Διαβάστε στον REPORTER το πόρισμα για το ασυμβίβαστο του Αντωνίου-Όσα καταγράφει

Με την παραίτηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο σήριαλ για το ασυμβίβαστο, αφού στο πόρισμα της η αρμόδια Επιτροπή, έδειξε πως προκύπτει θέμα, λόγω του ότι η σύζυγος του Θωμά Αντωνίου, είναι συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ από τον Δεκέμβριο του 2021. 

Στο πόρισμα της η Επιτροπή Ασυμβίβαστου, παραθέτει τις θέσεις του Θωμά Αντωνίου και του δικηγόρου του, Γιώργου Παμπορίδη, υπογραμμίζοντας την ειλικρίνεια και την εντιμότητα στις απαντήσεις του προέδρου του ΔΣ του ΟΑΥ και την εμφανή αφοσίωση του στους σκοπούς του Οργανισμού που προΐσταται, ωστόσο με βάση τη σχετική νομοθεσία, υπέδειξε ζήτημα ασυμβίβαστου. 

«Το συμφέρον από τη σχέση αυτή είναι ευδιάκριτο. Ως σύζυγοι επωμίζονται από κοινού τα οικογενειακά βάρη στη βάση των οικονομικών τους δυνατοτήτων και έχουν εκατέρωθεν δικαίωμα διατροφής. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τρόπο αποκλεισμού του συμφέροντος αυτού στη γενική και πολύ ευρεία διατύπωση του νόμου», αναφέρει η Επιτροπή, το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος κάλεσε τον Θωμά Αντωνίου και αφού συζήτησαν, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Αποδέχτηκε την παραίτηση Αντωνίου ο Πρόεδρος μετά το πόρισμα για ασυμβίβαστο

Το πόρισμα της Επιτροπής δημοσιεύει ο REPORTER

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου εγκαθιδρύθηκε με το Νόμο 7(Ι)/2008 του Περί Ασυμβιβάστου προς την 'Ασκηση των καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι η διερεύνηση κατά πόσο συντρέχουν στο πρόσωπο οποιουδήποτε αξιωματούχου ενέργειες ή δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου.

Οι αξιωματούχοι που εμπίπτουν στον έλεγχο που ασκεί η Επιτροπή διαλαμβάνονται σε πίνακα που επισυνάπτεται ως παράρτημα στο Νόμο και μεταξύ αυτών είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και κάθε άλλος Επίτροπος ή ρυθμιστής ή έφορος, ο οποίος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται δυνάμει οποιουδήποτε γενικού ή ειδικού νόμου.

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της ρυθμίζονται από κανονισμούς που έχει εκδώσει το Υπουργικό Συμβούλιο. (Κ.Δ.Π. 257/2017).

Στις 29 Ιουλίου, 2022 ο Βουλευτής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κ. Δημήτρης Δημητρίου, ζήτησε από την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο ασυμβιβάστου, που σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας εντοπίζετο στην περίπτωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.), κ. Θωμά Αντωνίου και άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Στις 30 Ιουλίου, 2022 με επιστολή του προς την Επιτροπή, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Πέτρος Δημητρίου ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τίθεται θέμα ασυμβιβάστου στη συνέχιση της παρουσίας του κ. Θωμά Αντωνίου στη θέση του Προέδρου του Ο.Α.Υ., μετά από παραίτηση που είχε υποβάλει ο κ. Αντωνίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρόμοιο αίτημα είχε υποβληθεί και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος όμως με επιστολή του ημερ. 19 Αυγούστου, 2022, η οποία μας έχει κοινοποιηθεί, διευκρίνιζε ότι καθ'ύλην αρμόδια για την εξέταση του θέματος είναι η Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου.

Επειδή ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει τη διενέργεια έρευνας από το Γραφείο του αναφορικά με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Υ., η Επιτροπή με επιστολή της ημερ. 2 Αυγούστου, 2022 τον ενημέρωσε ότι θα προχωρούσε η ίδια στη διερεύνηση του θέματος, ως το κατά νόμον αρμόδιο όργανο.

Στις 3 Αυγούστου, 2022, ο Γενικός Ελεγκτής ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της έρευνάς του, κοινοποιώντας το και στην Επιτροπή, επειδή, όπως αναφέρει, τον είχε ενημερώσει για την έρευνά της επί του θέματος.

Η Επιτροπή, υπό τις περιστάσεις, είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το θέμα που, δυνάμει του νόμου, αφορά αρμοδιότητά της. Αναρμοδίως ο Γενικός Ελεγκτής έχει επιληφθεί του θέματος, εν γνώσει του μάλιστα ότι διεξάγετο ήδη έρευνα από την Επιτροπή.

Η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί νόμιμα να ασκηθεί από άλλο όργανο. Μόνο το αρμόδιο όργανο δικαιούται και υποχρεούται να ασκήσει την αρμοδιότητα.

Στα πλαίσια της διερεύνησης, η Επιτροπή ασχολήθηκε κατά πρώτον με το θέμα του κ. Θωμά Αντωνίου, του οποίου η παραίτηση ευρίσκετο ήδη στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η κατάθεση Θωμά Αντωνίου 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή αφού ικανοποιήθηκε ότι ο κ. Αντωνίου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εμπίπτει στους αξιωματούχους που ελέγχονται από την Επιτροπή, κάλεσε τον κ. Αντωνίου να εμφανισθεί ενώπιόν της είτε αυτοπροσώπως είτε συνοδευόμενος από δικηγόρο αν το επιθυμούσε, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής αναφορικά με το πραγματικό υπόβαθρο της υπόθεσης και να προβάλει τις δικές του θέσεις και απόψεις επί του θέματος. Πράγματι, ο κ. Αντωνίου ανταποκρίθηκε και παρουσιάστηκε στη Συνεδρία της Επιτροπής στις 30 Αυγούστου, 2022 στην παρουσία του δικηγόρου του κ. Γ. Παμπορίδη.

Ο κ. Αντωνίου στην προφορική του κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής ανέφερε ότι διορίστηκε για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) τον Ιανουάριο του 2013 από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο διορισμός αυτός ανανεώθηκε από την νυν κυβέρνηση πριν από πέντε χρόνια. Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, ο διορισμός έγινε με την καθολική αποδοχή και της νομοθετικής εξουσίας.

Ο κ. Αντωνίου, απαντώντας σε ερωτήσεις της Επιτροπής για την επαγγελματική του κατάσταση, είπε ότι είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και επιχειρηματίας, καθώς και μέτοχος σε εταιρεία που ασχολείται με τα ασφαλιστικά.

Για τη σύζυγό του ανέφερε ότι είναι φυσιοθεραπεύτρια και είναι συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ εδώ και ενάμιση, περίπου, χρόνο. Είπε ότι ήταν δική της επιλογή να ενταχθεί στο ΓΕΣΥ αλλά και ότι και σ' αυτό συνέβαλε και η δική του παρουσία στον Οργανισμό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι με αυτό εννοούσε ότι η σύζυγός του ήταν αρκετά γνωστή, καλή επαγγελματίας και δεν είχε ανάγκη το ΓΕΣΥ για να κτίσει επαγγελματική εικόνα.

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο ΓΕΣΥ, είπε πως είναι μια τυπική διαδικασία. Ο κ. Παμπορίδης εξήγησε πως πραγματοποιείται με σχετικό αίτημα που υποβάλλεται στον ΟΑΥ από ενδιαφερόμενο που πληροί τα κριτήρια και εξετάζεται από λειτουργούς του Οργανισμού. Ελέγχεται στη βάση των προϋποθέσεων που θέτει ο Οργανισμός για κάθε επαγγελματικό κλάδο. Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και διαβούλευσης που κάνει το Συμβούλιο στην παρουσία των Υπηρεσιών Υγείας με τους εκπροσώπους του κάθε κλάδου επαγγελματικών υγείας και διευκρίνισε ότι είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι επειδή η σύζυγός του είναι φυσιοθεραπεύτρια θα απείχε από τη διαβούλευση και διαπραγμάτευση που αφορούσε τους φυσιοθεραπευτές.

Ο κ Παμπορίδης παρέπεμψε στις πρόνοιες της νομοθεσίας, το άρθρο 8(2) του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, Ν. 89 (1)/2001, για τη σύγκρουση συμφερόντων και την υποχρέωση που επιβάλλουν στα επηρεαζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να με μετέχουν στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του θέματος.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε πως ο ίδιος ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στο θέμα αυτό και εξήγησε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου είναι διαφορετικό από τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ο κ. Αντωνίου έκανε αναφορά και σε ανώνυμη καταγγελία που έγινε στον Οργανισμό αναφορικά με άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξετάστηκε με εσωτερική διαδικασία. Ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκαν ως τεκμήρια 1(α) και 1(β) η καταγγελία και η απόφαση του ΟΑΥ επ' αυτής.

Αναφορικά με τις απολαβές του, ο κ. Αντωνίου είπε ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είχε απολαβές €1000.

Ο ίδιος ζήτησε να μη παίρνει αποζημίωση αλλά από σεβασμό προς τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έπαιρνε ως αποζημίωση 50 ευρώ ανά συνεδρία.

Είπε ότι προβλέπεται ακόμα ένα ποσό για έξοδα παραστάσεων €1200-€1300, αλλά ο ίδιος δεν είχε πάει ποτέ σε ταξίδι και δεν είχε χρησιμοποιησει το ποσό αυτό για οτιδήποτε.

Διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα για υπέρογκα ποσά που είχε πάρει η σύζυγος του μετά την ένταξή της στο ΓΕΣΥ και πρόσθεσε ότι η ένταξη είναι τυπική διαδικασία και δεν υπάρχει έλεγχος κριτηρίων ή οτιδήποτε. Παρουσιάζεις τα χαρτιά, όπως χαρακτηριστικά είπε, και εντάσσεσαι χωρίς να ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει για την ένταξη των ιατρών. Εγκρίνει το κανονιστικό πλαίσιο. Η σύμβαση που υπογράφεται, είπε, είναι ίδια για όλους. Ο κ. Παμπορίδης συμπλήρωσε ότι το πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τις απολαβές των συγκεκριμένων αιτούντων καθορίζεται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι στη λήψη αυτών των αποφάσεων που απείχε ο κ. Αντωνίου όταν αφορούσαν έστω και εμμέσως τους φυσιοθεραπευτές.

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι απείχε από οτιδήποτε είχε να κάνει με τους φυσιοθεραπευτές, που αφορούσε τον τρόπο λειτουργίας του επαγγέλματος ή αλλαγή εσωτερικών κανονισμών ή οτιδήποτε, το οποίο μπορούσε να επηρεάσει.

Ο κ. Παμπορίδης, από πλευράς του, αναφέρθηκε στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναφορικά με την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων και υπέδειξε ότι η επίμαχη διάταξη του νόμου, το άρθρο 8(1) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου Ν. 89(Ι)/2001, τελεί υπό τον όρο της σύμπλευσής του με το νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου 7(Ι)/2008, του νόμου περί Διερεύνησης Ασυμβιβάστου. Οι πρόνοιες στα δύο άρθρα του 8(1) δηλ. του Ν.89(Ι)/2001 και του 3 του Ν.7(Ι)/2018 που ανάγονται στο ασυμβίβαστο, θα πρέπει να συντρέχουν. Κατά την άποψή του, είναι διακριτό το συμβατό του διορισμού από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος σε συγκεκριμένο θέμα που μπορεί να αναφυεί κατά την άσκηση καθηκόντων.

Ο κ. Παμπορίδης μίλησε, τέλος, για την εξειδικευμένη κουλτούρα των μελών του νυν Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΤ που λειτουργεί κατά τρόπο εύρυθμο και τούτο διαφαίνεται και από τη στάση του κ. Αντωνίου, που ως Πρόεδρος, δίνει την κατεύθυνση.

Η νομοθετική ρύθμιση του ασυμβιβάστου αφορά κατ' αρχήν το άρθρο 3 του Περί Ασυμβιβάστου προς την Ασκηση Καθήκοντων ....Νόμου, Ν. 7(Ι)/2008. Συναφείς όμως είναι και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, Ν. 89(Ι)/2001 υπό τον πλαγιότιτλο Ασυμβίβαστο Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου, το οποίο παραπέμπει στον περί Ασυμβιβάστου Νόμο και που, όπως και ο κ Παμπορίδης ανέφερε, πρέπει να διαβάζονται μαζί.

Στο άρθρο 3 του Ν. 7(Ι)/2008 παρατίθενται συγκεκριμένες ενέργειες και ιδιότητες που πρέπει να αναλαμβάνονται ή να συντρέχουν στο πρόσωπο του αξιωματούχου σε σχέση με το νομικό πρόσωπο στο οποίο διορίζεται, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το ασυμβίβαστο ('Αρθρο 3(I) (α) (β) (Υ) (δ) (ε).

Στο άρθρο 8(Ι) του Ν. 89(Ι)/2001 η ικανότητα διορισμού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συναρτάται είτε με την ιδιότητα του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας αναφορικά με τον ίδιο τον αξιωματούχο είτε με το συμφέρον που προκύπτει από τη σχέση του με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Δηλαδή το ασυμβίβαστο προκύπτει εφόσον υφίστανται διαζευκτικά είτε η ιδιότητα του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας, είτε το συμφέρον που προκύπτει από τη σχέση που περιγράφεται πιο πάνω. Το συμφέρον τίθεται μάλιστα στην γενικότερη εκδοχή του, αφού προσδιορίζεται ως «οποιοδήποτε συμφέρον». Ως παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ορίζεται κατά το άρθρο 2 του νόμου το «φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή προς τους δικαιούχους των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου .....»

Ο όρος «συμφέρον» υποδηλώνει την χρησιμότητα, το όφελος, την ωφέλεια, το κέρδος. Υπό την έννοια αυτή το συμφέρον είναι γνωστό στην ελληνική γλώσσα από τον 5ο π.Χ αιώνα, κατά την αρχική σημασία και του λατινικού ρήματος «interesse”. Ως έννοια είναι ευρύτερα γνωστή σε όλα τα δικαϊκά συστήματα.

Είναι στενά συνυφασμένη με την ιδέα της ωφέλειας και της χρησιμότητας και έχει απροσδιόριστο περιεχόμενο, εφόσον καλύπτει όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα που μπορεί να αντλήσει ένα πρόσωπο.Ο όρος «συμφέρον» συναντάται συχνά και στην κυπριακή νομολογία με την αρνητική κυρίως έννοια, σε σχέση με την αρχή της αμεροληψίας που διέπει τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων.

Ότι δηλαδή, οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον δυνάμενο να επηρεάσει την κρίση τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - V - Κυπριακής Δ (2007 3 ΑΑΔ 560.)

Στην υπόθεση CYPRUS SULPHAR AND COPPER CO LTD -V - Κυπριακής Δημοκρατίας κ.α., (2003) 4 ΑΑΔ 471, αναφέρεται ότι «...η σύνθεση του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι σύννομη. Θεμελιακή προς τούτο είναι και η αρχή ότι δεν μετέχουν στη σύνθεση και τη λειτουργία διοικητικού οργάνου πρόσωπα, των οποίων ως εκ της θέσης τους με πρόσωπα ή πράγματα, η συμμετοχή δημιουργεί αμφιβολία ως προς το αμερόληπτο της κρίσης τους ...»

Η ρητή πρόνοια του άρθρου 8(1) καθιστά ασυμβίβαστο και αποκλείει τον διορισμό ή τη συνέχιση του διορισμού προσώπου ως Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το οποίο είτε είναι το ίδιο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας, είτε έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του νόμου.

Το «συμφέρον», όπως περιγράφεται στο άρθρο 8(1) διακρίνεται από το «συμφέρον» που αναφέρεται στο άρθρο 8(2) του ιδίου νόμου. Το άρθρο 8(2) είναι ειδικότερο και αφορά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον του Προέδρου ή των μελών σε σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί ή θα συναφθεί από τον Οργανισμό για τους σκοπούς του νόμου και δημιουργεί υποχρέωση των μελών να γνωστοποιήσουν τη φύση του συμφέροντος σε συνεδρία του Συμβουλίου και Δ.Θ. Πυργάκης - Το Εύνομο Συμφέρον στη Δίκη ενώπιον των Συμβουλίων της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη 2017, να απέχουν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύμβαση αυτή.

Τα ευρήματα και η κατάληξη του πορίσματος 

Εδώ, δεν πρόκειται για ασυμβίβαστο αλλά για σύγκρουση συμφέροντος, με αποτέλεσμα την προσωρινή εξαίρεση του μέλους που αφορά το θέμα, από τις αντίστοιχες συνεδρίες του Συμβουλίου. Είναι είδος ιδιάζουσας σχέσης δηλαδή.

Επανερχόμενοι στο άρθρο 8(1) πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια του «συμφέροντος» στο άρθρο αυτό είναι ευρύτερη, αφού αφορά «οποιοδήποτε», κατά την έκφραση του νόμου, συμφέρον, που συνδέεται όμως με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του νόμου.

Έχουμε μελετήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιών μας, υπό το φως των διατάξεων του νόμου και τις αρχές της νομολογίας που αναφέρονται πιο πάνω.

Στην περίπτωση του κ. Θωμά Αντωνίου δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής αφεαυτές οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 7(Ι)/2008. Το ασυμβίβαστο που προκύπτει από τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου δεν στοιχειοθετούνται στην περίπτωσή του.

Εκτός συζήτησης τίθεται και το άρθρο 8(2) του νόμου 89(Ι)/2001, που όπως ήδη σημειώθηκε αφορά σύγκρουση συμφερόντων και όχι ασυμβίβαστο ως προς το διορισμό προσώπου.

Με το άρθρο 3 του Ν. 7(Ι)/2008 συνδέεται όμως το άρθρο 8(1) του Ν. 89(Ι)/2001 και η έννοια του συμφέροντος που απαντάται εκεί.

Θεωρούμε ότι στη βάση των προνοιών και του εν λόγω άρθρου προκύπτει ασυμβίβαστο για τον κ. Θωμά Αντωνίου. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο ίδιος δεν είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Είναι όπως εξίσου παραδεκτό και προκύπτει από την κατάθεση του ιδίου του κ. Αντωνίου, ότι η σύζυγός του είναι φυσιοθεραπεύτρια και έχει συμβληθεί με το ΓΕΣΥ από το 2021.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά το άρθρο 2 του Ν. 89(Ι)/2001, «παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας σημαίνει «φυσικό» ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή της κρατικές υπηρεσίες υγείας που συμβάλλονται με τον Οργανισμό για την παροχή προς τους δικαιούχους των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμους.....» Η σύζυγος του κ. Αντωνίου είναι παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά την έννοια του νόμου. 

Το συμφέρον από τη σχέση αυτή είναι ευδιάκριτο. Ως σύζυγοι επωμίζονται από κοινού τα οικογενειακά βάρη στη βάση των οικονομικών τους δυνατοτήτων και έχουν εκατέρωθεν δικαίωμα διατροφής. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τρόπο αποκλεισμού του συμφέροντος αυτού στη γενική και πολύ ευρεία διατύπωση του νόμου.

Ο κ. Αντωνίου μας έκανε εξαίρετη εντύπωση στην παρουσία του ενώπιόν μας και θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ειλικρίνεια και εντιμότητα στις απαντήσεις του και την εμφανή αφοσίωση του στους σκοπούς του Οργανισμού που προΐσταται. Συντρέχει, όμως, ασυμβίβαστο για τον ίδιο στη βάση των διατάξεων του άρθρου 8(1) του Ν. 89/2001, σε συνάρτηση με το άρθρο 3 του Ν. 7(Ι)/2008, που δεν επιτρέπει τη συνέχιση της παραμονής του στο αξίωμα που κατέχει, από την ημερομηνία ένταξης της συζύγου του στον Οργανισμό, το 2021.

Η Επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να σημειώσει την ευρύτητα του ασυμβιβάστου που καθιερώνει το άρθρο 8(1) του Νόμου 89(Ι/2001 με την αναφορά σε «οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου» και να καλέσει τους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν την αναγκαιότητα τέτοιας ευρείας καθιέρωσης ασυμβιβάστου.

Δειτε Επισης

Ιστορίες ανθρώπων και αρχειακό υλικό αποκαλύπτουν πτυχές των κατεχόμενων λιμανιών
Παραμένει κολλημένη στα ύψη η θερμοκρασία-Στους 42 βαθμούς με σύννεφα το σκηνικό του καιρού
Καταγγελίες και παράπονα πίσω από τις οδηγίες για CCTV σε γυμναστήρια-Διαφωνούν στα σημεία οι ιδιοκτήτες
«Δίνουμε ένα μικρό οστό στους συγγενείς των αγνοουμένων… Αυτό μαρτυρά τη βαρβαρότητα των Τούρκων»
Βρήκε καταφύγιο στα ύψη ο υδράργυρος-Διπλή κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες
Μήνυμα συνέχειας στον αγώνα για εξακρίβωση τύχης αγνοουμένων από εκδήλωση στον Κόρνο
Διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών λόγω πορτοκαλί προειδοποίησης
«Φτάνει, Yeter, Enough»-Το βίντεο της Κυβέρνησης με το οποίο ζητά τερματισμό της κατοχής
Έξι μηνών ο νεαρότερος αγνοούμενος, 776 άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί-Το δράμα της Κύπρου σε αριθμούς
Καμίνι η Κύπρος, αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία-Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση