Ολόκληρη η έκθεση της PEGA για Κύπρο-Οι υποθέσεις στο μικροσκόπιο και οι πρωταγωνιστές

Βαριές κατηγορίες, εμπλέκοντας μια σειρά από γνωστά πρόσωπα αλλά και εταιρείες, περιλαμβάνονται στην έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού, που συστάθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά από μια μακρά και κοπιαστική περίοδο, επιτόπιων ερευνών αλλά και συνεδριών στις Βρυξέλλες, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν στην έκθεση τους η οποία αναφέρεται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, σε σχέση με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

Σε ότι αφορά την Κύπρο, το πρώτο βασικό που προκύπτει, είναι πως περιγράφεται ως βασικός εξαγωγικός κόμβος για τον κλάδο των παρακολουθήσεων, ενώ γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στην υπόθεση του μαύρου βαν, στον Ταλ Ντίλιαν και τον Άβνι, τις σχέσεις του τελευταίου με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ενώ καταγράφει πως, παρά το γεγονός, ότι υπάρχει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο στην πράξη, όταν γίνεται επίκληση της εθνικής ασφάλειας, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για τη χρήση συσκευών παρακολούθησης.

Οι συστάσεις

Ταυτόχρονα η επιτροπή PEGA, ενέκρινε και τις συστάσεις για κάθε κράτος μέλος, οι οποίες θα τύχουν έγκρισης από το Ευρωκοινοβούλιο, τον ερχόμενο Ιούνιο και ακολούθως θα κατατεθούν για εφαρμογή, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις συστάσεις γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στην Κύπρο, αφού μεταξύ άλλων σημειώνεται πως η επιτροπή, «είναι της άποψης ότι έχουν σημειωθεί παραβάσεις ή κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη χρήση και το εμπόριο κατασκοπευτικού λογισμικού στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο»

Επιπλέον, «καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Κύπρο ενδέχεται να έχουν σημειωθεί παραβάσεις και κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωση.

Σε άλλη παράγραφο, καλεί την κυβέρνηση της Κύπρου:

α) να αξιολογήσει διεξοδικά όλες τις άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί για κατασκοπευτικό λογισμικό και να τις ανακαλέσει, όπου αρμόζει,

β) να δημοσιεύσει την έκθεση του ειδικού ερευνητή σχετικά με την υπόθεση του «κατασκοπευτικού βαν»,

γ) να διερευνήσει πλήρως, με τη βοήθεια της Europol, όλες τις καταγγελίες για παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού, ιδίως σε δημοσιογράφους, δικηγόρους και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον, καλεί την Κύπρο να καταστεί συμμετέχον κράτος του Διακανονισμού του Wassenaar και τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τακτικά και να επιβάλλει ορθά τον αναδιατυπωμένο κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης, ώστε να αποφεύγεται η «αναζήτηση ευνοϊκού για τις εξαγωγές καθεστώτος» σε ολόκληρη την Ένωση, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στη Βουλγαρία και την Κύπρο, και τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για το έργο αυτό. Η Επιτροπή PEGA, ενέκρινε την έκθεση, αφού πέρασε κι αρκετές τροπολογίες, ενώ πιο κάτω παρατίθεται το προσχέδιο της έκθεσης που ετοίμασε η Εισηγήτρια της επιτροπής, Σόφι Ιντ Βελντ.

Διαβάστε αυτούσια την έκθεση:

Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό εξαγωγικό κόμβο για τον κλάδο της παρακολούθησης. Στα χαρτιά, υπάρχει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της ΕΕ, αλλά στην πράξη η Κύπρος αποτελεί ελκυστικό τόπο για τις εταιρείες που πωλούν τεχνολογίες παρακολούθησης.

Ωστόσο, πρόσφατα σκάνδαλα έπληξαν τη φήμη της χώρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 μια σειρά νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τις εξαγωγές και τη βελτίωση της συμμόρφωσης.

Στα χαρτιά, υπάρχει νομικό πλαίσιο που προβλέπει την προστασία των ιδιωτικών επικοινωνιών, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα του ατόμου στην ενημέρωση. Ωστόσο, στην πράξη, όταν γίνεται επίκληση της εθνικής ασφάλειας, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να προβλέπουν τη χρήση συσκευών παρακολούθησης και την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Κύπρος φαίνεται να έχει πολύ στενή συνεργασία με το Ισραήλ στον τομέα των τεχνολογιών παρακολούθησης. Η Κύπρος διαβουλεύθηκε με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του νομικού της πλαισίου. Η Κύπρος είναι δημοφιλής προορισμός για πολλές ισραηλινές εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού.

Νομικό πλαίσιο

Κανονισμός για τα είδη διπλής χρήσης

Σε σύγκριση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Κύπρος φέρεται να είναι μάλλον επιεικής όσον αφορά την παροχή αδειών εξαγωγής σε εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τεχνάσματα για να παρακάμπτουν τους κανόνες. Δηλαδή, το υλισμικό του προϊόντος αποστέλλεται σε αποδέκτρια χώρα χωρίς να έχει φορτωθεί το λογισμικό σε αυτό. Στη συνέχεια, το λογισμικό ενεργοποίησης (το οποίο αναφέρεται επίσης ως «κλειδί άδειας») αποστέλλεται χωριστά μέσω ενός USB στη χώρα προορισμού. Ένας άλλος τρόπος είναι να δηλωθεί ότι το προϊόν εξάγεται μόνο για σκοπούς επίδειξης, αν και προστίθεται λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος.

Πολλές ισραηλινές εταιρείες έρχονται στην Κύπρο για να ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους δραστηριότητα. Διάφορες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η χώρα φιλοξενεί περίπου 29 ισραηλινές εταιρείες. Το εμπόριο κατασκοπευτικού λογισμικού και οι διπλωματικές σχέσεις συνδέονται στενά. Ως αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση των αδειών για ισραηλινές εταιρείες, η Κύπρος φέρεται να έχει λάβει ορισμένα από τα προϊόντα που αναπτύσσουν και εξάγουν οι εν λόγω εταιρείες, όπως το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus από την NSO, καθώς και υλικό κατασκοπευτικού λογισμικού από την WiSpear.

Ο νόμος για την προστασία του απορρήτου των ιδιωτικών επικοινωνιών 92 (I)/1996 ορίζει ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρακολούθησης ιδιωτικών επικοινωνιών πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο.

Κατασταλτικός έλεγχος

Στα χαρτιά, η παραβίαση της προστασίας των ιδιωτικών επικοινωνιών συνιστά εκ του νόμου ποινικό αδίκημα. Εκ των πραγμάτων, η παρανομία αυτή συχνά κρύβεται πίσω από την επίκληση της εθνικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία ή άλλες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν τις συσκευές παρακολούθησης, ποιος ρυθμίζει τις διαδικασίες παρακολούθησης και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών. Οι σχετικοί κανονισμοί και πρωτόκολλα εκκρεμούν επί του παρόντος στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς συζήτηση και έγκριση. Προς το παρόν, οι διατάξεις αυτές εκφεύγουν του ελέγχου.

Μέσα προσφυγής

Ο πρόεδρος της Κύπρου έχει σημαντικό λόγο στον σχηματισμό της επιτροπής που είναι σε θέση να ξεκινήσει έρευνες για τις ενέργειες της ΚΥΠ. Επιπλέον, οι ετήσιες εκθέσεις με τα πορίσματα της επιτροπής αποστέλλονται πρώτα στον Πρόεδρο.

Βασικά πρόσωπα στον κλάδο του κατασκοπευτικού λογισμικού

Ο Tal Dilian έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο σε πολλές από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Κύπρο και την Ελλάδα. Απέκτησε τη μαλτέζικη ιθαγένεια το 2017. Επίσης, υπηρέτησε σε διάφορες ηγετικές θέσεις στην Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη για 25 χρόνια προτού αποστρατευθεί το 2002. Ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του ως «εμπειρογνώμονας σε θέματα πληροφοριών, δημιουργός κοινοτήτων και κατά συρροήν επιχειρηματίας» στην Κύπρο, ο Dilian ίδρυσε την Aveledo Ltd., αργότερα γνωστή ως Ws WiSpear Systems ltd. και μετά, ως Passitora Ltd.

Στην Κύπρο, ο Dilian συνεργάστηκε στενά με τον Abraham Sahak Avni. Ο Avni έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τις Ειδικές Δυνάμεις της Ισραηλινής Αστυνομίας ως ειδικός ντετέκτιβ. Τον Νοέμβριο του 2015 απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια και ένα χρυσό διαβατήριο λόγω επένδυσης ύψους 2,9 εκατομμυρίων EUR σε ακίνητα. Ο Avni ίδρυσε την κυπριακή NCIS Intelligence Services ltd, εταιρεία η οποία φέρεται να εμπλέκεται με τις ισχυρότερες εταιρείες με τεχνολογικό προσανατολισμό στον κόσμο. Η NCIS παρείχε λογισμικό ασφαλείας στο Αρχηγείο της Αστυνομίας από το 2014 έως το 2015 και κατάρτισε υπαλλήλους του Γραφείου Εγκληματολογικής Ανάλυσης και Στατιστικής μεταξύ 2015 και 2016. Το κυβερνητικό κόμμα ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός) συγκαταλέγεται επίσης στους πελάτες της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Avni είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ασφαλείας στα γραφεία του κόμματος. Εκτός από τον εξοπλισμό ασφαλείας του Avni, εξοπλισμός του Dilian πωλήθηκε επίσης στο Γραφείο Καταστολής Ναρκωτικών και στην Αστυνομία Της Κύπρου.

Οι συνδέσεις μεταξύ Dilian και Avni είναι πολυάριθμες. Η εταιρεία WiSpear του Dilian μοιραζόταν ένα κτίριο στη Λάρνακα και μέρος του προσωπικού της με τον Avni. Το 2018, οι δύο άνδρες ίδρυσαν την εταιρεία Poltrex, η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Alchemycorp Ltd. Η Poltrex φιλοξενείται στον Novel Tower τον οποίο μοιράζεται με τον Avni και αποτελεί επίσης μέρος της Intellexa Alliance. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις του Avni με το κόμμα ΔΗΣΥ δημιούργησαν το πεδίο δοκιμής για τα προϊόντα του Dilian.

Κατασκοπευτικό βαν του Ντίλιαν

Μετά την πώληση της εταιρείας Circles technologies και την ίδρυση της WiSpear, ο Tal Dilian ίδρυσε επιπλέον το 2019 την Intellexa Alliance, η οποία περιγράφεται στον ιστότοπο ως «εταιρεία με έδρα στην ΕΕ και ρυθμιζόμενη από το δίκαιο της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση τεχνολογιών για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών πληροφοριών». Υπάρχουν διάφοροι προμηθευτές εξοπλισμού παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στην εμπορική επωνυμία της Intellexa Alliance, όπως η Cytrox, η WiSpear -που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Passitora Ltd.- η Nexa technologies και η Poltrex ltd. Αυτοί οι διαφορετικοί πωλητές που περιλαμβάνονται στην Intellexa Alliance του Dilian επιτρέπουν στην Intellexa να προσφέρει, μεταξύ άλλων και με διάφορους συνδυασμούς, ένα ευρύ φάσμα λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης στους πελάτες της. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρική δομή περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για τη βιομηχανία κατασκοπευτικού λογισμικού.

Μετά τις καταγγελίες κατά του Dilian, κατέστη σαφές ότι η ισραηλινή εταιρεία Go Networks συνδεόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, με την Intellexa μέσω εταιρικής συνιδιοκτησίας στην Ιρλανδία. Εικάζεται ότι πρώην ανώτεροι εκπρόσωποι είχαν αναλάβει κορυφαία καθήκοντα στην Intellexa. Επιπλέον, οι αστυνομικές έρευνες διαπίστωσαν ότι είχαν χορηγηθεί άδειες εξαγωγής στην WiSpear για «εξοπλισμό υποκλοπών σχεδιασμένο για την εξαγωγή φωνής ή δεδομένων, που μεταδίδονται διαμέσου της ραδιοδιεπαφής».

Το 2011, ο Avni ίδρυσε εταιρεία με τον Μιχαήλ Αγγελίδη, αδελφό του πρώην υπουργού και νυν αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Η εταιρεία τους, S9S, καταχωρίστηκε στο μητρώο εταιρειών στις 10 Νοεμβρίου 2011 με τη βοήθεια του πρώην δικηγορικού γραφείου του Σάββα Αγγελίδη. Ωστόσο, η εταιρική τους σχέση λύθηκε το 2012. Ωστόσο, ο Σάββας Αγγελίδης ήταν ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των Avni και Dillian στην περίπτωση του βαν παρακολούθησης.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ εξέφρασε την οργή του για το γεγονός ότι οι υποθέσεις κατά του Dilian και του προσωπικού που αποσύρθηκαν, και κατήγγειλε τη νομική απόφαση ως συγκάλυψη από τον γενικό εισαγγελέα. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυπριακή κυβέρνηση είχε αγοράσει εξοπλισμό από την εταιρεία του Dilian και ένας από τους κατηγορουμένους υπαλλήλους είχε εργαστεί για λογαριασμό της NSO, παρέχοντας στην ΚΥΠ οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Η απόσυρση των κατηγοριών διασφάλισε την προστασία των πληροφοριών σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ της εταιρείας του Dilian και της κυπριακής κυβέρνησης. Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η προστασία των δεδομένων των προσώπων ενάντια σε παραβιάσεις από εξοπλισμό μαζικής παρακολούθησης δεν διασφαλίζεται πλήρως. Ενώ στο χαρτί υπάρχουν μέσα προσφυγής, τα δικαστικά αποτελέσματα επηρεάζονται από κυβερνητικές παρεμβάσεις, αφήνοντας απροστάτευτο το μεμονωμένο θύμα.

Όμιλος NSO και Κύπρος

Εκτός από την Intellexa Alliance, η Κύπρος φέρεται να φιλοξενούσε και τον όμιλο NSO. Το 2010, ο Tal Dilian, μαζί με τους Boaz Goldman και Eric Banoun, ίδρυσαν την εταιρεία Circles Technologies, η οποία ειδικευόταν στην πώληση συστημάτων που εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία της SS7. Έξι χρόνια αργότερα, η Circles Technologies πωλήθηκε στην Francisco Partners έναντι σχεδόν 130 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 21,5 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν στον Dilian. Η εν λόγω εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα την Καλιφόρνια απέκτησε ομοίως το 90 % του ομίλου NSO, με αποτέλεσμα τη συγχώνευση της Circles Technologies και του ομίλου NSO υπό την επωνυμία L.E.G.D Company Ltd., γνωστή ως Q Cyber Technologies Ltd. από τις 29 Μαρτίου 2016.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός της κυπριακής κυβέρνησης που αρνείται την εξαγωγή και την ανάπτυξη του Pegasus στη χώρα φαίνεται ότι δεν ισχύει. Στις 21 Ιουνίου 2022, ο υπάλληλος Chaim Gelfad της NSO δήλωσε ότι οι εταιρείες του ομίλου NSO στην Κύπρο και τη Βουλγαρία ασχολούνται με λογισμικό που παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε το κόμμα της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο όμιλος NSO φέρεται να εξήγαγε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus μέσω μιας από τις θυγατρικές του στην Κύπρο σε εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία από τις θυγατρικές φαίνεται να έχει εκδώσει τιμολόγιο ύψους 7 εκατ. δολαρίων για υπηρεσίες προς την εν λόγω εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος NSO είχε επίσης ενεργό εταιρεία στην Κύπρο, η οποία υποτίθεται ότι φιλοξενούσε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Το 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη της NSO και πελάτες από τη Σαουδική Αραβία στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό για να τους παρουσιάσουν τις τελευταίες δυνατότητες του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus 3. Η έκδοση αυτή είχε τη νέα δυνατότητα «χωρίς κλικ» (zero-click), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούσε να μολύνει μια συσκευή χωρίς να χρειάζεται να γίνει κλικ σε σύνδεσμο, για παράδειγμα μέσω μιας αναπάντητης κλήσης WhatsApp. Οι Σαουδάραβες πελάτες αγόρασαν αμέσως την τεχνολογία για ποσό 55 εκατομμυρίων EUR. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα έτος αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου 2018, το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας σκότωσε τον Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία, αφού είχε παρακολουθήσει αυτόν και τους οικείους του με το Pegasus.

Black Cube

Η Black Cube είναι εταιρεία που απασχολεί πρώην αξιωματικούς των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως η Mossad. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πράκτορες με ψευδείς ταυτότητες. Σύμφωνα με το περιοδικό New Yorker, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ομίλου NSO Shalev Hulio προσέλαβε τη Black Cube αφότου τρεις δικηγόροι— Mazen Masri, Alaa Mahajna και Χριστιάνα Μάρκου— κατέθεσαν μήνυση κατά της NSO και μιας συνδεδεμένης θυγατρικής της στο Ισραήλ και την Κύπρο183.

Αγορά και χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από την Κύπρο

Εκτός από την καλλιέργεια ενός ευνοϊκού εξαγωγικού κλίματος για εταιρείες κατασκοπευτικού λογισμικού, η κυπριακή κυβέρνηση έχει η ίδια ιστορικό αγοράς κατασκοπευτικού λογισμικού. Εικάζεται επίσης ότι χρησιμοποίησε τα ίδια συστήματα παρακολούθησης. Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, παραμένει ασαφές σε ποιες περιπτώσεις η Κύπρος έκανε χρήση συμβατικών μεθόδων παρακολούθησης ή κατασκοπευτικού λογισμικού.

Θύμα: Μακάριος Δρουσιώτης

Από τον Φεβρουάριο του 2018, εικάζεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση κατασκόπευε τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη. Η εν λόγω υπόθεση κατασκοπείας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του κ. Δρουσιώτη ως βοηθού του Κύπριου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη και κατά τη διάρκεια των ερευνών του σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ του προέδρου Αναστασιάδη και προσωπικοτήτων της Ρωσίας, όπως ο ολιγάρχης Dmitri Rybolovlev. Σύμφωνα με τον Δρουσιώτη, ο τελευταίος αυτός ρόλος του ήταν αυτός που πυροδότησε την πρώτη απόπειρα παρακολούθησης.

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις

Η Κύπρος φαίνεται να διαθέτει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, για την έγκριση της παρακολούθησης, και για τις εξαγωγές. Ωστόσο, στην πράξη, φαίνεται ότι οι κανόνες είναι εύκολο να παρακαμφθούν και υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ της πολιτικής, των υπηρεσιών ασφαλείας και της βιομηχανίας παρακολούθησης. Φαίνεται ότι η χαλαρή εφαρμογή των κανόνων είναι που καθιστά την Κύπρο τόσο ελκυστική για το εμπόριο κατασκοπευτικού λογισμικού. Η Κύπρος παρουσιάζει επίσης σημαντικό στρατηγικό ενδιαφέρον για τη Ρωσία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερο αμοιβαίο όφελος όσον αφορά το εμπόριο κατασκοπευτικού λογισμικού. Οι άδειες εξαγωγής για κατασκοπευτικό λογισμικό έχουν καταστεί νόμισμα στις διπλωματικές σχέσεις.

Δειτε Επισης

Με αναφορές στην επίθεση του Ιράν αλλά και το Κυπριακό το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Κυπριακό στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας Γκουτέρες-Φιντάν
Αστυνομικός στη Λεμεσό έκανε σήμα σε οδηγό να σταματήσει και τον παρέσυρε με το όχημα του
Ένα σκάφος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο-Αναμένεται και δεύτερο
Διαφωνίες στη Βουλή για την πρόταση Kυβέρνησης για πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων
Ατύχημα με ανοιχτό διώροφο τουριστικό λεωφορείο στην Πανεπιστημίου στην Αθήνα-Έξι τραυματίες
Τα δύο σενάρια στο τραπέζι για ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ και οι αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο
BINTEO: Το τεράστιο οπλοστάσιο του Ιράν σε drones και πυραύλους–Γιατί απέτυχαν να πλήξουν το Ισραήλ
ΒΙΝΤΕΟ: Nέα επίθεση στο Σίδνεϊ-Άνδρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε ιερέα και ακόμη τέσσερα άτομα σε εκκλησία
Στο Άμπου Ντάμπι για σύνοδο της συνέλευσης IRENA ο Υπουργός Ενέργειας