Ετοιμάζουν καταγγελία σε Αρχή κατά της Διαφθοράς για προαγωγές από Αρχηγό-Δράκου

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται με τις προαγωγές στην Αστυνομία, είναι πλέον ξεκάθαρο πως μπάζουν. Ένα συμπέρασμα που εξάγεται, πέραν από τους ψιθύρους που υπάρχουν εντός των τάξεων της Αστυνομίας, και μέσα και από τις ουκ ολίγες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο ακυρώνει την μια προαγωγή μετά την άλλη, για λόγους που καταγράφονται σε κάθε περίπτωση, μεταξύ αυτών, και για άνιση μεταχείριση υποψηφίων. 

Το κεφάλαιο όμως δεν άνοιξε με την παρούσα ηγεσία της Αστυνομίας, αντιθέτως υπήρχε ανέκαθεν, αφού ως γνωστό, δεν είναι στη νοοτροπία μας να τηρούμε αξιοκρατικές διαδικασίες, με ίσα κριτήρια και ευκαιρίες για όλους. Εξάλλου, οι διασυνδέσεις ενδεχομένως να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, κάτι που δεν ισχύει μόνο για την Αστυνομία, αλλά γενικότερα.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί, πως με βάση το άρθρο 105Α του Ποινικού Κώδικα, η αναξιοκρατία συνιστά ποινικό αδίκημα. Με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2001, «οποιοδήποτε πρόσωπο προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε αρχή, επιτροπή, συλλογικό όργανο ή μέλος αυτών ή οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διαδικασία πρόσληψης, διορισμού, προαγωγής, τοποθέτησης, μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας σε κρατική υπηρεσία, υπέρ του ιδίου ή υπέρ ή κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές». 

Σε ότι αφορά τις προαγωγές στην Αστυνομία, είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται για δεκαετίες, αφού ο κάθε Αρχηγός Αστυνομίας ενδεχομένως να θέλει να προωθήσει τους λεγόμενους «δικούς του», είτε με προαγωγές, είτε τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις, είτε ακόμη και σε ευνοϊκές θέσεις, που θα εργάζονται με ώρες γραφείου, απαλλάσσοντας τους από βάρδιες κτλ. 

Δεδομένου πως δεν υπάρχει ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή που θα ελέγχει τις προαγωγές ή την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, που έχει ως αποτέλεσμα, οι «χαμένοι» να καταλήγουν στον ίδιο παρονομαστή. Και αυτό διότι, ένα μέλος που μπορεί να θεωρεί πως αδικήθηκε ή ότι η διαδικασία δεν ήταν αξιοκρατική, τότε προσφεύγει στο Δικαστήριο, το οποίο όμως μπορεί να εκδώσει απόφαση τέσσερα χρόνια μετά. Συνεπώς, οι προαγωγές συνεχίζονται και σε περίπτωση που δικαιωθεί, δεν σημαίνει πως θα είναι στη λίστα των προαχθέντων, αντιθέτως, και πάλι, ο εκάστοτε Αρχηγός και Υπουργός, μπορεί να προαγάγουν εκ νέου αυτούς που έπεσε η προαγωγή τους. Μάλιστα, λόγω απουσίας Εποπτικής Αρχής, οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται άμεσα, με αποτέλεσμα, αν και ακυρώθηκαν προαγωγές, μέλη να συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά τους υψηλότερους μισθούς τους. Και πάλι οι αδικημένοι, που έμειναν εκτός προαγωγών, μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο και ο κύκλος συνεχίζει να γυρίζει.  

Η τελευταία όμως απόφαση του Δικαστηρίου, σε συνάρτηση με την απόφαση του Αρχηγού και της Υπουργού να προάγουν ξανά μέλη, η προαγωγή των οποίων ακυρώθηκε, αναμένεται να ανοίξει το κεφάλαιο ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώπιον της οποίας αναμένεται να υποβληθεί επίσημη καταγγελία από τον δικηγόρο Δημήτρη Απαισιώτη, ο οποίος εκπροσωπεί σε διάφορες διαδικασίες, αρκετούς αστυνομικούς. 

Πέραν των διαδικασιών που ακολουθούνται, αυτό που άναψε πράσινο για την επικείμενη καταγγελία, ήταν η απόφαση του Στέλιου Παπαθεωδόρου και Στέφης Δράκου, να προαγάγει εκ νέου τα μέλη των οποίων ακυρώθηκαν οι προαγωγές τους τον περασμένο Δεκέμβριο, για τις οποίες το Δικαστήριο ανέφερε πως «δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο ίσης κρίσεως και δεν προηγήθηκε ουσιαστική και πραγματική συνεκτίμηση και στάθμιση των κριτηρίων προαγωγής, αφού αποδόθηκε κατά το δοκούν υπεροχή και προβάδισμα σε υποψηφίους».

Και αυτό διότι, για την εν λόγω απόφαση, κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα έφεση ως προς την ορθότητα της, η οποία εκκρεμεί, ωστόσο, πριν εκδοθεί απόφαση, προήχθησαν εκ νέου τα ίδια μέλη, ενώ κάποιοι από τους αστυνομικούς που δικαιώθηκαν, δεδομένου πως έχουν αφυπηρετήσει από το Σώμα, ενδεχομένως να μην δικαιούνται να προσφύγουν εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σημειώνεται, πως ο κ. Απαισιώτης, αναφέρει πως ενδεχομένως να είναι η πρώτη φορά που ασκήθηκε έφεση για απόφαση που ακυρώνει προαγωγές. 

Αξίζει να αναφερθεί, πως οι παραγωγές δόθηκαν μόλις λίγα 24ωρα πριν η υπουργός Δικαιοσύνης παραδώσει σκυτάλη στον/στην διάδοχο της, γεγονός που έφερε παραφιλολογία στην Αστυνομία, αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι κάτι που απαγορεύεται. 

Με βάση λοιπόν την εξέλιξη, και δεδομένου πως έχουν δημιουργηθεί σκιές γύρω από το θέμα των προαγωγών, ο Δημήτρης Απαισιώτης, ετοιμάζει επίσημη καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία στην ουσία θα στρέφεται κατά του Αρχηγού Αστυνομίας και Υπουργού Δικαιοσύνης, στην εξουσία των οποίων βρίσκονται οι προαγωγές. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Απαισιώτη, αναμένεται να αποσταλθεί επιπρόσθετη καταγγελία στον Γενικό Ελεγκτή, ενώπιον του οποίου προωθήθηκε καταγγελία που αφορά την μισθοδοσία μελών, οι οποίοι ενώ έχασαν τις προαγωγές τους, συνέχιζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν υψηλότερο μισθό. 

Στις προαγωγές βρίσκονται μέλη που καταγγέλθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία, πως ενώ η προαγωγή τους έπεσε εδώ και μήνες, συνέχιζαν να λαμβάνουν μισθό υψηλότερης κλίμακας. Αυτό σημαίνει, ενδεχομένως, πως σε περίπτωση που ο Ελεγκτής εντοπίσει οτιδήποτε επιλήψιμο, τότε θα υπάρχει «άλλοθι», πως με βάση τις νέες προαγωγές που έχουν αναδρομική ισχύ, ούτως ή αλλιώς, θα έπρεπε να λάβει αναδρομικά τα χρήματα, συνεπώς δεν υπάρχει διασπάθιση δημόσιου χρήματος.  

Συνεπώς, ο δικηγόρος, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Ελεγκτή, επιπρόσθετα στοιχεία, αφού πέραν αυτών των προαγωγών, πριν από μερικές εβδομάδες, επίσης προήχθη μέλος που αφυπηρέτησε και ο οποίος επίσης λάμβανε υψηλότερο μισθό. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Σαφάρι προαγωγών λίγο πριν αλλάξει η Κυβέρνηση-Είχαν ακυρωθεί από το Δικαστήριο

Δειτε Επισης

Υποχώρησε το πρόβλημα συσσώρευσης νερού στον αυτοκινητόδρομο
Νέα σύλληψη που σχετίζεται με τα κυκλώματα διακίνησης αλλοδαπών-Καταζητούνται άλλοι έξι
Αναγνωρίστηκαν 98 θύματα τράφικινγκ αλλά υπήρξαν μόνο 14 καταδίκες-«Χάνουμε τις μαρτυρίες»
Στις 2 Νοεμβρίου ενώπιον Κακουργιοδικείου ο 34χρονος για την απόπειρα φόνου στην Πάφου
Συσσώρευση νερού παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο-Προσοχή συστήνει η Αστυνομία
Συνωστισμός υποψηφίων για τις 89 θέσεις Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών
Απαντά για τις «ανέσεις» του νέου κτιρίου η Νομική Υπηρεσία-Επανέρχεται ο Ελεγκτής
Αυτόν αναζητεί η Αστυνομία για κακόβουλη ζημιά σε ποδοσφαιρικό αγώνα
Η αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων από ΠτΔ παρατείνει την εσωστρέφεια στην Αστυνομία
Νέο καμπανάκι GRECO για την Κύπρο-«Θεσμικές ατέλειες διαβρώνουν την καταπολέμηση διαφθοράς»