Με τη νέα χρονιά ξεκινά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση-Ο τρόπος εφαρμογής της

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο εισάγεται θεσμοθετημένα και ολοκληρωμένα η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία καλύπτει όλες τις βαθμίδες, από την προδημοτική εκπαίδευση μέχρι και την 3η Λυκείου. Την πρόταση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία υπέβαλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του την ενέκρινε.  

Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Παιδείας μετά από την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού, ο αρμόδιος υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου είπε πως το Υπουργικό ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου, με την οποία συστηματοποιείται, θεσμοθετείται και συμπληρώνεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλα τα σχολεία.

Ο κ. Προδρόμου είπε πως ήδη στα σχολεία υπήρχε η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ωστόσο, συνέχισε, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη ψήφιση Νόμου από τη Βουλή το Υπουργείο, θεσμοθέτησε τη διδασκαλία που γίνεται για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη γενίκευσε σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις τάξεις.

Είπε πως αυτό θα εξασφαλιστεί μέσα από τη λειτουργία των εργαστηρίων δεξιοτήτων στην προδημοτική, δημοτική εκπαίδευση, όπως και στις τάξεις του Γυμνασίου και στην πρώτη Λυκείου. Στις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και της Τεχνικής Εκπαίδευσης προτείνεται η λειτουργία σεμιναρίων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Με την πρόταση αυτή, σημείωσε, διασφαλίζεται πως σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες θα προβλέπεται χρόνος για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Συγκεκριμένα, εξήγησε, μέσα από τη λειτουργία των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα παρέχεται συγκεκριμένος χρόνος για κάθε τάξη. Στην προδημοτική θα παρέχεται από 8 ως 12 περιόδους από τις συνολικά 24 των εργαστηρίων και στην δημοτική εκπαίδευση από 6 ως 10 περιόδους από τις 24.

Ο κ. Προδρόμου είπε πως η διεξαγωγή των εργαστηρίων και των σεμιναρίων θα γίνεται στη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων του παιδαγωγικού εποπτικού υλικού που υπάρχει και το οποίο θα συμπληρωθεί, μετά και από συνεννοήσεις που θα γίνουν και με το Υπουργείο Υγείας. Πρόσθεσε πως δίδεται ο χρόνος μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, να αναπτυχθούν από τις διευθύνσεις του Υπουργείου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Στη συνέχεια θα γίνει και η ανάλογη συμπληρωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ούτως ώστε με τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024 να έχουμε τη γενικευμένη διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όπως προβλέπει και ο Νόμος.

Ο Υπουργός σημείωσε πως ο απαραίτητος χρόνος με τη λειτουργία των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι εξασφαλισμένος για την προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο θα εξαρτηθεί από την έγκριση στη Βουλή της πρότασης για την κατάργηση της στασιμότητας. Επίσης, είπε, για την πρώτη Λυκείου έχουν γίνει διευθετήσεις χωρίς να επηρεαστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και για τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και την Τεχνική Εκπαίδευση, θα πρέπει στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης επιτροπής για το ωρολόγιο πρόγραμμα να γίνουν διαβουλεύσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος. Διευκρίνισε πως στην πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό, οι Διευθύνσεις του Υπουργείου έχουν προκαταρκτικά εντοπίσει τρεις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να συζητηθούν.

Ο κ. Προδρόμου είπε πως σε σχέση με τις απαραίτητες πιστώσεις, δηλαδή για το κονδύλι που πρέπει να εξασφαλιστεί για την απασχόληση πρόσθετων εκπαιδευτικών αλλά και τυχόν άλλου υλικού, ο Υπουργός Παιδείας σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών θα παρουσιάσουν πρόταση στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2023 ώστε να γίνει εφικτό τον Σεπτέμβριο του 2023 να τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος που ψηφίστηκε.

Διευκρινίσεις

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων δεξιοτήτων, στα οποία θα ενταχθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τη νέα σχολική χρονιά, προέβη το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σημειώνοντας ότι για τη Β' και Γ' τάξη Λυκείου η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα γίνεται μέσω ειδικών σεμιναρίων.

Συγκεκριμένα, για την οικογενειακή αγωγή και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην προδημοτική εκπαίδευση θα αφιερώνονται συνολικά 8-12 περίοδοι, στο δημοτικό 6-10 περίοδοι, στο γυμνάσιο 8-10 περίοδοι, στην Α' Λυκείου 6-8 περίοδοι, ενώ στη Β' και Γ' Λυκείου θα διατίθενται 6-10 περίοδοι για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, οικογενειακής αγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου, στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού διεξάγονται δώδεκα εργαστήρια δεξιοτήτων ανά σχολικό έτος, διάρκειας δύο περιόδων έκαστο, δηλαδή συνολικά 24 περίοδοι. Από αυτές, στην Προδημοτική θα κατανέμονται για την οικογενειακή αγωγή και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οι 8-12 περίοδοι, ενώ στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού θα αφιερώνονται οι 6-10 περίοδοι από τις 24.

Στις τάξεις Γ' και Δ' του Δημοτικού διεξάγονται εννέα εργαστήρια δεξιοτήτων ανά σχολικό έτος διάρκειας δυο περιόδων έκαστο, δηλαδή συνολικά 18 περίοδοι, από τις οποίες 6-10 θα κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Στις τάξεις Ε' και Στ' του Δημοτικού διεξάγονται οκτώ εργαστήρια δεξιοτήτων ανά σχολικό έτος διάρκειας δυο περιόδων έκαστο, συνολικά 16 περίοδοι, από τις οποίες 6-10 θα κατανέμονται στην οικογενειακή αγωγή και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου διεξάγονται οκτώ εργαστήρια δεξιοτήτων ανά σχολικό έτος διάρκειας τριών περιόδων έκαστο, συνολικά 24 περίοδοι, από τις οποίες 8-10 κατανέμονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την οικογενειακή αγωγή και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, σύμφωνα με το σχεδιασμό της οικείας διεύθυνσης και της επιθεώρησης του μαθήματος Αγωγή Υγείας (Οικιακής Οικονομίας), με αξιοποίηση του υφιστάμενου Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο και ενισχύεται με κατάλληλο περιεχόμενο και σχετικές παιδαγωγικές οδηγίες.

Στην Α' τάξη Λυκείου διεξάγονται οκτώ εργαστήρια δεξιοτήτων ανά σχολικό έτος διάρκειας δυο περιόδων έκαστο, σύνολο 16 περίοδοι. Από αυτές 6-8 κατανέμονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την οικογενειακή αγωγή και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων.

Τέλος, στις Β' και Γ' τάξεις Λυκείου και τις ΤΕΣΕΚ διατίθενται συνολικά 6-10 περίοδοι στη διάρκεια κάθε τάξης/έτους για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, οικογενειακής αγωγής και η ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Δειτε Επισης

Κατάθεση στη Βουλή των δύο Νομοσχεδίων για την εγγραφή των ιατρών ζητούν Βουλευτές
Αυξάνονται τα τέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας
Αναθεώρηση εκτίμησης ακινήτων που εμφανίζονται με μηδενική αξία ζητούν βουλευτές
Απέσυρε τους κανονισμούς για αισθητικές επεμβάσεις το Υπ. Υγείας-«Στερεί λεφτά από τα νοσηλευτήρια»
Κατά 37.3 εκατομμύρια αυξημένη η κρατική χορηγία στο Π.Κ.-Οι διευκρινήσεις της Ελεγκτικής
Λ. Φουρλάς: Με επίκεντρο τον άνθρωπο, στόχος κανείς να μην μείνει πίσω
Πώς απαντά ο ΚΟΑ για την τοποθέτηση τουρκικής σημαίας σε διεθνείς αγώνες
Αλλαγές στο σχέδιο για ηλεκτρισμό από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση από 1η Απριλίου
Έξι περιστατικά τύφου το τελευταίο εξάμηνο στην Κύπρο-Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα
Σε επαφή με ΕΛ.ΑΣ. η Αστυνομία-Ζήτησε πληροφόρηση για την υπόθεση των τρομοκρατών