Δεκάδες αξιωματούχοι θα ελέγχονται για πόθεν έσχες-Παραμένουν ερωτήματα για τη δημοσιοποίηση

Δεκάδες θα είναι τα πρόσωπα που θα ελέγχονται στο πλαίσιο των δύο νομοθεσιών για το πόθεν έσχες. Πέραν των μελών της Κυβέρνησης και των βουλευτών, από τον δεύτερο νόμο, που αφορά αξιωματούχους και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα, στα βαθιά του οποίου μπήκε την Τετάρτη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, προκύπτει μία σειρά άλλων ατόμων των οποίων το πόθεν έσχες θα ελέγχεται. Τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά προϋπήρχαν στη νομοθεσία, ενώ αποφασίστηκε η προσθήκη και άλλων, όπως και η αφαίρεση ορισμένων. Αυτό για το οποίο για άλλη μία φορά δεν υπήρξε ξεκάθαρη θέση είναι ποιων τα πόθεν έσχες θα δημοσιοποιούνται και με ποια συχνότητα.

Είναι πλήρως κατανοητή η θέση που εκφράζεται ότι η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους προσωπικών δεδομένων αποτελεί πηγή κουτσομπολιού, δημιουργεί περιθώριο στοχοποίησης και ενδεχομένως να αποθαρρύνει και πρόσωπα να αναλάβουν συγκεκριμένα αξιώματα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είναι σαφές πως πρέπει να εξυπηρετείται η διαφάνεια και να μπορεί να καθίσταται ξεκάθαρη μια πιθανώς ύποπτη μεταβολή των περιουσιακών τους στοιχείων. Και οι βουλευτές φαίνεται να απέτυχαν για άλλη μία φορά να ξεκαθαρίσουν πώς ακριβώς θα εξισορροπήσουν μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων. Είναι σαφές πως η υφιστάμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης για τον Πρόεδρο, τους Υπουργούς και τους βουλευτές δεν θα αλλάξει, αν και ενδεχομένως να καταλήξουν σε διαφορετική συχνότητα. Είναι ωστόσο ένα ερώτημα τα στοιχεία ποιων από τους υπόλοιπους ελεγχόμενους θα οδηγούνται, τελικά προς δημοσιοποίηση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε ανασκόπηση των προσώπων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσθαφαιρέσεις. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι παραμένουν ως έχουν, ενώ προστίθενται οι εισηγήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη βάση των συστάσεων της GRECO, για τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τους συμβούλους του Προέδρου, των Υπουργών και των Υφυπουργών. Θα προστεθούν, επίσης, πρόσωπα που στελεχώνουν νέους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί, όπως είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας για τον Αθλητισμό και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Λόγω της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάποιες θέσεις που προβλέπονται από τον νόμο καταργούνται και δημιουργούνται κάποιες άλλες και, ως εκ τούτου, θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, με τη συμπερίληψη, για παράδειγμα των περιφερειαρχών.

Πρόθεση των βουλευτών είναι σε μεταγενέστερο στάδιο να ρυθμίσουν νομοθετικά και το ζήτημα δημοσίων υπαλλήλων που συγκεντρώνουν στα χέρια τους μεγάλη εξουσία ή λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, που απασχόλησαν για άλλη μια φορά μεγάλο μέρος της συζήτησης, φαίνεται ότι για λόγους συνταγματικότητας αλλά και υπό τον φόβο να μην μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, η κυρίαρχη τάση είναι η μη συμπερίληψή τους, παρά το γεγονός πως δεν αφήνει ικανοποιημένο το σύνολο της Βουλής η λύση της αυτορρύθμισης στο ίδιο πλαίσιο με τους δικαστές.

Με βάση τη συζήτηση που έγινε και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν από τους παρευρισκόμενους, αναμένεται στον νέο νόμο να συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων που δεν είναι μέλη της Βουλής των αντιπροσώπων και δεν καλύπτονται από τον νόμο για τους βουλευτές
 • Οι αρχηγοί των μη κοινοβουλευτικών κομμάτων
 • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
 • Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
 • Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας
 • Οι Επίτροποι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο και οι βοηθοί τους
 • Οι σύμβουλοι του Προέδρου και των μελών της κεντρικής Κυβέρνησης
 • Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου
 • Οι δήμαρχοι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των μη κατεχόμενων Δήμων
 • Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
 • ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής
 • Ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικός Λογιστής
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εφοριακού Συμβουλίου
 • Οι γενικοί διευθυντές της Βουλής, των Υπουργείων και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Οι γενικοί διευθυντές, όπου εφαρμόζεται
 • Οι δημοτικοί γραμματείς των μη κατεχόμενων Δήμων
 • Οι εκλελεγμένοι πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων των μη κατεχόμενων κοινοτήτων
 • Οι πρόεδροι των Σχολικών Εφορειών
 • Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, όπου εφαρμόζεται
 • ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Αστυνομίας
 • Ο Επίτροπος Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 • Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και ο βοηθός
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΑΗΚ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
 • Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής Στοιχημάτων
 • ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΡΙΚ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του ΧΑΚ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΘΟΚ
 • ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΚΟΑ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Αρχής Λιμένων
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΟΑΥ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του ΟΚυΠΥ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΦΑ
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας Υδρογονανθράκων
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης επενδύσεων
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς
 • Ο πρόεδρος και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
 • Οι πρόεδροι των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

Δειτε Επισης

Στιούαρτ: Το Κυπριακό είναι επιλύσιμο ακόμα, χρειάζεται πολιτικό θάρρος
«Άδικο και πολιτικά υποκινούμενο» το Ψήφισμα 186 ισχυρίζεται η τ/κ ηγεσία
Στιούαρτ: Να κάνουμε τα πάντα για τη λύση, δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλες τέτοιες επετείους
Βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση διμερών σχέσεων, εκφράζουν Δημητρίου και Πελεγκρίνι
Κ. Κόμπος: Εργαζόμαστε για την ημέρα που η παρουσία ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν θα είναι απαραίτητη
Δεν αλλάζει λέξη στο αφήγημά του ο Τατάρ-«Η έναρξη διαπραγματεύσεων θα είναι εφικτή με κυρίαρχη ισότητα»
Τον θαλάσσιο διάδρομο προς τη Γάζα συζήτησαν Χριστοδουλίδης-Φον ντερ Λάιεν
Κι επίσημα στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ο Παύλος Ιωάννου-«Απέδειξε πως προωθεί τα συμφέροντα των πολιτών»
Καταγγέλλει τον αποκλεισμό των περισσότερων ΜΜΕ από τον απολογισμό του Προέδρου η ΕΣΚ
Ο Λακρουά καλεί σε διπλασιασμό των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού