Η υπόθεση παρενόχλησης αστυνομικού και οι χειρισμοί-«Εντύπωση για δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Την ώρα που το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες σε σχέση με τις καταγγελίες της γυναίκας αστυνομικού που κατήγγειλε τρία μέλη της Δύναμης για σεξουαλική παρενόχληση, δύο λοχίες και ένα αξιωματικό, οι συζητήσεις ανάμεσα στους αστυνομικούς αναφορικά με τους χειρισμούς της ηγεσίας, επίσης συνεχίζονται με έντονο τρόπο.

Και αυτό διότι, ο Αρχηγός αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα τον πρώτο λοχία που καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, ωστόσο για τους άλλους δύο, που επίσης ενέπλεξε η παραπονούμενη, επικαλούμενος έκθεση της Επιτροπής Ισότητας του Αρχηγείου, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της, αποφάσισε, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, όπως ληφθούν σε βάρος τους διοικητικά μέτρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Όχι στην διαθεσιμότητα των άλλων δύο στελεχών που ενέπλεξε η αστυνομικός στην παρενόχληση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο ένας εκ των δύο μετατέθηκε σε άλλο Τμήμα, το οποίο όμως ήταν εντός του Αρχηγείου, ωστόσο στη συνέχεια, λήφθηκε η απόφαση για εκτέλεση των καθηκόντων του σε άλλο Τμήμα, που δεν στεγάζεται στο Αρχηγείο, ώστε να μην έχει επαφή με την παραπονούμενη.

Σε ότι αφορά το δεύτερο μέλος που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ο οποίος υπηρετεί σε καίριο πόστο που έχει άμεση σχέση με τα υψηλότερα δώματα της Αστυνομίας, όπως δηλώθηκε επίσημα, απείχε από τα καθήκοντα του χρησιμοποιώντας την ετήσια άδεια του. Οι μέρες αρχικά που έλαβε εξαντλήθηκαν, ωστόσο έλαβε εκ νέου άδεια για τις επόμενες εβδομάδες.

Η ηγεσία της Δύναμης έκρινε με βάση τα δεδομένα πως δεν δικαιολογείται η διαθεσιμότητα των δύο, εντούτοις μέλη της Δύναμης σχολιάζουν πως ακολουθούνται διαφορετικοί χειρισμοί σε σχέση με αυτούς που θα ακολουθούνταν σε άλλες περιπτώσεις, εάν οι αστυνομικοί δεν προέρχονταν από τα ψηλά δώματα.

Σημειώνεται πως αν κάποιο μέλος τεθεί σε διαθεσιμότητα, αυτό συνεπάγεται με αφαίρεση εξοπλισμού, εξάρτηση και αποκοπή μέρους του μισθού του.

Σε ότι αφορά το πρώτο μέλος, λοχία, που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, πληροφορίες αναφέρουν πως αφότου τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μετά το πέρας κάποιων ημερών, κλήθηκε εκ νέου στο Αρχηγείο για να παραδώσει τον εξοπλισμό και την ταυτότητα του, με μέλη της Δύναμης να καταγγέλλουν πως αυτό έπρεπε να γίνει την ημέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Οι αντιφατικοί χειρισμοί σε ποινικές κατά αστυνομικών και η... γυναίκα του Καίσαρα

Τι προνοεί η διαθεσιμότητα

Με βάση τους κανονισμούς, η διαθεσιμότητα προνοεί:

  1. Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει ο Κανονισμός 31 των περί Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 53/89) όπως έχουν τροποποιηθεί, σας θέτω σε διαθεσιμότητα κατόπιν έγκρισης* ή με εντολή* του Αρχηγού Αστυνομίας και επικύρωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως**, από τις ……………….. και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες αναφορικά με την πιθανή διάπραξη από μέρους σας πειθαρχικού ή / και ποινικού αδικήματος:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

  1. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας σας θα λαμβάνετε ως «χορήγημα διαθεσιμότητας» τα/το ……………… του μισθού σας.

(Καταχωρήσετε ½ ή οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αναλογία)

  1. Οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα με τα οποία περιβάλλεστε ως μέλος της Αστυνομίας αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, αλλά εξακολουθείτε να έχετε τις ίδιες ευθύνες, να υπόκεισθε στην ίδια πειθαρχία και τιμωρία και στην εξουσία, σαν να μην έχετε τεθεί σε διαθεσιμότητα.
  2. Να παραδώσετε αμέσως στην αποθήκη της Διεύθυνσης / Τμήματος / Μονάδας / Υπηρεσίας σας όλα τα είδη στολής και εξάρτυσης που σας εκδόθηκαν, περιλαμβανομένης της Αστυνομικής σας ταυτότητας και του οπλισμού***.

«Πρώτη φορά ακούσαμε για την Επιτροπή Ισότητας»

Σε ότι αφορά τη συζήτηση γύρω από την Επιτροπή Ισότητας, στην βάση της οποίας αποφασίστηκε η μη διαθεσιμότητα των δύο, ο δικηγόρος Δημήτρης Απαισιώτης ανέφερε ότι, «ο ρόλος της επιτροπής, όπως πηγάζει από την Αστυνομική Διάταξη, δεν είναι συμβουλευτικός ως προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, κατά πόσο ένα μέλος της Αστυνομίας θα τεθεί σε διαθεσιμότητα ή όχι σε περίπτωση, όπως η προκειμένη που διερευνάται ποινική υπόθεση εναντίον του για σεξουαλικής φύσεως αδικήματα».

Όπως εξήγησε ο κ. Απαισιώτης, η Επιτροπή συγκαλείται μια φορά κάθε μήνα, όμως μπορεί και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι και να διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και να τις υποβάλλει στο αρμόδιο, να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα ή/και αποφάσεις, όργανο της Αστυνομίας.

«Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι η πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα αντρών και γυναικών στην Αστυνομία. Όταν διερευνάται ποινική υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, δεν εξετάζεται, κατά πόσο ο ύποπτος, ειδικότερα αν είναι ιεραρχικά ανώτερος από το θύμα, κατά πόσο παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ αντρών και γυναικών».

Ο κ. Απαισιώτης, νομικός σύμβουλος και της συντεχνίας ΑΣΔΥΚ και δικηγόρος αρκετών αστυνομικών, υπέδειξε πως «πρώτη φορά έγινε σε περίπτωση όπου ο Αρχηγός Αστυνομίας έπρεπε να αποφασίσει κατά πόσο θα τεθεί μέλος της Αστυνομίας ανεξαρτήτου βαθμού σε διαθεσιμότητα, να αποταθεί στην εν λόγω Επιτροπή και να αναμένει απόφαση της. Εξάλλου κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στους περί Αστυνομίας (Πειθαρχικούς) Κανονισμούς ή σε οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που αφορά την Αστυνομία.

Σε περίπτωση που πράγματι αυτό έγινε, τότε είναι αυτονόητο ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγκληθεί ούτε να αποφασίσει κάτι για το οποίο δεν έχει εξουσία να κάνει. Αυτός είναι εμπαιγμός στην λογική των πραγμάτων».

Παράλληλα, αναφέρει πως «στο δικό μου μυαλό, τα γεγονότα όπως διαδραματίστηκαν, καταδεικνύεται από πλευράς Αστυνομίας μια επικοινωνιακή προσπάθεια κατευνασμού της κοινής γνώμης».

«Δίνεται η εντύπωση δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σε ότι αφορά την άδεια από το ένα μέλος που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ο Δημήτρης Απαισιώτης αναφέρει πως «η Αστυνομία έδωσε νέα διέξοδο στον αξιωματικό. Του ζήτησαν να λάβει άδεια απουσίας ούτως ώστε να απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας του θύματος. Αναμένεται, σε ενδεχόμενη μελλοντικά απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να θέσει μέλος της Αστυνομίας που θα κατηγορείται για ποινικό αδίκημα σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης να ζητήσει αρχικά από το μέλος να λάβει άδεια απουσίας. Απλά για να τηρηθεί ίδιο μέτρο, με την παρούσα».

Παράλληλα, προσθέτει πως η άδεια απουσίας δεν αντικαθιστά την διαθεσιμότητα και δεν προστατεύεται το θύμα. «Κατά την γνώμη μου γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δίνεται η εντύπωση στο θύμα ότι τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ειδικότερα, όταν η καταγγελία στρέφεται εναντίον αξιωματικού παρά τον Αρχηγό. Δίνεται και το ανάλογο μήνυμα σε υφιστάμενα ή μελλοντικά θύματα, που εργάζονται στην Αστυνομία ότι η αντιμετώπιση τέτοιων καταγγελιών γίνεται με ξεχωριστό τρόπο από ότι γίνεται για πολίτες».

Με όποιο φακό και να ιδωθεί ο συγκεκριμένος χειρισμός της Αστυνομίας, αναφέρει ο κ. Απαισιώτης, «δεικνύει το αντινομικό αυτής. Αυτό που αναμένεται από την Αστυνομία όταν διερευνά τα του οίκου της, είναι να τηρεί τον νόμο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν θα πρέπει να τιμωρείται το μέλος της Αστυνομίας εναντίον του οποίου εξετάζεται ποινική υπόθεση λόγω επαγγέλματος. Θα πρέπει η διοίκηση της Αστυνομίας να μην προβαίνει σε διαχωρισμούς κατηγορίες πολιτών. Θα πρέπει με τόλμη και διαφάνεια να είναι εκείνος ο θεσμός που δέχεται σεβασμό για την στάση που τηρεί για τα ίδια τα μέλη του και όχι ανάλογα με το ποιος είναι ο καταγγελλόμενος αλλάζει η διαδικασία. Όταν βλέπουμε να μην τηρείται ίσο μέτρο μεταχείρισης στα θύματα και στους υπόπτους, απευθυνόμαστε στον πολιτικά προϊστάμενο του Αρχηγού Αστυνομίας, ούτος ώστε να ελεγχθούν ιεραρχικά οι αποφάσεις του».

Δειτε Επισης

Δεύτερο περιστατικό θερμοπληξίας στον στρατό-Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος εθνοφρουρός
Καταδίκη σταθμού από Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για μη αντικειμενικό ρεπορτάζ και αλλοιωμένες θέσεις
Χειροπέδες σε 48χρονη για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λεμεσό
Σε κόκκινο συναγερμό το Τμήμα Δασών για πρόκληση πυρκαγιών
Απαντά στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως ο Χαρτσιώτης-Το νέο κτήριο θα αμβλύνει το πρόβλημα του υπερπλυθησμού
H κατάθεση του Kenan Ayaz στη δίκη του-«Δεν είμαι τρομοκράτης»
Ποινή φυλάκισης οκτώ ετών σε 36χρονο-Βοήθησε να έρθουν στην Κύπρο 132 παράνομοι μετανάστες
Συνελήφθη αστυνομικός για πρόκληση πυρκαγιάς στον Ξυλιάτο-Τέθηκε σε διαθεσιμότητα
Ψηφίζουν Ούρσουλα Φουρλάς και Χατζηπαντέλα-Καταψηφίζουν οι υπόλοιποι, προβληματίζεται ο Γεάδης
Συναίνεση ζήτησαν στη συζήτηση στο ΕΚ οι ομάδες-Πώς τοποθέτησαν πριν τη ψηφοφορία