Σειρά μέτρων για τις καταστροφικές πλημμύρες-Από αναβάθμιση ποταμών μέχρι και εγκατάσταση alarm

Με τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα άρχισαν ήδη να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα από τις πλημμύρες, με τους κατοίκους από τη μια να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τις αρχές από την άλλη, να τρέχουν να σώσουν ότι σώζεται από τα ποτάμια που δημιουργούνται στους δρόμους. Ωστόσο, τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη φετινή χρονιά, εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στα μέγιστα για να μην γινόμαστε μάρτυρες καταστροφικών συνεπειών από τις πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, στο προκαταρκτικό πρόγραμμα μέτρων του αναθεωρημένου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας το οποίο έχει συσταθεί πρόσφατα, υπάρχει σειρά μέτρων που εστιάζουν τόσο στην πρόληψη και την προστασία, όσο και στην ετοιμότητα, ούτως ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται στον ελάχιστο βαθμό οι επιπτώσεις από την πλημμύρες, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι καταστροφικές.

Ανάμεσα σε άλλα, στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η αναβάθμιση των ποταμών απ’ όπου και εξέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος νερού, ούτως ώστε να μην υπερχειλίζουν και να δημιουργούν διάφορα προβλήματα στις περιοχές απ’ όπου περνάνε, αλλά και η εγκατάσταση προειδοποιητικών alarm, τα οποία θα ενημερώνουν τους κάτοικους για ενδεχόμενη πλημμύρα και να αντιδρούν άμεσα για τη δική τους προστασία και των δικών τους περιουσιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου σταδίου εφαρμογής της Νομοθεσίας από το Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων, αναγνωρίστηκαν ακόμη δεκαεννέα επιπρόσθετες περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιοχών που κινδυνεύουν στις 38, κάτι που διαφαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

2

0

1

Για τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς αρμοδίων για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, μίλησε στον REPORTER, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα, η οποία εξήγησε ότι, οι 38 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες, είναι μετά από την εφαρμογή της σχετική οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι που ετοιμάζεται κάθε έξι χρόνια μέσα από τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. «Σε αυτά τα σχέδια καλούμαστε να εντοπίσουμε όλες εκείνες τις περιοχές, στις οποίες εάν επέλθουν έντονα καιρικά φαινόμενα θα δημιουργήσουν καταστροφές, οι οποίες είναι μεγάλες σε αξία. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποια ορεινή περιοχή που υπάρχει άγρια βλάστηση, κάτι που ασφαλώς δεν επηρεάζει και δεν έχει κάποιο κόστος. Γι’ αυτό τον λόγο οι χάρτες που ετοιμάζονται, επικεντρώνονται σε περιοχές αστικών κέντρων. Για παράδειγμα, μελετιούνται τα σημεία όπου εκβάλλουν ποταμοί και εφόσον πλημμυρίσουν, τότε θα υπάρχουν προβλήματα στα σπίτια και στις περιουσίες που βρίσκονται κοντά στους ποταμούς».

Έτσι, αφού γίνει η ανάλυση από τους αρμόδιους και μελετήσουν το ρίσκο που υπάρχει όταν εμφανιστεί μια πλημμύρα σε κάποια περιοχή, εντοπίζονται οι επικίνδυνες περιοχές. Ακολούθως, γίνεται μελέτη για τα πλημμυρικά φαινόμενα και τότε, καταγράφονται οι περιοχές που θα κινδυνεύσουν περισσότερο.

Μέσα από αυτές τις μελέτες, εξήγησε η κα. Τόφα, «είδαμε ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων για να αποφευχθούν οι πλημμύρες και να επέλθουν οι ζημιές. Ένα μέτρο στο οποίο έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια σαν κράτος, είναι η διευθέτηση των ποταμών και των υδατορεμάτων. Δηλαδή, κάποιοι έκαναν επεμβάσεις σε ποταμούς, κτίζοντας λυόμενα και τοίχους. Ωστόσο, ο ποταμός επειδή είναι ένα δυναμικό σύστημα, αναγκάζει το νερό να τρέχει από άλλες διόδους, επηρεάζοντας άλλες περιουσίες και υποστατικά. Έτσι, προχωρούμε στην απομάκρυνση των επεμβάσεων και διευθετούμε την κοίτη με ειδικά υλικά, έτσι ώστε να μειώνεται η ταχύτητα του νερού και να μην παρασύρει μαζί του διάφορα χώματα και ταυτόχρονα να είναι πιο ομαλή η ροή, ώστε να μην κινδυνεύουν τα σπίτια και οι αυλές».

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Υδάτων, βρίσκεται σε συνεργασία με τους Δήμους, προχωρώντας σε διάφορα βελτιωτικά έργα, τα οποία ονομάζονται μέτρα αποκατάστασης. Υπάρχουν επίσης, τα μέτρα πρόληψης, για τα οποία υπάρχει η συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου ανάμεσα σε άλλα, προωθείται η εγκατάσταση έγκαιρων ειδοποιητηρίων, ούτως ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος όταν υπάρχει μια πλημμύρα στην περιοχή του, για να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην παγιδευτεί.

Επίσης, υπάρχουν σε εξέλιξη μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπου πρέπει να καθαρίζονται διάφορα σημεία, δρόμοι, φρεάτια αλλά και τα συστήματα ομβρίων υδάτων που μπορεί να είναι κλειστά, για να μην μετατρέπονται δρόμοι σε ποτάμια.

Όπως εξήγησε η κα. Τόφα, «μπορεί να είναι μέτρα τα οποία είναι μικρά σε κόστος, αλλά είναι πολύ αποδοτικά. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πούμε ότι θα ξηλώσουμε μια περιοχή για να μεγαλώσουμε τους αγωγούς, αλλά μπορούμε αυτούς τους αγωγούς που έχουμε να τους χρησιμοποιούμε στο έπακρον, διατηρώντας τους καθαρούς. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά μέτρα πρόληψης που αφορούν νέες αναπτύξεις. Σαν Τμήμα, σε συνεργασία με την Πολεοδομία όταν θα έρθει να κτίσει κάποιος μια οικία που γειτονεύει με ποταμό, εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, αναφέρουμε στον κόσμο ότι πρέπει να κτίσει κάποια μέτρα πίσω από τον ποταμό, αναλόγως με τους χάρτες επικινδυνότητας, ώστε να μην δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα».

Στην παρούσα φάση πάντως, έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και το Τμήμα Υδάτων, βρίσκεται στη διαδικασία για την ολοκλήρωση του τρίτου σχεδίου, το οποίο εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός του νέου έτους. «Είναι πολύ παρόμοια τα μέτρα, καθώς έχουμε δει ότι λειτουργούν και βοηθούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ωστόσο, το νέο σχέδιο θα είναι πιο εμπλουτισμένο, καθώς έχουμε προσθέσει κι άλλα μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών», ανέφερε η κα. Τόφα.

Πάντως, αυτό που ανέλαβε η Διευθύντρια του Τμήματος Υδάτων, είναι ότι, «πολλές φορές, λέμε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με τις πλημμύρες, ωστόσο, αυτό που βλέπουμε εμείς από την πλευρά μας, είναι ότι κάποιες πλημμύρες υπάρχουν γιατί ο κόσμος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις μας. Καμία φορά, δεν είμαστε έτοιμοι για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και των ανθρώπων που θέλουν να μας προστατέψουν».

Μερικά από τα μέτρα που παρατίθενται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Μέτρων Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας είναι:

- Καθορισμός Πολεοδομικών Zωνών Προστασίας Υδατορεμάτων

- Καταγραφή και καταχώρηση πλημμυρικών συμβάντων

- Τήρηση διαδικασίας στατιστικής αξιολόγησης σημαντικών πλημμυρικών συμβάντων

- Διατήρηση υποδομής υδρομετρικών και βροχομετρικών σταθμών

- Υιοθέτηση πρακτικών μείωσης της απορροής από ιδιοκτησίες σε αστικές περιοχές

- Κατάρτιση και Εφαρμογή Σχεδίων αντιμετώπισης Ακραίων Καιρικών Φαινομένων

- Ανάπτυξη μηχανισμών αποκατάστασης

Δειτε Επισης

Συμφωνία συνεργασίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου με το ογκολογικό νοσοκομείο Royal Marsden Hospital στο Λονδίνο
Άνεμοι και μεμονωμένες βροχές στο καιρικό μενού-Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
Δεκαοκτώ χρόνια με πολλαπλή σκλήρυνση-«Ξύπνησα ένα πρωινό και δεν έβλεπα, νόμιζαν θα μείνω ανάπηρη»
Στις κάλπες οι δάσκαλοι, εκλέγουν τη νέα ηγεσία της ΠΟΕΔ-Οι προκλήσεις και τα ανοιχτά θέματα
Με συμφωνία τριών σημείων, διασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον των 69 υπαλλήλων της Kition-Τι προβλέπει
Υπό ειδικό στέγαστρο από την Τρίτη το Λεωφορείο της Αντίστασης
Στοιβαχτήκαν τα αιτήματα στο Υφ. Προνοίας-Καθυστέρηση ετών καταγγέλλει η Επίτροπος Διοικήσεως
Τοποθετούνται κάμερες σε δέκα σχολεία υψηλού κινδύνου-Πανηγύρισαν με φωτιές το τέλος της χρονιάς
Το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου οι εκδηλώσεις του Telethon 2024
Εντυπωσιακά αποτελέσματα από ενεργειακή αναβάθμιση 5 σχολείων βλέπει το ΥΠΑΝ