Ν. Πηλείδου: Θεσμική προσαρμογή και αλλαγή κουλτούρας στον χώρο εργασίας

Η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και η αλλαγή κουλτούρας είναι απαραίτητες για την προώθηση της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, είπε την Τετάρτη η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσαν η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνδιοργανωτές τη Cyta και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον εργασιακό χώρο.  

Συμμετέχοντας σε συζήτηση για τις εμπειρίες και τις πρακτικές του επιχειρηματικού κόσμου σε ζητήματα διαφορετικότητας, η κ. Πηλείδου είπε ότι η συμπερίληψη είναι αναγκαία προκειμένου να μην αποκλείεται η συνεισφορά ατόμων και ομάδων στη συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας, αλλά και στις εργασίες των εταιρειών ειδικότερα.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η Κυβέρνηση εστιάζει σε δύο σημαντικούς πυλώνες, αφενός το θεσμικό πλαίσιο, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς τα εμπρός, όπως η πρώτη εθνική στρατηγική με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, το μνημόνιο μεταξύ της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, καθώς και η ετοιμασία και υποβολή στη Βουλή νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Συμπλήρωσε πως υπάρχουν πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμη ούτως ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα περιθωριοποίησης ατόμων οποιασδήποτε ομάδας.

Ο δεύτερος πυλώνας, σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, αφορά στην αλλαγή της κουλτούρας, όπου το κράτος και η Κυβέρνηση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή υπουργείων, θεσμών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με στόχο την ενσωμάτωση ατόμων από διαφορετικές ομάδες σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο, αλλά και την ενίσχυση της δικής τους αυτοπεποίθησης σχετικά με τον τρόπο που αποδέχονται και αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα.

Σημείωσε πως η παιδεία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο κομμάτι αυτό, με τομές να είναι απαραίτητες ώστε όλα τα σχολεία να αγκαλιάζουν αυτά τα θέματα, αλλά και να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που θα συνδυάζουν τη διαφορετικότητα με τομείς όπως η επιχειρηματικότητα και θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Σε παρατήρηση για την αναγκαιότητα ανάλυσης των εξελίξεων από πλευράς της Κυβέρνησης, η κ. Πηλείδου είπε πως αυτό μπορεί να γίνεται πιο αποτελεσματικά π.χ. μέσα από τις υποχρεώσεις που προβλέπουν τα σχέδια χορηγιών του υπουργείου στον τομέα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG), με το κράτος να οφείλει να παρέχει κυρίως στις μικρότερες εταιρίες εφόδια προσαρμογής σε αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά και να βελτιώσει τις διαδικασίες ανάλυσης της παρεχόμενης από τα διάφορα σχέδια πληροφόρησης για τη βελτιστοποίηση της προσφερόμενης χρηματοδότησης.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυνε ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Ιρφάν Σιντίκ, ο οποίος ανέφερε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος έχουν πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια ξεχωριστά σε εθνικό επίπεδο, από κοινού μέσω της κοινής τους δράσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και μέσω της συνεργασίας τους για την υποστήριξη της κατάργησης της ομοφοβικής νομοθεσίας σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία, συνεργασία που αποτυπώθηκε στο πρώτο Μνημόνιο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου για την προστασία δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ένταξης και της διαφορετικότητας στην κοινωνία, συνέχισε ο κ. Σιντίκ, προσθέτοντας πως στην κατεύθυνση αυτή η βρετανική Κυβέρνηση δημοσίευσε τον Μάρτιο του 2022 το Σχέδιο Δράσης «Inclusive Britain», το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία για την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων σε σχέση με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στους χώρους εργασίας.

Εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ζαχαριάδης υπογράμμισε τη δέσμευση του Υπουργείου για την επιβολή της αρχής της ισότητα στους χώρους εργασίας και την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, σε εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προσθέτοντας πως το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκει με τις δράσεις του την ενημέρωση των κυπριακών εταιρειών για τα οφέλη της καλλιέργειας ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμού εργατικού δυναμικού.

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Κώστας Χριστοφίδης είπε πως οι επιχειρήσεις που ασπάζονται τη διαφορετικότητα, εκτός από πιο καινοτόμες και παραγωγικές, είναι και πιο ελκυστικές για τα καλύτερα ταλέντα, προσθέτοντας πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για αλλαγή και αποδοχή αναφορικά με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, όπως το πρόγραμμα Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις και τα εγχειρίδια της ΟΕΒ για ισότητα και την εφαρμογή καλών πρακτικών από τα μέλη της.

Από την πλευρά της Cyta, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ανδρέας Νεοκλέους είπε ότι είναι σημαντική η προώθηση μιας κουλτούρας αποδοχής της κάθε διαφορετικότητας και τόνισε τη δέσμευση του οργανισμού για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, όπως μαρτυρά η υπογραφή από τη Cyta του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη Διαφορετικότητας στον Χώρο Εργασίας το 2019 και ο σχεδιασμός νέων πολιτικών σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό.

Η Συνέταιρος και Υπεύθυνη Ένταξης και Διαφορετικότητας της PwC Cyprus Κλειώ Παπαδοπούλου είπε ότι, ως μέλος ενός διεθνούς δικτύου, η εταιρεία έχει πρόσβαση σε πλήθος εργαλείων και καλών πρακτικών για την προώθηση θεμάτων ένταξης και διαφορετικότητας, προσθέτοντας πως μέρος των δραστηριοτήτων της PwC είναι και η προσπάθεια αλλαγής της κοινωνίας και συνεισφοράς στο κοινό καλό, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επίτευξη στόχων κοινωνικής ευθύνης και συμπερίληψης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton Cyprus Σταύρος Ιωάννου είπε από την πλευρά του πως η συζήτηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό τομέα στην Κύπρο έχει αποκτήσει περιεχόμενο στην ουσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αξιοποιώντας στην πορεία νέες διαθέσιμες γνώσεις και τις εμπειρίες άλλων χωρών, και προσέθεσε πως η εν λόγω θεματική δεν μπορεί να απουσιάζει από τη στρατηγική ενός οργανισμού που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες και βασίζεται πλήρως στο ανθρώπινό του δυναμικό.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Υπουργεία Εργασίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

(ΚΥΠΕ/ΚΑ/ΑΓΚ)

Δειτε Επισης

Συννεφιές και βροχές στο μενού του καιρού-Στους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία
Ήταν 1η Απριλίου της ΕΟΚΑ η αρχή-Οι εξομολογήσεις συναγωνιστών και συγγενών αγωνιστών
Διπλάσιες επισκέψεις στο ΤΑΕΠ Παίδων, λιγότεροι γιατροί και νοσηλευτές
Πίεση, άγχος, χαμηλή αυτοπεποίθηση-Οι συνέπειες των εξετάσεων τετραμήνων στους μαθητές
Ο Νορβηγός Espen Helgesen επικεφαλής του Cyprus Gran Fondo 2023
Η «αστυνομία» στα κατεχόμενα παρέλαβε δύο θωρακισμένα οχήματα
Συλλαλητήριο Κοινότητας Ουκρανο-κυπριακής Φιλίας έξω από το Προεδρικό
Πρώτη προπόνηση της Τσεντίνκαγια στο γήπεδο στη νεκρή ζώνη
«Ατυχές γεγονός η αφαίρεση τουρκικής σημαίας, δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται αθλητικές διοργανώσεις»
Υποσχέθηκε άμεση επίλυση των προβλημάτων στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς η Κανάρη