Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων στο Γνωμοδοτικό-Η διαδικασία, τα κριτήρια και πώς θα γίνονται οι διορισμοί

Τίθεται σε λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι η ιστοσελίδα gnomodotiko.gov.cy, μέσω της οποίας κάθε πολίτης που πληροί τα κριτήρια, μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για διορισμό σε διοικητικά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή σε ημικρατικούς οργανισμούς.

Σε διάσκεψη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του, Γιώργος Αρέστη, ανακοίνωσε ότι η αρχή γίνεται με τα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Ανέφερε ότι οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για τους δύο οργανισμούς θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι, ενώ η θητεία των δύο οργανισμών θα αρχίσει στις 30/01/2024.

Ο κ. Αρέστη εξήγησε ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσεως, ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Μέλος, χρησιμοποιώντας την ίδια δήλωση. Ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για όσους οργανισμούς επιθυμούν και πιστεύουν ότι πληρούν τα κριτήρια.

Σημείωσε ακόμη ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα στη βάση του οποίου το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει «ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι με τους διορισμούς πριν την λήξη των θητειών».  

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Ο κ. Αρέστη ανέφερε ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει συσταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι έτοιμο να αρχίσει τις εργασίες του, όπως αυτές καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ημερομηνίας 28/06/2023.

Υπενθύμισε ότι σκοπός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι η υποβοήθηση και η προετοιμασία του έργου του Υπουργικού Συμβουλίου κατά των διορισμών των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία όπως είπε, αποτελούν βραχίονα της εκτελεστικής εξουσίας.

Σημείωσε ότι η αξιοποίηση της εξειδίκευσης των γνώσεων των ατόμων που θα διοριστούν μέσα από μια ανοικτή διαδικασία συμβάλλει περαιτέρω στο σημαντικό έργο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ο κ. Αρέστη διευκρίνισε ότι το κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπάγεται στην αρμοδιότητα ενός των Υπουργών.

Ο κ. Αρέστη ανέφερε ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζουν ο Γιώργος Αρέστη, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου και τέως Δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η Ελένη Μουζάλα, Μέλος της Κυπραικής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Ορέστης Νικήτα, Μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πιερής Μάρκου, Μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ο Γιώργος Δημοσθένους, Μέλος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ο Πλάτωνας Στυλιανού, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΤΕΚ, η Μαρία Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και η Λένια Σαμουήλ, πρώην Γενική Διευθύντρια Υπουργείου. Ο κ. Αρέστη πρόσθεσε ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα συμπληρώνεται από ένα ένατο Μέλος, ως εκπρόσωπος του Υπουργού, στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται καθένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση ενδιαφέροντος, για τη θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στην ιστοσελίδα gnomodotiko.gov.cy. Η δήλωση απευθύνεται στον αρμόδιο Υπουργό.

Σημειώνεται ότι η δήλωση θα περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου αλλά και θα απαντώνται ερωτήσεις σχετικές µε τις προσωπικές θέσεις και απόψεις ως προς την αποστολή του οργανισμού ενός εκάστου ενδιαφερόμενου.

Προστίθεται ότι μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενημερώνεται το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τους ενδιαφερόμενους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στη συνέχεια, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα συστήνει πενταμελή υπό-Επιτροπή ανάλογα µε την φύση του κάθε οργανισμού, η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και τέσσερα ακόμη Μέλη του, εκ των οποίων το ένα θα είναι ο εκπρόσωπος του αρμόδιου Υπουργού.

Αναφέρεται ότι η υποεπιτροπή θα αξιολογεί τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και θα ετοιμάζει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων για το κάθε ένα από τα Διοικητικά Συμβούλια των ημµικρατικών οργανισμών.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος εισηγήσεων θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων από τις κενές θέσεις, νοουμένου ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων που θα κριθούν κατάλληλοι από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού στη βάση του εν λόγω καταλόγου.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το εάν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τα ονόματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση ο κ. Αρέστη ανέφερε ότι ο Υπουργός υποβάλλει τον κατάλογο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο και θα λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Σημείωσε ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να μην κάνει δεκτές τις εισηγήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να δημοσιεύσουν αυτή την απόφασή τους και να δώσουν λόγους γιατί αποκλίνουν από τις εισηγήσεις. Υπογράμμισε ότι αυτός είναι ο νεωτερισμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ότι όλα γίνονται με διαφάνεια.

Ο κ. Αρέστη, ερωτηθείς για το εάν ο κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει για την εξέλιξη της αίτησής του και σε πόσο χρονικό διάστημα θα γνωρίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας, είπε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να το γνωρίζει αυτό μέχρι την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια ερωτήματος για το πως μπορεί να είναι διαφανής η διαδικασία και ορθή η κατάταξη των υποψηφίων ο κ. Αρέστη είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο αναθέτοντας στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, έδειξε εμπιστοσύνη ότι είναι ακέραιοι, ότι έχουν την κρίση, την ευθυκρισία και την αντικειμενικότητα για να αποφασίσουν.

Τα κριτήρια υποψηφίων

Όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη κατά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, µε βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Σύσταση του Γνωμοδοτικού. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών και να διασφαλίζεται, μέσω συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης, ότι ουδείς των προτεινομένων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό, ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια της οικείας νομοθεσίας για τον κάθε ένα από τους Οργανισμούς (όπου υπάρχουν), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου (Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου) 1988-2022.

Η κ. Σαμουήλ, μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις γυναίκες της Κύπρου να ενδιαφερθούν για διορισμό στα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σημειώνοντας ότι έχει προσέξει ότι η εκπροσώπηση γυναικών είναι ανεπαρκής και ότι σήμερα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο από τα εννέα μέλη έχει μόνο μία γυναίκα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμων του 1988 και 1989, το Υπουργικό Συμβούλιο, προβαίνει στον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εντιμότητα, το κύρος και την ακεραιότητα των προσώπων που πρόκειται να διοριστούν, συνεκτιμώντας, παράλληλα, τα ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά τους προσόντα, την εμπειρία και την κοινωνική τους δράση και προσφορά.

Αναφέρεται ακόμη ότι μέλη υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων οργανισμών που έχουν δικαίωμα επαναδιορισμού μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η λήξη των Διοικητικών Συμβουλίων των έντεκα οργανισμών

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι έντεκα Οργανισμοί που καλύπτονται (οι υπόλοιποι έχουν καταργηθεί ή αφαιρεθεί από τη νομοθεσία) από την εν λόγω νομοθεσία και η ημερομηνία λήξης των παρόντων Διοικητικών Συμβουλίων είναι: η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στις 02/02/2024, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.ΤΗ.Κ) – Υπουργείο Οικονομικών, στις 29/01/2024, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) – Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στις 29/01/2024, η Αρχή Λιμένων Κύπρου – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 29/01/2024, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) – Υπουργείο Εσωτερικών, στις 02/02/2024, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης – Υπουργείο Εσωτερικών, στις 02/02/2024, η Αρχή Αδειών - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 29/01/2024, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) – Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στις 29/01/2024, το Πολεοδομικό Συμβούλιο – Υπουργείο Εσωτερικών, στις 30/04/2024, το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 05/02/2024 και η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στις 23/11/2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Υπ. Δικαιοσύνης: Ανανεώνουμε τη δέσμευση να συνεχίσουμε τον αγώνα
Συγκρατημένα αισιόδοξος για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ο Μητσοτάκης
«Το Κυπριακό αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για Κυπριακό στο ΕΚ από Φουρλά και Χατζηπαντέλα
Επιστολή τ/κ «συνδέσμου ανθρωπίνων δικαιωμάτων» προς τον ΟΗΕ και την ΕΕ
«Αν πετύχαινε το πραξικόπημα στην Τουρκία θα έφευγαν από την Κύπρο»
Ενοχλημένος ο Παναγιώτου-«Δεν μπορεί να καταργηθεί η αναλογιστική μείωση για πρόωρη σύνταξη»
Πενήντα χρόνια μετά στη δημοσιότητα πρακτικά της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για την εισβολή
Συνεχάρη την «καλή του φίλη» Ρομπέρτα Μέτσολα ο ΠτΔ-«Άξια η επανεκλογή σου»
Το Κυπριακό συζήτησε με Μητσοτάκη η Α. Δημητρίου, συναντήθηκε και με Δένδια