Άλμα στην ψηφιακή εποχή μέσω του «έξυπνου σχολείου»

Με την υπογραφή στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 της Σύμβασης ύψους €20 εκατ. για το Έργο «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» που αφορά στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Εκπαίδευση το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το Υπουργείο Παιδείας, η Πολιτεία πραγματοποιούν ένα ιστορικό και καίριας σημασίας άλμα προς τα εμπρός, προς την ψηφιακή εποχή. Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ο Γενικός Διευθυντής κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος και εκ μέρους της Ανάδοχου Εταιρείας NewcyTech Business Solutions Ltd ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Ανδρέας Δερμοσονιάδης.

Η Σύμβαση προνοεί την ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω του οποίου θα βελτιωθεί η διαχείριση των σχολικών μονάδων, θα υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες στις καθημερινές διοικητικές ανάγκες τους και θα συνδράμουν ενεργά την καθημερινή διαχείριση όλων των θεμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού και λογισμικών, την εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και  λειτουργίας του Συστήματος για δεκαετή περίοδο.

Κεντρικός στόχος είναι γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί να μπορούν να διεκπεραιώνουν τάχιστα όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες και θεσμοθετημένες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη σχολική τους μονάδα και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με οποιασδήποτε «έξυπνη» συσκευή κι αν διαθέτουν (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή). Με την εισαγωγή αυτού του Συστήματος Μηχανογράφησης θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες των σχολείων και στις πληροφορίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου και θα μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και να βρίσκουν απαντήσεις στις ανάγκες τους. Παράλληλα, με τη χρήση του Συστήματος μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως και καλύτερος συντονισμός του Υπουργείου με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, το Έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

•    Τη μηχανογράφηση διαφόρων διαδικασιών που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, στη στελέχωση και διαχείριση των σχολικών μονάδων, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στις Παγκύπριες Εξετάσεις, σε ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/τριών, σε ηλεκτρονικές πληρωμές προς Συνδέσμους Γονέων, με στόχο τη διεκπεραίωση τους, χωρίς καθυστερήσεις και σφάλματα. 

•    Την παροχή ασφάλειας των δεδομένων και συνεχούς ενημέρωσης της πληροφορίας. 

•    Την τυποποίηση όλων των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών του ΥΠΑΝ, με στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και του διοικητικού κόστους.

•    Την  παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλους/ες.

•    Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΥΠΑΝ. 

•    Την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του ΥΠΑΝ και άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και την παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων.

Η Σύμβαση αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υπόγραψε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται πως το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Το  Έργο αυτό θα μεταμορφώσει και θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινή λειτουργία του. Μέσα από αυτό το Έργο περνούν τα σχολεία μας, οριστικά και συγκροτημένα στην ηλικία της πλήρους ψηφιακής οργάνωσης. 

Το Έργο που ξεκινά τώρα, Σεπτέμβριο του 2022, θα  δώσει τα πρώτα πρακτικά αποτελέσματά του στο τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς 2022-2023, αφού τα πρώτα παραδοτέα προγραμματίζονται για τον Ιούλιο 2023. Ενώ θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2025, σε 30 μήνες. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Εκσυγχρονισμό του Κράτους στην υπηρεσία των πολιτών, με αυτή την επένδυση στην ηλεκτρονική τεχνολογία δημιουργείται το σχολείο του Αύριο. Ένα σύγχρονο και τεχνολογικά εξοπλισμένο σχολείο. Ένα σχολείο που θα είναι ανά πάσα στιγμή προσιτό και φιλικό προς τους χρήστες του, πιο ανοιχτό στην Κοινότητα. 

Μέσα από το ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν τη ζωτικής σημασίας επικοινωνία, πρόσβαση και τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους/τις εκπαιδευτικούς, όπως και με τη Διεύθυνση του Σχολείου. Όπως επίσης θα μπορούν να επικοινωνούν και με το Σύνδεσμο Γονέων, αλλά και να διεκπεραιώνουν πληρωμές σχετικές με τη σχολική ζωή των παιδιών.

Από την πλευρά τους και όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν, ανά πάσα στιγμή και με την άνεσή τους, όποιες πληροφορίες χρειάζονται είτε για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είτε γενικότερα για όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες, εκδρομές και επισκέψεις, λειτουργία ομίλων, διοργάνωση διαγωνισμών, εκδηλώσεων ή αγώνων κ.ο.κ. Θα μπορούν ακόμα να πληροφορηθούν και για τον προγραμματισμό αξιολογήσεων που τους αφορούν ή για τις επιδόσεις ή τον Ατομικό Φάκελό τους. Όπως και γενικά για όλες τις ανακοινώσεις της Σχολικής Κοινότητάς τους. Ενώ, εκτός από την άντληση χρήσιμων πληροφοριών, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με συμμαθητές/τριες και τις/τους Εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση. Αλλά και γενικότερα με την ευρύτερη Σχολική Κοινότητα μέσα από την υποβολή αιτημάτων. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο θα διευκολυνθούν και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή η αναγκαία πληροφόρηση σε όλους/ες και θα βελτιωθούν οι σχέσεις και η αποτελεσματικότητα, αποφεύγοντας χρονοτριβή και αχρείαστες διαδικασίες. 

Με αντίστοιχο τρόπο πολύ ευεργετικές θα είναι οι δυνατότητες που θα δίνει το σύστημα ηλεκτρονικής οργάνωσης και στις περισσότερες από 13 χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες θα δουν να διευκολύνεται πολύ η καθημερινότητά τους και να έχουν δυνατότητες διαρκούς επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους, όσο και με μαθητές/μαθήτριές τους, τους γονείς, τη Διεύθυνση και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. 

Θα μπορούν και οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και όλες τις δραστηριότητες στη σχολική κοινότητα. Να αντλούν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για τις Αξιολογήσεις Μαθητών/τριών. Όπως επίσης και για τα δικά τους ζητήματα, το Πληροφοριακό Δελτίο και το Μητρώο Εκπαιδευτικού και τις όποιες διαδικασίες αξιολόγησης, τις άδειες και τις διαδικασίες αναπληρώσεων, όπως και τα προγράμματα και τις διαδικασίες επιμόρφωσης. Θα έχουν συνεχή πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές/ Οδηγίες και επικοινωνία με τις επιθεωρήσεις ή τα Επαρχιακά Γραφεία, καθώς και καλύτερες δυνατότητες συντονισμού στο πλαίσιο της Ειδικότητάς τους.  

Δίνεται επίσης η δυνατότητα διαρκούς και καθημερινής πρόσβασης και επικοινωνίας και για τις Σχολικές Εφορείες, για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, για τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, όπως και για άλλα κυβερνητικά Τμήματα.

Αυτή η μεταρρύθμιση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έρχεται να προστεθεί στο άλλο μεγάλο Έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Έργο εκείνο που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Κύπρος_το αύριο» και θα δώσει 6.600 ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας, σε όλα τα σχολεία, θα μεταμορφώσει την εκπαίδευση, δίνοντας νέες, μεγάλες παιδαγωγικές δυνατότητες στην τάξη. 

Δειτε Επισης

Διεύρυνση μεν αλλά με στόχους δε
Αλήθειες που δεν θέλουμε να ακούσουμε
Μέση Ανατολή: Τα κομμάτια του Παζλ και ο Άξονας του Κακού
Ευρώπη και Σοσιαλδημοκρατία
Τα δεδομένα του πολέμου στο Ισραήλ μέχρι σήμερα
Ο ιός του φονταμενταλισμού
Στην πολιτική λαμβάνονται αποφάσεις
«Η πολιτική δεν ασκείται σε ηθικό κενό»
Η Νέα Υόρκη να αποτελέσει game changer
Παραδοχή αδυναμίας