προγραμματική περίοδο 2014-2020 για το έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Μεταξύ άλλων, παρόντες στη δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν και η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Άννα Κουκκίδη Προκοπίου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης και ο πρώην Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης.

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι η διασφάλιση των αξιοπρεπών απολαβών των πολιτών της χώρας, των μισθών των εργαζομένων, των συντάξεων, των χρημάτων που λαμβάνουν οι ασκούμενοι νέοι επιστήμονες είναι πολύ σημαντική προκειμένου να υπάρχει συνοχή στην κοινωνία, η οποία να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και με την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων ούτως ώστε οι υπηρεσίες που παρέχονται από κυπριακές επιχειρήσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους δικηγόρους της Κύπρου, να υποστηρίζονται και οι απολαβές που λαμβάνουν οι μελλοντικοί συνάδελφοί τους να είναι αξιοπρεπείς.

Πρόσθεσε ότι η ηγεσία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη για να συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι απολαβές των ασκούμενων δικηγόρων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Σημείωσε ότι έγινε κατορθωτό τα 650 ευρώ που λάμβαναν μέχρι προσφάτως οι νέοι δικηγόροι, να αυξηθούν και να γίνουν 750 ευρώ.

«Θεωρώ ότι ο απολογισμός μας είναι θετικός», είπε ο κ. Παναγιώτου σημειώνοντας ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πετυχημένο και χρειάζεται αυτό το μοντέλο να αξιοποιηθεί και για άλλους τομείς της οικονομίας προκειμένου να στηριχθούν και να προετοιμαστούν οι νέοι επιστήμονες για το μέλλον.

Από την πλευρά του ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα κατάρτισης για τους ασκούμενους δικηγόρους λειτούργησε πολύ θετικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι προς πίστη κυρίως της πρώην Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου. Ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι η αείμνηστη Υπουργός ήταν η εμπνεύστρια του όλου εγχειρήματος και σε συνεργασία με τον Δώρο Ιωαννίδη, τον πρώην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, επεξεργάστηκαν τις λεπτομέρειες και εξασφάλισαν την απαραίτητη χρηματοδότηση.

«Ευτυχώς το πρόγραμμα αυτό έχει επεκταθεί μέχρι το 2027 και έτσι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα ανησυχούμε για τους νέους δικηγόρους», είπε ο κ. Κληρίδης. Σημείωσε ότι με αφορμή το εν λόγω πρόγραμμα εισήχθησαν και ορισμένοι απαραίτητοι έλεγχοι με στόχο να διαπιστώνεται ότι όντως οι ασκούμενοι δικηγόροι παρακολουθούν παραγωγικά την άσκησή τους στα δικηγορικά γραφεία.

Στις 2335 ανήλθαν οι εντάξεις νέων δικηγόρων στο έργο-Στα 17 εκατομμύρια οι συνολικές δαπάνες

Στην παρουσίαση του έργου από τη λειτουργό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Νικολέττα Παναγή, αναφέρθηκε ότι σκοπός του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής να πραγματοποιήσουν την άσκηση που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής τους στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως ανέφερε, από την 1/09/2017, που ήταν η ημερομηνία έναρξη υλοποίησης του έργου μέχρι και την 31/12/2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2335 εντάξεις, ενώ μέχρι σήμερα ολοκλήρωσαν την άσκησή τους 2157 συμμετέχοντες. Επεσήμανε ότι οι συνολικές δαπάνες μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Η κ. Παναγή εξήγησε ακόμη ότι στις βασικές πρόνοιες του έργου καθοριζόταν ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι θα λάμβαναν καθ΄ όλη την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650) (μείον οι αποκοπές για το ΓεΣΥ), από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και πρόσθεσε ότι η διάρκεια καταβολής του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια της άσκησης όπως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο.

Αναφορικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, αναφέρθηκε ότι το έργο περιλήφθηκε στον Κατάλογο Προτεινόμενων Έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ο οποίος εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε μεταγενέστερο στάδιο εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και ακολούθως με νέα Απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο στις 08/06/2023 ενέκρινε την καταβολή του επιδόματος εξολοκλήρου από το κράτος.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στη συνέχεια της εν λόγω Απόφασης συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όπως όλα τα γραφεία τα οποία έχουν υπό την καθοδήγησή τους ασκούμενους που εντάσσονται στο εν λόγω έργο, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε  αυτούς  το  Μηνιαίο Επίδομα των 100 ευρώ (μείον οι αποκοπές για το ΓεΣΥ), επιπρόσθετα του επιδόματος των 650 ευρώ που καλύπτεται από το κράτος μέσω του συγχρηματοδοτούμενου Έργου.

Η Παναγή ανέφερε ότι στο πλαίσιο του νέου έργου από 01/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων) μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί 110 ασκούμενοι δικηγόροι και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθούν ακόμη 250 περίπου άτομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Οι Δημοκρατικοί τρολάρουν τον Τραμπ-Είχε δωρίσει μαζί με την Ιβάνκα 8.000 δολάρια στην Κάμαλα Χάρις
Για προσπάθειες Κύπρου για Γάζα,για Ουκρανία και επέτειο εισβολής μίλησε ο Κόμπος στο ΣΕΥ
Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο δράσης του ΟΚΥπΥ για έκθεση ατόμων σε χημικούς παράγοντες μετά το ατύχημα στην πισίνα
Η Πελόζι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις-«Είμαι σίγουρη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη στις προεδρικές εκλογές»
Βρυξέλλες και όχι Βουδαπέστη η επόμενη άτυπη σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ ανακοίνωσε ο Μπορέλ
Μακρόν: Εκτιμώ το θάρρος και το αίσθημα καθήκοντος του Μπάιντεν
Ιωάννου: Η επανένωση της χώρας μας είναι μονόδρομος
VPSM για προβλήτα του FSRU: Η ανακοίνωση CMC δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
SOS από Europol: Αύξηση της παιδικής πορνογραφίας και πρόβλημα στην ταυτοποίηση των δραστών λόγω AI
Δέκα άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία εκτελέστηκαν δι' απαγχονισμού στο Ιράκ