Προανήγγειλε αποκατάσταση επιδόματος βάρδιας και υπερωριών από το 2024 ο Πρόεδρος

Την αποκατάσταση του επιδόματος βάρδιας και της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης σταδιακά από το 2024, με ολοκλήρωση το 2025 ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο 60ό Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ την Τρίτη.

Κατά την ομιλία του στο συνέδριο, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, μετά από συζητήσεις της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με το Υπουργείο Οικονομικών που έχουν ολοκληρωθεί θετικά, η αποκατάσταση τόσο για τις βάρδιες όσο και για τις υπερωρίες θα ξεκινήσει από το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2025.

Με στόχο την μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας «σε έναν πιο ευέλικτο, πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσματικό μηχανισμό», που θα εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, θα αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους υπαλλήλους βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, με διαφοροποίηση της κλίμακας αξιολόγησης για υπαλλήλους κάτω από τη μισθολογική Κλίμακα Α13, ενώ ταυτόχρονα, εισάγεται μια νέα κατηγορία θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/ επαγγελματικές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων και την αξιοποίηση των ταλέντων που έχουν λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σημείωσε, επίσης, ότι θα εισαχθεί ένα νέο πλαίσιο επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, μέσα από τη σύσταση Κέντρων Αξιολόγησης.

Εξίσου σημαντική μεταρρύθμιση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μας, αφορά τόσο τις σχέσεις και συναλλαγές κράτους με τον πολίτη αλλά και γενικά το επιχειρείν και προς τον σκοπό αυτό προωθούμε αριθμό συγκεκριμένων δράσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία και στους δημόσιους υπαλλήλους, ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η σύσταση νέων Υφυπουργείων, ανέφερε, που θα συμβάλει στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων σε στοχευμένους τομείς ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε επίσης την ψήφιση της επέκτασης του ευέλικτου ωραρίου, καθώς και την πρόθεση έγκρισης ευέλικτων μορφών εργασίας.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου την ικανοποίησή του για τη συμφωνία για την ΑΤΑ, και κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις σας στο τραπέζι του διαλόγου για την εξεύρεση της τελικής συμφωνίας.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη διασφάλιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, για ανάπτυξη των ιδιωτικών ταμείων, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας και γι' αυτό θα επιδιώξει τη σύσταση ενός ισχυρού σχετικού Εποπτικού Μηχανισμού.

Τόνισε ακόμα, ότι το τρίπτυχο «διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και συνεχής προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, σημειώνοντας ότι τηρώντας πιστά τη δημοσιονομική πειθαρχία και μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στόχος είναι η προώθηση σειράς επενδύσεων, στοχευμένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, αξιοποιώντας την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Αναφερόμενος στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στη μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης «Όραμα 2035», ο Πρόεδρος είπε ότι σε αυτό εντάσσεται η μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης, εκτεταμένες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, ενίσχυση επιδοτήσεων σε έρευνα και καινοτομία, η φορολογική μεταρρύθμιση, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων των εργαζομένων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σε σχέση με το Πακέτο Fit for 55 και την πράσινη μετάβαση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει διαφανεί ότι η μείωση των ρυπογόνων εκπομπών του 2030, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και μετασχηματισμό σχεδόν ολόκληρης  της οικονομίας.      

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, σημείωσε ότι απαιτείται σοβαρότητα και ορθοί χειρισμοί για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου. «Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας μας αποτελεί μεγάλο διακύβευμα για την Κυβέρνηση, αλλά και προσωπικό στόχο για μένα και όλα όσα ακούγονται, μεμψιμοιρίες, σχόλια, αναφορές περί εκπροσώπων άλλων κυβερνήσεων δεν με αγγίζουν σε καμιά απολύτως περίπτωση. Ο στόχος να προχωρήσουμε και να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης μου», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, στη δική του ομιλία, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, είχε αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας είναι πρωταρχικής σημασίας για τη συντεχνία, τονίζοντας ότι η αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης ήταν πάγιο αίτημα τους, το οποίο υλοποιήθηκε, εκφράζοντας, ωστόσο τις επιφυλάξεις του για το ζήτημα της διατμηματικής προαγωγής και την ανάγκη περαιτέρω διαβούλευσης για το θέμα.

Κάνοντας έναν απολογισμό του έτους που πέρασε, ο κ. Ματθαίου αναφέρθηκε στην ψήφιση του νέου Συνταξιοδοτικού Συστήματος για νεοεισερχόμενους δημοσίους υπαλλήλους, στη νέα μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ, στην επέκταση του ευέλικτου ωραρίου και στη βελτίωση των όρων εργοδότηση των εργαζομένων αορίστου χρόνου, για τους οποίους, είπε, ακόμα εκκρεμεί το ζήτημα της ανέλιξης.

Περαιτέρω, είπε ότι η ΠΑΣΥΔΥ έχει συμφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών στην κατάθεση νομοσχεδίου, για τροποποίηση των προνοιών του νόμου για την παγοποίηση των θέσεων με τις οποίες τίθενται περιορισμοί στη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής, ενώ ζήτησε και γρηγορότερη ανέλιξη για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, Αντώνης Κουτσούλλης. Στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι ο δημόσιος τομέας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε σημεία σταθμούς της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, όπως η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ, η επιτυχής διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής προεδρίας, η έξοδος από τα μνημόνια, η πανδημία κ.λπ.

Εξέφρασε, ακόμα, τη βούληση της ΠΑΣΥΔΥ να συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση για τον διαρκή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου και της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα, για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Στο συνέδριο ήταν παρούσα και η Πρόεδρος της Βουλής, ο Γενικός Εισαγγελέας, Υπουργοί, Βουλευτές, εκπρόσωποι άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίον εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης KTAMS και της ΑΔΕΔΥ, της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας.

Δειτε Επισης

Αρχιεπίσκοπος: Αδιανόητη η ομαλοποίηση ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την Κύπρο
Καταδίκασαν την μαύρη επέτειο της εισβολής τα κόμματα-«Πενήντα χρόνια θρήνου και προσφυγίας»
«Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό»-Η αναφορά της Φον ντερ Λάιεν και το ευχαριστώ του Χριστοδουλίδη
Παραλήρημα Ερντογάν και Τατάρ-Η επίθεση σε Μητσοτάκη, τα δύο κράτη και η «ειρηνευτική επιχείρηση»
Έστειλε επιστολή σε Βέμπερ και ηγέτες του ΕΛΚ για το Κυπριακό η Αννίτα-«Αποτύπωση του δράματος»
ΒΙΝΤΕΟ: Εμπρηστικός ο Ερντογάν στα κατεχόμενα-Πανηγύρια ντροπής σε Λευκωσία και Κερύνεια
Προκλητικός ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα-«Δεν είναι δυνατή η ομοσπονδιακή λύση»
«Διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ»
Στέλνει μήνυμα σε Ερντογάν ο ΠτΔ-«Η Τουρκία υπεύθυνη για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Με φορτισμένη ομιλία στη Λευκωσία για τα 50 χρόνια από τον «Αττίλα» ο Μητσοτάκης