Ικανοποίηση Επιτροπής Υγείας για προώθηση Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου

Ικανοποίηση εξέφρασαν σήμερα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης για προώθηση της δημιουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου με τη συμπερίληψη και του σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό για το 2024.

Όπως ανέφερε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας όπου συζητήθηκε το θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευθύμιος Δίπλαρος, σε μια περίοδο όπου ο καρκίνος έχει μετατραπεί σε μάστιγα η οποία ταλανίζει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας ανεξαρτήτως ηλικίας, η δημιουργία ενός Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί έργο ύψιστης σημασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι η επικαιροποίηση και υλοποίηση της στρατηγικής, θα ευθυγραμμίσει τις δράσεις όλων των φορέων και κυρίως των υφιστάμενων ογκολογικών τμημάτων παγκύπρια για να καθοριστούν οι προτεραιότητες με στόχο την μείωση των περιστατικών αλλά και την ολιστική φροντίδα και παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς από την πρώιμη πρόληψη μέχρι την θεραπεία και την ανακουφιστική φροντίδα. Σκοπός, όπως εξήγησε, είναι να διασφαλιστεί η σωστή και πλήρης αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων ογκολογικών υπηρεσιών με βάση επιστημονική τεκμηρίωση καθώς και την προσβασιμότητα στις καινοτόμες διεθνείς θεραπείες για τον καρκίνο.

Ανέφερε ακόμη πως το Ινστιτούτο Καρκίνου θα συμβάλει στην αύξηση κλινικών μελετών στην χώρα μας σχετικά με τον καρκίνο, οι οποίες αποτελούν την πιο ουσιαστική παράμετρο ιατρικής έρευνας, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε άμεσα σε θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή και την κοινότητα. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό από τις σημερινές θεραπείες είναι αποτέλεσμα γνώσης που αποκομίσαμε από τη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Ανασκόπηση βάσεων δεδομένων κατέδειξε όμως ότι μόνο 5% των ασθενών με κακοήθειες συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες.

Υπέδειξε παράλληλα πως ενδεχόμενη περαιτέρω παγοποίηση ενός τέτοιου έργου, θα είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση καθορισμού αναγκαίων πρωτοκόλλων αλλά και ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας ιατρικών κέντρων αλλά και διεξαγωγής θεραπειών. «Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αδειοδοτηθεί δεκάδες νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα τα οποία δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του εξωτερικού, αναφορικά με την διάγνωση αλλά και θεραπεία περιστατικών καρκίνου. Το Ινστιτούτο Καρκίνου θα μπορούσε να δράσει ως ανώτερη εποπτική αρχή αλλά και κέντρο καθορισμού πρωτοκόλλων αλλά και πιστοποιήσεων καταλληλότητας αλλά και εξειδίκευσης» είπε ο Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Κύπρος έχει από τα υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων παιδικού καρκίνου παγκοσμίως, μιας και κατατάσσεται στην 3η θέση στον Παγκόσμιο Χάρτη» κατέληξε.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε πως επιβάλλεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Κέντρου για τον Καρκίνο (Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο) που να συνεργάζεται με τα άλλα Εθνικά Κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διευκολύνεται η υιοθέτηση ποιοτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της έρευνας και της προώθησης κλινικών δοκιμών σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Η βελτίωση της ανίχνευσης, της πρόσβασης στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία του καρκίνου, την εκπαίδευση, την έρευνα καθώς και η ποιότητα ζωής για όλους όσοι είναι αντιμέτωποι με τον καρκίνο, αποτελούν απόλυτες κορυφαίες προτεραιότητες για το ΑΚΕΛ» δήλωσε, υποδεικνύοντας ότι αναμένεται το νομοσχέδιο που θα πρέπει να καλύπτει και όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Καρκίνο, σε σχέση με την ύπαρξη ολοκληρωμένων κρατικών ογκολογικών υπηρεσιών. 

«Απαίτηση όλων είναι η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο, το οποίο θα αναλάβει να υλοποιήσει την Εθνική Στρατηγική.  Θα αναμένουμε τα βήματα και θα επανέλθουμε» πρόσθεσε.  

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε εκ μέρους του κόμματος του ικανοποίηση, χαιρετίζοντας τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Κυβέρνηση εγκρίνοντας κονδύλι €1,2 εκ στον προϋπολογισμό του 2024 για προώθηση και υλοποίηση  του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

«Μελετώντας τα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών έχει διαφανεί ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελώντας το συντονιστικό όργανο που θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες που θα παρέχονται προς τους ασθενείς» είπε, καλώντας παράλληλα εκ μέρους του ΔΗΚΟ, το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που αφορά την κατάθεση συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας του Ινστιτούτου έτσι ώστε να συσταθεί το συντομότερο δυνατό το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Οικονομικών για το γεγονός, όπως εξήγησε, ότι ανταποκρίθηκαν θετικά στην επισήμανση αναφορικά με την ανάγκη συμπερίληψης στον προϋπολογισμό του κονδυλίου για δημιουργία Εθνικού Κέντρου Καρκίνου.

Ανέφερε ότι στη σημερινή συνεδρία κλήθηκε η Εθνική Επιτροπή Καρκίνου και άλλοι αρμόδιοι φορείς για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα δημιουργίας του Ινστιτούτου». Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους όσους ασχολούμαστε με τα θέματα του καρκίνου» δήλωσε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ εξηγώντας πως προέχει η επικαιροποίηση της Στρατηγικής του 2019 καθώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε, όπως για παράδειγμα, η εφαρμογή ΓεΣΥ, η εκπόνηση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης και  η αύξηση παρόχων υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή δήλωσε ότι η ανάγκη δημιουργίας του Ινστιτούτου είναι προφανής επειδή τα ποσοστά καρκίνου στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς, ενώ σήμερα ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου με τις προβλέψεις, όπως μας αναφέρθηκε, να μην είναι καθόλου αισιόδοξες.

Ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ θεωρεί ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου με όρο εντολής την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο, και εξέφρασε ευαρέσκεια εκ μέρους του κόμματος του για την κατάληξη, ειδικότερα για την συμπερίληψη  του ποσού του 1.2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. «Θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση και να υπογραμμίσω την ετοιμότητα μας με το που θα έρθει η νομοθεσία ενώπιων μας αφού ετοιμαστεί από το Υπουργείου Υγείας να την υπερψηφίσουμε» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Εθνική Επιτροπής Καρκίνου Παύλος Δράκος χαιρέτισε τη συμπερίληψη κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2024 για την ίδρυση Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ενός στόχου που έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Και τόνισε ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα είναι ο φορέας αναβάθμισης όλων των ογκολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στους καρκινοπαθείς στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει πλέον να ετοιμαστεί τάχιστα το σχετικό νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ινστιτούτου και απ’ εκεί και πέρα να οδηγηθεί το συντομότερο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πηγή: KΥΠΕ

Δειτε Επισης

Οι Δημοκρατικοί τρολάρουν τον Τραμπ-Είχε δωρίσει μαζί με την Ιβάνκα 8.000 δολάρια στην Κάμαλα Χάρις
Για προσπάθειες Κύπρου για Γάζα,για Ουκρανία και επέτειο εισβολής μίλησε ο Κόμπος στο ΣΕΥ
Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο δράσης του ΟΚΥπΥ για έκθεση ατόμων σε χημικούς παράγοντες μετά το ατύχημα στην πισίνα
Η Πελόζι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις-«Είμαι σίγουρη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη στις προεδρικές εκλογές»
Βρυξέλλες και όχι Βουδαπέστη η επόμενη άτυπη σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ ανακοίνωσε ο Μπορέλ
Μακρόν: Εκτιμώ το θάρρος και το αίσθημα καθήκοντος του Μπάιντεν
Ιωάννου: Η επανένωση της χώρας μας είναι μονόδρομος
VPSM για προβλήτα του FSRU: Η ανακοίνωση CMC δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
SOS από Europol: Αύξηση της παιδικής πορνογραφίας και πρόβλημα στην ταυτοποίηση των δραστών λόγω AI
Δέκα άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία εκτελέστηκαν δι' απαγχονισμού στο Ιράκ