Στις 105 οι τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα για τον προϋπολογισμό-Σταυρώματα, αποκοπές και μειώσεις

105 τροπολογίες περιελάβανε το προσχέδιο που ετοίμασε η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής, στη βάση όλων των τροπολογιών που κατέθεσαν τα κόμματα, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη. Χθες το απόγευμα συνήλθε η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, η οποία μεταξύ άλλων συζήτησε και για τις τροπολογίες και εξέτασε την ομαδοποίηση όσων κατατέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα συζητηθεί στην διάρκεια της τριήμερης συζήτησης που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα στη Βουλή, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με τη ψήφισή του. Ειδικότερα, η συζήτηση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας, με μια συνοπτική αναφορά στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού από την πρόεδρο της επιτροπής Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ενώ ακολούθως θα τοποθετηθούν οι αρχηγοί των επτά κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους 30 λεπτά έκαστος πλην των αρχηγών του ΔΗΚΟ, του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ που θα έχουν 40 λεπτά.

Τόσο το ΑΚΕΛ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και τα κόμματα της συμπολίτευσης, κατέθεσαν μια σειρά τροπολογιών που ξεπερνούν τις 100, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο ΔΗΣΥ υπογράφει μόλις τρεις. Στο σύνολο τους οι τροπολογίες αφορούν σταυρώματα, αποκοπές και μειώσεις κονδυλίων.

Στη χθεσινή κλειστή συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών εξετάστηκαν και οι τελευταίες κυβερνητικές τροποποιήσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 και οριστικοποιήθηκε η θέση της επί αυτών των τροποποιήσεων.

Επιπλέον, έγινε μια ανασκόπηση και μελέτη επί των προτεινόμενων από τα κοινοβουλευτικά κόμματα και άλλες κοινοβουλευτικές πλευρές τροπολογιών επί του κρατικού Προϋπολογισμού του 2024 και ομαδοποίηση τους, ανάλογα με τα ποια κόμματα καταθέτουν τις τροπολογίες.

Οι κυριότερες τροπολογίες

Μάλιστα την μια τροπολογία υπογράφουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και των επτά κομμάτων στη Βουλή. Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει, πως οποιαδήποτε αναθεώρηση επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, καθώς και οποιαδήποτε χορήγηση νέας κατηγορίας επιδομάτων, να υποβάλλεται μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για έγκριση, αντί να εγκρίνονται με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.

Όλα τα κόμματα πριν του ΔΗΣΥ, υπογράφουν τροπολογία που προβλέπει την αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών πλην κάποιων δαπανών που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά αποξένωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ουδεμία δαπάνη διενεργείται, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Επιπλέον όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ υπογράφουν τροπολογία που προβλέπει το σταύρωμα κονδυλίων για κονδύλι 15 εκ. ευρώ, που αφορά δρόμους πρωταρχικής σημασίας σε δήμους, ενώ δεύτερη τροπολογία των πέντε κομμάτων προβλέπει το σταύρωμα των διαγραφών που γίνονται από το Γενικό Λογιστήριο.

ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι, κατέθεσαν τροπολογία η οποία προβλέπει την ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών ανά εξάμηνο, για τις δαπάνες που γίνονται για: (α) το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών (€22.000.000), (β) οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών και στους κατοίκους απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών (€7.500.000), (γ) υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες (€17.000.000), (δ) κοινωνικές ανάγκες φορέων δυσπραγούντων πολιτών, κα. (€715.000), (ε) οικονομική βοήθεια σε ιδιοκτήτες επηρεαζόμενων Κατοικιών στην περιοχή Λίμνες στο Πισσούρι (€85.000), (στ) οικονομική βοήθεια για διάφορα έκτακτα έργα σε Τοπικές Αρχές (€2.900.000), (ζ) τη συνέχιση της σταθεροποίησης εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι, υψους €15.000.000 και δαπάνη ύψους €1.765.000 για κατασκευή του νέου Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου και Προαναχωρησιακού Κέντρου στην περιοχή Λίμνες στη Μενόγεια, καθώς και δαπάνη ύψους €500.000 για διάφορα έκτακτα κατασκευαστικά έργα που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, τα οποία δεν αναφέρονται. (η) στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνονται και το άσυλο και ένταξη μεταναστών

Επιπλέον ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι εισηγούνται την ένθεση σημείωση για να ενημερώνονται η επιτροπή Προσφύγων ανά εξάμηνο για δαπάνες που σχετίζονται με τους προσφυγικούς συνοικισμούς.

Σχετικά με τον Ακάμα, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι εισηγούνται την ένθεση σημείωσης, έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και στη Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Οικολόγοι εισηγούνται το σταύρωμα των κονδυλίων ύψους 3,2 εκ. έτσι ώστε πριν από κάθε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προκήρυξη και πλήρωση διευθυντικών θέσεων στο Ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Τα είδια κόμματα εισηγούνται όπως, το ποσό από τα 50 εκ. που προβλέπεται για την καταβολή της φοιτητικής υγείας, δεν καταβληθεί, να διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ σημειώνεται θα είναι και δικαιούχοι αλλοδαποί φοιτητές.

Άλλη τροπολογία που κατέθεσαν ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι, προβλέπει την ένθεση σημείωσης ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων, ύψους €250.000.

Μια δεύτερη τροπολογία των τριών κομμάτων εισηγείται την ένθεση σημείωση, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τα ακόλουθα: (α) Εισηγήσεις της Ad Hoc Επιτροπής για ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000), (β) δαπάνες για οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικής φύσεως έκτακτες χορηγίες, (γ) χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€50.000.000), (δ) Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης (€8.000.000).

ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι εισηγούνται την ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας με εξαίρεση-

(α) διπλοκάμπινα οχήματα,

(β) πυροσβεστικά οχήματα,

(γ) αστυνομικά οχήματα,

(δ) δίκυκλα,

(ε) εκσκαφείς,

(στ) προωθητήρες γαιών,

(ζ) οδοστρωτήρες,

(η) ασθενοφόρα οχήματα,

(θ) στρατιωτικά οχήματα και

(ι) κινητή μονάδα αναπνευστικών συσκευών,

να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Επιπλέον, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ εισηγούνται να αποκοπεί το κονδύλι 370 χιλιάδων ευρώ, από το Υφυπουργείου Πολιτισμού, που αφορά τις δαπάνες για το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων και οικίσκων, ξεναγήσεις και εκδόσεις που αφορούν τον Γρίβα. Ανάλογη τροπολογία, κατέθεσε το ΑΚΕΛ και με τους Οικολόγους, η οποία προβλέπει πως γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε κονδυλίων σε σχέση με δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων και οικίσκων, ξεναγήσεις, εκδόσεις και οτιδήποτε άλλο που αφορά αποκλειστικά στον Γεώργιο Γρίβα Διγενή.

Ακόμα, ΑΚΕΛ και ΔΗΠΑ εισηγούνται την αποκοπή ποσοστού 5% από όλα τα Υπουργεία, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες και τα κρατικά γραφεία για τα κονδύλια που αφορούν, εκπαίδευση Προσωπικού Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι Οικολόγοι εισηγούνται την ένθεση σημείωσης για κονδύλι 400 χιλιάδων ευρώ του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να ενημερώνεται η επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής ανά εξάμηνο. Όπως σημειώνεται αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των στόχων της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για δράσεις πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας, καθώς και δράσεις, εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη διαφώτιση/προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πιστώσεις, οι οποίες παραχωρούνται μετά από αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται και αφορούν σε χρηματοδότηση δράσεων νομικών ή/και φυσικών προσώπων.

Σε σχέση με το θέμα που δημιουργήθηκε αρκετός θόρυβος το τελευταίο καιρό και αφορά τους συμβούλους του Προέδρου και των υπουργών, ΑΚΕΛ και Οικολόγοι εισηγούνται την ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, με εξαίρεση, αναφορικά με υφιστάμενους συνεργάτες, τις δαπάνες που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Τα δύο κόμματα ζητούν και το σταύρωμα κονδυλίου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που αφορά εκστρατείες διαφώτισης και ξεπερνά το ένα εκ. ευρώ, ζητώντας ενημέρωση ανά εξάμηνο της επιτροπής Οικονομικών.

Επιπλέον, το ΑΚΕΛ κατέθεσε δύο τροπολογίες που αφορούν το Υπουργείο Άμυνας και συνδέονται με δαπάνες που αφορούν προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), τη Βάση Δεδομένων Συνεργασίας (CODAPA), του Ευρωπαϊκού κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και το πρόγραμμα παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία (EUMAM).

Το ΕΛΑΜ κατέθεσε σειρά εισηγήσεων που αφορούν κονδύλια για συντήρηση ή στη δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας, στη διαχείριση των παράνομων μεταναστών, καθώς και των αιτητών πολιτικού ασύλου και ασυνόδευτων ανηλίκων. Όπως επίσης να μπει σημείωση ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για τη δημιουργία και λειτουργία νέων κέντρων φιλοξενίας να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Επιπλέον το ΕΛΑΜ εισηγείται την αποκοπή από το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 όλων των κονδυλίων που αφορούν στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, καθώς και στη συντήρηση υφιστάμενων, καθώς επίσης και την αποκοπή από το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 όλων των κονδυλίων που αφορούν το δικοινοτικό πρόγραμμα “Imagine”. Τέλος το ΕΛΑΜ εισηγείται αποκοπή του κονδυλίου, ύψους €36.000.000, που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής των Αιτητών Διεθνούς Προστασίας που διαμένουν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Δειτε Επισης

Ανησυχούν οι Τ/κ για τις ανεξέλεγκτες εισόδους αλλοδαπών στα κατεχόμενα
Στο Παρίσι ο Υπουργός Άμυνας για την έκθεση EUROSATORY 2024
Την Τετάρτη αναλαμβάνει καθήκοντα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης
Παπαναστασίου για Great Sea Interconnector-«Θα μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή»
Την ανάγκη στήριξης των καταναλωτών για το ρεύμα και το καλοκαίρι επισημαίνει ο ΔΗΣΥ
Και επίσημα μέλος του ECR το ΕΛΑΜ-Συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση ο Γεάδη
Τερματισμός λειτουργίας Κλάδου Οικοδομών Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας
Προσωρινό ναυάγιο για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ-Το παρασκήνιο
Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αυστρίας
Ικανοποίηση ΠτΔ για Στρατηγικό Διάλογο με ΗΠΑ-«Αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά και πολυεπίπεδα οφέλη»