Πρώτα Συνέδριο, μετά εκλογές στον ΔΗΣΥ-Στις 4 Απριλίου η υποβολή υποψηφιοτήτων

Σε συνεδρία του το απόγευμα της Δευτέρας, το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, επικύρωσε την ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου σε ό,τι αφορά το Παγκύπριο Συνέδριο και τις εσωκομματικές εκλογές.

Όπως ανακοινώθηκε, αποφασίστηκε όπως το Παγκύπριο Συνέδριο, να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, στη Λευκωσία. Η 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη των υπολοίπων θέσεων της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος, της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ και των 25εκλελεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου, να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023.

Το Πολιτικό Γραφείο όρισε την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ως την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Μελών του Πολιτικού Γραφείου και Προέδρου ΓΟΔΗΣΥ. Για όσους επιθυμούν ο τομέας οργανωτικού θα δέχεται αιτήσεις για προέλεγχο κατά την προηγούμενη ημέρα Δευτέρα, 3 Απριλίου.

Τέλος, το Πολιτικό Γραφείο ενημερώθηκε ότι έχει υποβληθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο προς την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης, βάση του άρθρου 9.1.3 προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού του κόμματος (άρθρο 7.1) ούτως ώστε, να δύναται η εκλογή των Επαρχιακών Αξιωματούχων αλλά και των Αξιωματούχων των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού να διεξάγεται σε ημερομηνία άλλη από εκείνη που θα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία για τους υπόλοιπους αξιωματούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.1 νοουμένου ότι η εν λόγω ημερομηνία δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την εκλογική διαδικασία για τους υπόλοιπους αξιωματούχους που αναφέρονται στο άρθρο 7.1.

«Εφόσον η πιο πάνω πρόνοια εγκριθεί από το Παγκύπριο Συνέδριο, η εκλογική διαδικασία για ανάδειξη των Επαρχιακών Αξιωματούχων και Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού θα προταθεί να διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2023», σημειώνεται.

Η προκήρυξη του Συνεδρίου

Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη του Συνεδρίου, Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία στις 20 Μαρτίου 2023 στη Λευκωσία, αποφάσισε όπως η 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη των υπολοίπων θέσεων της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος, της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ και των 25 εκλελεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου, πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06 Μαΐου 2023 από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε Εκλογικά Κέντρα που θα καθοριστούν παγκυπρίως καθώς και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, όπου εδρεύουν οι Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού.

Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση θα αναδείξει με μυστική ψηφοφορία τους:

  1. Αναπληρωτή Πρόεδρο
  2. Τρεις Αντιπροέδρους
  3. Την Πρόεδρο της ΓΟΔΗΣΥ
  4. Τα εικοσιπέντε (25) εκλελεγμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 5 η Φεβουαρίου 2023 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για τα έτη 2022 και 2023.

Υποβολή υποψηφιότητας θα γίνεται δεκτή την Τρίτη 04 Απριλίου 2023, μεταξύ των ωρών 09:00 – 13:00 στην αίθουσα «Αμμόχωστος» στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού, Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις πιο πάνω θέσεις.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο 75 υποστηρικτών και οι υποψήφιοι για τις θέσεις Αντιπροέδρων θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο 50 υποστηρικτών. Στους καταλόγους υποστηρικτών θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται 7 μέλη για υποψήφιο Αναπληρωτή Πρόεδρο και 5 μέλη για υποψήφιο Αντιπρόεδρο αντίστοιχα, από κάθε Επαρχιακή Οργάνωση του Κόμματος.

Η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή γυναικών και η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή νέων ηλικίας μέχρι 35 ετών, δεν ισχύει στην εκλογή των τριών Αντιπροέδρων.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποψηφιότητας για τη θέση την οποία διεκδικούν
  2. Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  3. Την κομματική τους ταυτότητα για το 2023 ή απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής της συνδρομής τους για το 2023
  4. Πρόσφατη φωτογραφία τους, μέγεθος διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
  5. Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή
  6. Χρηματικό δικαίωμα για συμμετοχή στις διαδικασίες όπως πιο κάτω

6.1. €300,00 για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου

6.2. €200,00 για τη θέση του Αντιπροέδρου

6.3. €200,00 για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ

6.4. €100,00 για τη θέση του εκλελεγμένου μέλους Πολιτικού Γραφείου

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, την 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 5 η Φεβρουαρίου 2023, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Η εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Η ανάδειξη των τριών Αντιπροέδρων γίνεται με ενιαία εκλογή, ένα ψηφοδέλτιο, και για να είναι έγκυρη η ψήφος, κάθε μέλος υποχρεούται να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους.

Η εκλογή της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ γίνεται από τις γυναίκες μέλη του Κόμματος με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Η ανάδειξη των 25 μελών του Πολιτικού Γραφείου γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος του Κόμματος δικαιούται σταυρούς προτίμησης σε αριθμό ίσο με το ήμισυ μέχρι και το όλο των διαθέσιμων προς εκλογή θέσεων. Απαραίτητα εκλέγονται δύο (2) από κάθε Επαρχιακή Οργάνωση εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 7.6), το Πολιτικό Γραφείο, έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ρυθμίζει με αποφάσεις κάθε θέμα που εγείρεται και είναι συναφές προς τη διεξαγωγή των εργασιών της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης. Με απόφαση του ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2023, το Πολιτικό Γραφείο εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Γραφείο να επιλαμβάνεται των θεμάτων που εγείρονται και έχουν συνάφεια με την διεξαγωγή των εργασιών της 8ης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης.

Πρώτο τετ-α-τετ Αννίτας-Αναστασιάδη

Στο μεταξύ, την πρώτη της συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχει η Αννίτα Δημητρίου, υπό την νέα ιδιότητά της ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ το πρωί της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος του ΔΗΣΥ μέχρι που εξελέγη στην Προεδρία του κράτους και τον διαδέχθηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και είναι επίτιμος πρόεδρος του Συναγερμού. Πολλοί στην παράταξη εκτιμούν ότι η εσωστρέφεια στην οποία βρίσκεται το κόμμα είναι σε κάποιο βαθμό αποτέλεσμα της μεγάλης αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσα στους δύο προκατόχους της κ. Δημητρίου, η οποία ενδέχεται να εκδηλωθεί και στις εσωκομματικές εκλογές για την ανώτατη ηγεσία.

Η συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με τον Νίκο Αναστασιάδη έχει καθοριστεί για τις 9:30 το πρωί στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Το μεσημέρι, η πρόεδρος του κόμματος θα έχει συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Δειτε Επισης

Η παρεξήγηση με την... υπόκλιση Γεραπετρίτη στον Ερντογάν-«Γελοιότητες, αυτό βρήκαν» (pic)
Ανατροπή με το χάσκι που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Αράχωβα-Πληροφορίες ότι δεν θα γίνει εκταφή
Κερδίζει έδαφος η μετοχική συμμετοχή της ΚΔ για Great Sea Interconnector-Στα 100 εκ. το ποσό που θα καταβάλει
Εντός ημερών η ενημέρωση για επαναλειτουργία των λεωφορείων-Διοικητική έρευνα για πιθανές ευθύνες
Σκοτώθηκε σε μάχες στη Γάζα γιος Ισραηλινού υπουργού
Σ. Στεφάνου: Το σημερινό στάτους κβο απειλεί το μέλλον του κυπριακού λαού
«Τη βρήκα την π@@, την κ@@@, την ξέκανα... Πώς κάνεις έτσι; Ένας λιγότερος πάνω στη γη»
Times: Ο ρόλος του HB στη θαλάσσια παροχή βοήθειας στη Γάζα και στη μελλοντική διοίκηση
Την θέση για από κοινού αξιοποίηση των φυσικών πόρων επανέλαβε ο Τατάρ
Η πιθανή κατάχρηση δημοσίων πόρων αποδεικνύει απόσταση από κράτος δικαίου, υποστηρίζει το ΒΟΛΤ