Οφέλη και…δουλειές από τις τοποθετήσεις φοιτητών μέσω Γραφείων Διασύνδεσης

Οι κυπριακές επιχειρήσεις και οι φοιτητές έχουν να κερδίσουν πολλά τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και σε επίπεδο γνώσεων, χάρη στη πολύτιμη συνεισφορά των Γραφείων Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick.

Είναι δεδομένο ότι η συνεργασία του πανεπιστημιακού ιδρύματος με το επιχειρείν του τόπου, συμβάλλει και σε κοινωνικό επίπεδo, αφού οι δράσεις τους στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους, όπως επίσης και στην ενθάρρυνση δημιουργικότητας και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Ονουφρίου, Διευθυντής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης του Frederick University, η τοποθέτηση μέχρι σήμερα 325 φοιτητών/τριών σε εταιρείες για πρακτική άσκηση είναι μία από τις πιο τρανταχτές αποδείξεις της σημασίας που αυτή έχει. Το 65% των φοιτητών εργοδοτούνται, μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος ή με την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, ο κ Ονουφρίου αναλύει τα οφέλη από την επαφή επιχειρηματικής και φοιτητικής κοινότητα, τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης μέχρι σήμερα όπως επίσης και τους μελλοντικούς στόχους.

  1. Πότε συστάθηκε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick και ποιο είναι το γενικότερο όραμα του;

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick ιδρύθηκε το 2012 με το πρώτο διαπανεπιστημιακό τριετές έργο που χρηματοδοτήθηκε από τα Διαθρωτικά Ταμεία της ΕΕ για την «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια της Κύπρου». Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη διαφόρων μορφών συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου, όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας, η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, η πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών και γενικά η προώθηση της καινοτομίας στο επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ακολούθησε η συνέχιση των πιο πάνω δραστηριοτήτων και τον Μάϊο του 2018, η στοχοθέτηση του νέου διαπανεπιστημιακού έργου που στηρίζει τη λειτουργία των γραφείων στα Πανεπιστήμια διαφοροποιήθηκε και τέθηκε ως προτεραιότητα η τοποθέτηση φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Έτσι, την εντάξαμε στα πλείστα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πέντε Σχολών του Πανεπιστημίου μας.

  1. Ποια είναι τα οφέλη από την επαφή επιχειρηματικής και φοιτητικής κοινότητας;

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Συνοπτικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια αρχική hands-on εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του καθώς και να δικτυωθούν με επαγγελματίες του χώρου, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση τους από τις σπουδές στην επαγγελματική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να εντοπίσουν, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on the job), νέα ταλέντα που πιθανώς θα ήθελαν να προετοιμάσουν και να εντάξουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, συμβάλλοντας έτσι στη μακροπρόθεσμη μείωση της ανεργίας και αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες, φρέσκες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις που πηγάζουν μέσα από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

  1. Ποια τα αποτελέσματα και επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης μέχρι σήμερα;

Πέρα από τις σημαντικές παράπλευρες συνεργασίες που έχουν προκύψει μέσω των επαφών με τις επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα αποτελέσματα που αφορούν άμεσα το τρέχον έργο για τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής στατιστικά στοιχεία: Η τοποθέτηση φοιτητών και φοιτητριών σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των σπουδών τους εντάχθηκε σε συνολικά 14 επιπλέον προπτυχιακά προγράμματα και από τις πέντε σχολές του Πανεπιστημίου μας. Από το γραφείο του Πανεπιστημίου έχει γίνει καταγραφή και διασύνδεση με πέραν των 300 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών μας. Έχουν επίσης εδραιωθεί τα Γραφεία Διασύνδεσης και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 2BeConnected ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα φυσικά είναι η τοποθέτηση μέχρι σήμερα 325 φοιτητών/τριών σε εταιρείες για πρακτική άσκηση, με το 65% να εργοδοτούνται αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος ή μετά το πέρας των σπουδών τους.

  1. Σε ποιους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη μια συμμετοχή τους στην Ημερίδα που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης στις 30 Μαρτίου 2023 και τι να αναμένει κάποιος από την Ημερίδα;

Η Ημερίδα στοχεύει πρωτίστως στην ανάδειξη του πολυσήμαντου ρόλου που διαδραματίζει η τοποθέτηση/πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπρόσθετα, στοχεύει να γνωστοποιήσει το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick και τη συμβολή του στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις δεξιότητες των νέων αποφοίτων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό προσωπικό, αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και ευρύτερα την αγορά εργασίας.

  1. Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης;

Ξεκινάμε με τον άμεσο στόχο της επιτυχούς ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του έτους των παραδοτέων του διαπανεπιστημιακού έργου που χρηματοδοτεί σήμερα τη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης και την τοποθέτηση συνολικά μέχρι 400 φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο αυτού. Μελλοντικός μας στόχος είναι η συνέχιση της επιτυχούς αυτής δραστηριότητας τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση κατά τις σπουδές τους σε συνεργασία, όπου είναι δυνατό, και με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί. Συνάμα, στους μελλοντικούς μας στόχους είναι η προώθηση άλλων σημαντικών δράσεων που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο για διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, όπως το Frederick University Living Lab (FULL), στο πλαίσιο του οποίου φοιτητές και φοιτήτριες μας αναλαμβάνουν πραγματικά projects επιχειρήσεων, ή η οργάνωση εκατέρωθεν επισκέψεων φοιτητών/τριών σε εταιρείες και στελεχών επιχειρήσεων ως καλεσμένοι ομιλητές σε μαθήματα. Τέλος, στοχεύουμε στην αξιοποίηση του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας, και την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών ως μεταφορά τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Who is who

Αλέξης Ονουφρίου, MSc, MBA.

Το 2012 διορίστηκε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας (ΥΕ) του Πανεπιστημίου Frederick όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου που αποτελείται από 5 σχολές, 15 τμήματα και πάνω από 300 μέλη ΔΕΠ. Βασική ευθύνη της ΥΕ είναι η υποστήριξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για την υποβολή προτάσεων, συμμετοχή και διεκπεραίωση έργων ΕΤΑΚ υψηλής ποιότητας, που χρηματοδοτούνται κυρίως από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του σχετικού πλαισίου λειτουργείας και πολιτικών. Από το 2015, διατελεί επίσης υπεύθυνος του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις, συντονίζοντας τη σύναψη αρκετών συμφωνιών συνεργασίας με επιχειρήσεις στην Κύπρο. Τον Σεπτέμβριο του 2017, διορίστηκε ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης που είχε δημιουργηθεί, ενσωματώνοντας εκτός από τις υπάρχουσες δραστηριότητες της ΥΕ, τις δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, και τις δραστηριότητες του Γραφείου Κινητικότητας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ για τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού. Από το 2012 είναι ενεργό μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου όπου από το 2017 μέχρι το 2022 διατέλεσε ως εκλεγμένος αντιπρόεδρος.

Πέραν από την ουσιαστική διαχείριση και των δραστηριοτήτων του Frederick Research Center από το 2012 (FRC: ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός), το 2017 διορίστηκε επίσης ως διευθυντής/σύμβουλος αναλαμβάνοντας και τη νομική/οικονομική ευθύνη για τις εργασίες του. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για τέσσερα χρόνια ως Διευθυντής του Τμήματος Έρευνας της CNE Technology Center και για δύο χρόνια ως Επιστημονικός Λειτουργός στο Ίδρυμα Προώθηση Έρευνας, υπεύθυνος του προγράμματος Έρευνα για Επιχειρήσεις. Επίσης διαθέτει 5ετή επιχειρηματική εμπειρία ως ιδρυτής και διευθυντής δύο νεοσύστατων εταιρειών μία στην Βουλγαρία και μία στην Κύπρο. Στην αρχή την επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει εργαστεί για δύο χρόνια και ως Μηχανικός Διεργασιών στην Hyperion Systems Engineering.

Πληροφορίες Ημερίδας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2023, στις 10:00, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στη Λευκωσία και η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Frederick

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Δειτε Επισης

Άνοιξε τις πύλες του το Cyprus Job Fair: Εκατοντάδες οι επισκέπτες κατά την 1η μέρα διεξαγωγής
Μην χάσετε την μεγαλύτερη έκθεση Καριέρας: Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει
Το FUELHOUSE στηρίζει τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Μικροί Ήρωες»
POP-UP ART EVENT στο Galleria Venti Studio
Τα πλούσια δώρα που σε περιμένουν στο Cyprus Job Fair
Cyprus Job Fair: Πενήντα και πλέον εργοδότες σας περιμένουν με 1000 θέσεις εργασίας
Δρος. Ελένης Σταύρου: Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Συνέδριο για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
Stephanis Black Friday 2023 – Αποκαλύφθηκαν ΟΛΕΣ οι προσφορές!
ΤΟ IRIEM ΘΕΣΠΙΣΕ ΕΤΗΣΙΟ "ΒΡΑΒΕΙΟ Κ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"