Αυτό είναι το διάταγμα που απαγορεύει ντελίβερι και υπαίθριες εργασίας εν μέσω καύσωνα-Οι τρεις προειδοποιήσεις

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Εργασίας το διάταγμα που απαγορεύει τα ντελίβερι και τις μεταφορές οποιοδήποτε προϊόντων ή πακέτων, εν μέσω καύσωνα, δεδομένου πως έχει εκδοθεί πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση, το οποίο τίθεται σε άμεση ισχύ.

«Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, εγκρίνω και εκδίδω το ακόλουθο τροποποιητικό Διάταγμα.

  1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματα του 2014 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως το βασικό διάταγμα) και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματα του 2014 έως 2023.
  2. Με την προσθήκη στον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων της πιο κάτω Παραγράφου 6.4, αμέσως μετά την Παράγραφο 6.3:

«6.4 Επίπεδα Επικινδυνότητας. Ανεξαρτήτως οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που λαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας που εκδίδεται για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εφαρμόζονται τα ακόλουθα στις περιοχές ισχύος της προειδοποίησης:

(i) Στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες κατά τη διάρκεια των ωρών που ισχύει η προειδοποίηση.

(ii) στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 12:00-16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση .

(iii) στο κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται οι εργασίες μεταφοράς ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας, μεταξύ των ωρών 12:00- 16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση.».

  1. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».

Υπ. Εργασίας: Το διάταγμα είναι για τη θερμοπροστασία των εργαζομένων από ψηλές θερμοκρασίες,

Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου εξέδωσε την Πέμπτη διάταγμα για τη θερμοπροστασία των εργαζομένων το οποίο δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους και τέθηκε σε άμεση ισχύ.

Ο Υπουργός Εργασίας ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση διατάγματος, το οποίο σε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ρυθμίζει τον χρόνο διακοπής μέτριων και βαριών εργασιών στην ύπαιθρο και τη διακοπή από 12:00 μέχρι 16:00 των μεταφορών (ντελίβερι) με δίκυκλα, ποδήλατα ή σκούτερ.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου είπε ότι το διάταγμα που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, είναι για τη θερμοπροστασία των εργαζομένων από ψηλές θερμοκρασίες, το οποίο διαλαμβάνει διακοπή εργασιών σε υπαίθριους χώρους, σύμφωνα με τις κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις που εκδίδονται από την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε πως σε κάθε περίπτωση προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας που εκδίδεται για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, στις περιοχές ισχύος της προειδοποίησης, στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες κατά τη διάρκεια των ωρών που ισχύει η προειδοποίηση.

Πρόσθεσε ότι στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 12:00 με 16:00, εφόσον είναι σε ισχύ η προειδοποίηση.

Είπε επίσης ότι στο κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας διακόπτονται οι εργασίες μεταφοράς -παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας -  ηλεκτρικά σκούτερ, δηλαδή η μεταφορά – παράδοση φαγητού, αλληλογραφίας, μεταξύ των ωρών 12:00 με 16:00, εφόσον είναι σε ισχύ η προειδοποίηση.

Απαντώντας σε ερώτηση, διευκρίνισε ότι οι προειδοποιήσεις εκδίδονται με συγκεκριμένη χρονική έκταση και για συγκεκριμένες περιοχές. Σημείωσε περαιτέρω ότι το διάταγμα εφαρμόζεται για τις περιοχές ισχύος της προειδοποίησης.

Σε σχέση με τη διάρκεια εφαρμογής του διατάγματος, εξήγησε ότι στην περίπτωση της πορτοκαλί προειδοποίησης οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες θα διακόπτονται βάσει του διατάγματος από 12:00 μέχρι 16:00 και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της προειδοποίησης.

Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση της κόκκινης προειδοποίησης διακόπτονται οι εργασίες αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της προειδοποίησης.

Σε σχέση με τους διανομείς εξήγησε πως είτε είναι πορτοκαλί είτε κόκκινη η προειδοποίηση οι εργασίες τους θα διακόπτονται από τις 12:00 μέχρι τις 16:00.

Ερωτηθείς για την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι αυτό τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους και αφού δημοσιεύτηκε σήμερα (27/7/2023) τίθεται σε άμεση ισχύ.

Είπε επίσης ότι στην σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) περιλαμβάνονται οι σχετικές λεπτομέρειες με τηλέφωνα επικοινωνίας, στα οποία εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετη πληροφόρηση.

Ανέφερε ακόμα ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι στη διάθεση όλων ώστε να υποστηρίξει κατάλληλα αυτή τη διαδικασία.

Τόνισε πως οι καιρικές συνθήκες είναι έντονες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επηρεάζονται από αυτές τις καιρικές συνθήκες πρέπει να προστατευθούν και έτσι ακολουθώντας τις υποδείξεις του Τμήματος Μετεωρολογίας όταν αυτό εκδίδει κόκκινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση διακόπτονται οι εργασίες όπως προνοείται στο διάταγμα.

Ερωτηθείς για τις συνέπειες στις οποίες θα υπόκεινται οι εργοδότες που παραβιάζουν τους όρους του διατάγματος, ο Υπουργός Εργασίας, ανέφερε ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας προς όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που είναι χρηματικές ποινές ή και διακοπή της εργοδοτικής δραστηριότητας των εργοδοτών.

Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό εφαρμογής του διατάγματος, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι στην Κύπρο οι εργασιακές σχέσεις είναι ρυθμισμένες και οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες και εργαζόμενοι) οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και το ΤΕΕ θα φροντίσει, μέσα από τις επιθεωρήσεις που θα γίνονται, να εφαρμόζεται η νομοθεσία και συγκεκριμένα όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες να εφαρμόζεται το διάταγμα.

Το Υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωση του για την εφαρμογή του διατάγματος αναφέρει ότι αυτό εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 27.7.2023 και τέθηκε σε άμεση εφαρμογή με τη δημοσίευσή του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι διάταγμα τίθεται σε εφαρμογή αφού λήφθηκε υπόψη η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της συχνότητας των περιπτώσεων επικράτησης συνθηκών καύσωνα.

Προστίθεται πως με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος, σε κάθε περίπτωση προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας που εκδίδεται για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εφαρμόζονται τα ακόλουθα στις περιοχές ισχύος της προειδοποίησης:

Στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται να διακοπούν όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες κατά τη διάρκεια των ωρών που ισχύει η προειδοποίηση.

Στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται να διακοπούν όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 12:00-16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση. 

Στο κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται να διακοπούν οι εργασίες  μεταφοράς ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας, μεταξύ των ωρών 12:00-16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση.

Διευκρινίζει πως για κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014, Κ.Δ.Π. 206/2020). 

Όσον αφορά τη βαρύτητα εργασίας δίνει ενδεικτικά παραδείγματα εργασιών. Ελαφριά εργασία είναι η εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση, αναφέρεται. Ως μέτρια περιγράφεται η τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Τέλος ως βαριά σημειώνεται η έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους / τις Επιθεωρητές / τριες στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία στο 22879191, στη Λεμεσό στο 25827200, στη Λάρνακα στο 24805327, στην Πάφο στο 26822715 και στην Αμμόχωστο στο 23819750.

Δειτε Επισης

Το πόθεν έσχες, οι ανθοί από το Παλαιχώρι και η ανάγκη για διαφάνεια
Η ενηλικίωση ενός εγκλήματος, η αναβίωση του Γολγοθά και τα... έντονα γράμματα της Αστυνομίας
Ξεκαθαρίζει το σκηνικό στον ΔΗΣΥ, τελευταίος γύρος συναντήσεων-Δεν αποκλείονται ανακοινώσεις συνεργασιών
Τα ορόσημα του Δεκεμβρίου καθορίζουν την πορεία του Κυπριακού το 2024
Ομολόγησε τη δολοφονία της συντρόφου του ο 71χρονος-«Έκανε σχέση με άλλον, τρελάθηκα και τη σκότωσα»
Χάθηκαν τα ίχνη της 14χρονης Σόνιας στη Λευκωσία (pic)
Αγανακτισμένοι οι μαθητές με την κατάσταση με τα λεωφορεία-« Προσβλητική η αδιαφορία της Κυβέρνησης»
Συνεχίζεται την Τετάρτη η συνεδρίαση συντεχνιών για χαμηλόμισθους Δημοσίου
Πώς μία κλοπή του 2013 και οι ράβδοι χρυσού ενός επιχειρηματία στριμώχνουν τον Μενέντεζ
Μεγάλη πτώση για την Κύπρο στις μαθητικές επιδόσεις-Ανησυχητικό το επίπεδο παγκοσμίως