Λάδι στη φωτιά από ΥΠΟΙΚ-«Ανυπόστατες και παραπλανητικές οι αναφορές Αντωνίου»

Συνέχεια στη νέα αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο χαρακτηρίζει ανυπόστατες και παραπλανητικές αρκετές αναφορές του προέδρου του, Θωμά Αντωνίου.

Όπως αναφέρεται στη μακροσκελή ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στη γραπτή δήλωση του Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κ. Θωμά Αντωνίου, ημερ. 3/08/2022 ότι, «η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση και κοινωνική κατάκτηση του λαού μας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ΓεΣΥ, είναι πλέον γεγονός, έκλεισε τρία χρόνια λειτουργίας και εδράζεται σε πολύ γερά θεμέλια». Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι, αρκετές αναφορές του Προέδρου του ΟΑΥ είναι ανυπόστατες και παραπλανητικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Φωνές στον ΟΑΥ με απαιτήσεις Υπ. Υγείας-Ζητά 123 εκ. για υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ

«Βασική έγνοια του Υπουργείου Οικονομικών, ως ένας από τους βασικούς θεσμικούς φορείς που συνέβαλαν στη δημιουργία του ΓεΣΥ, είναι η μακροχρόνια διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Αναντίλεκτα, η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ είναι συνυφασμένη με την ευρωστία των δημόσιων οικονομικών δεδομένου ότι, μεγάλο μέρος των εσόδων του προέρχεται από το κράτος, είτε υπό την ιδιότητά του ως εργοδότης, είτε μέσω της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς», αναφέρει περαιτέρω.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, τονίζεται, πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΓεΣΥ, και προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει κατά καιρούς πρωτοβουλίες. Η ανάληψη από τον ΟΑΥ όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΓεΣΥ, περιλαμβανομένης της αποστολής ασθενών σε νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, της ανάληψης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων και των σχετικών δαπανών για φάρμακα κλπ, αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ομαλή λειτουργία του αλλά και προάσπιση του κύριου εργαλείου για την βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία που είναι ο σφαιρικός προϋπολογισμός. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός είναι αυτός που διασφαλίζει και τον μονοασφαλιστικό χαρακτήρα του ΓεΣΥ. Σε περίπτωση που παραβιάζεται η νομοθεσία και καλύπτονται δαπάνες, που έπρεπε να παρέχονται από το ΓεΣΥ, από άλλους προϋπολογισμούς τότε παραβιάζεται το μονοασφαλιστικό και δημιουργούνται προϋποθέσεις για πολυασφαλιστικό σύστημα. Είναι αυτές τις αρχές αρχιτεκτονικής του ΓΕΣΥ και τις πρόνοιες της νομοθεσίας που οφείλει να υπερασπίζεται ο κ. Αντωνίου αντί να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Απαντά ξανά σε Αντωνίου η Ελεγκτική Υπηρεσία-«Η ΕΥ διεξήγαγε έλεγχο νομιμότητας»

«Τα πρακτικά της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2022 στο Υπουργείο Οικονομικών, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και εντεταλμένων / εξουσιοδοτημένων από το ίδιο το ΔΣ του ΟΑΥ, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων είναι σχετικά. Στη συνάντηση αυτή, και σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, συμφωνήθηκε η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και η ανάληψη των υποχρεώσεων του ΟΑΥ όπως οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Οι σχετικές αποφάσεις, εγκρίθηκαν μάλιστα από το ΔΣ του ΟΑΥ κάτι που καταδεικνύει το ανυπόστατο των ισχυρισμών του κ. Αντωνίου», προστίθεται περαιτέρω στην ανακοίνωση.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει, επίσης, πως η ρευστότητα του ΟΑΥ ουδέποτε έχει τεθεί σε κίνδυνο και ως εκ τούτου, αναφορές προς αυτήν την κατεύθυνση όχι μόνον δεν εξυπηρετούν το συμφέρον του Οργανισμού, αλλά και υπονομεύουν το ΓεΣΥ στο σύνολό του. Η δημιουργία αποθεματικών πρέπει να περιορίζεται στα άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία του ΟΑΥ και σε καμία περίπτωση να μην είναι εις βάρος των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και κατά παράβαση της νομοθεσίας και του σφαιρικού προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι, το αποθεματικό του ΟΑΥ στις αρχές του 2020 ήταν ύψους €190,2 εκ. περίπου, ενώ στο τέλος του 2020 αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στα €353 εκ. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή στο τέλος του 2021, το αποθεματικό κυμάνθηκε στα €319,6 εκ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών εκ καθήκοντος οφείλει να παρέμβει εκεί και όπου διαπιστώνει ότι, δεν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία του ΓεΣΥ, αυτό έπραξε και αυτό θα πράττει. Η νομιμότητα των ενεργειών του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνεται μέσα από την επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερ. 1/03/2022, σε σχέση με τον συμψηφισμό οφειλών του ΟΑΥ με τη Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά», προστίθεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Το ΓεΣΥ, η Λερναία Ύδρα και ο γόρδιος δεσμός ενώπιον του Νίκου Αναστασιάδη

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η ορθολογική διαχείριση του ΓεΣΥ εκ μέρους του ΟΑΥ είναι υψίστης σημασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών. Είναι ανησυχητική εξέλιξη το γεγονός ότι ο ΟΑΥ κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και κατά μεγάλη απόκλιση από όλες τις εκτιμήσεις και σχετικές μελέτες, να διογκώσει τις εθνικές δαπάνες υγείας κατά περίπου 50% προκαλώντας τριγμούς στο όλο οικοδόμημα.

«Το Υπουργείο Οικονομικών έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών του απέναντι στο φορολογούμενο πολίτη, θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του σε σχέση με το ΓεΣΥ και σε καμία περίπτωση δεν δέχεται οποιοδήποτε υπονοούμενο όσον αφορά την υπονόμευσή του. Ένα επιτυχημένο σύστημα υγείας, πρέπει να διασφαλίζει στους πολίτες τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας, με την ορθότερη διαχείριση των συνεισφορών του φορολογούμενου», τονίζει.

«Καταληκτικά, είναι προφανής η προσπάθεια του κ. Αντωνίου και του ΑΚΕΛ να πολιτικοποιήσουν ένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων το οποίο αναδείχθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή και για το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών ουδεμία σχέση έχει, για να πλήξουν την Κυβέρνηση. Υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα. Είναι αυτή η Κυβέρνηση που εφάρμοσε το ΓεΣΥ, είναι αυτή η Κυβέρνηση που πολλαπλασίασε τις δαπάνες, και είναι αυτή η Κυβέρνηση που θα προασπιστεί την εφαρμογή του ΓεΣΥ και θα σταθεί έναντι αυτών που πολιτικοποιώντας το, θέτουν την ίδια ώρα βόμβες στα θεμέλιά του αρνούμενοι να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία», κατέληξε το Υπουργείο Οικονομικών.

Άναψε φωτιές η επιστολή Υπουργείου Υγείας

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή που εστάλη από πλευράς Υπουργείου Υγείας, προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, βάσει της οποίας ζητείτο ένα επιπρόσθετο κονδύλι, ύψους 123 εκ. ευρώ στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, έχει ανάψει φωτιές.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε προς τον ΟΑΥ μία επιστολή, ζητώντας όπως στον προϋπολογισμό του υπάρχει το κονδύλι των 123 εκατομμυρίων, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, τη χορήγηση φαρμάκων, τα οποία δεν βρίσκονται στους καταλόγους του ΓεΣΥ και για την στήριξη ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τα οποία δεν έχουν συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας.

«Υπήρξε ένα πρόβλημα από τα πέρσι, που το Υπουργείο Οικονομικών μονομερώς απέκοψε την εισφορά του κράτους προς το ΓεΣΥ, που κατά τη δική μας άποψη δεν είναι σωστό, επειδή δεν μπορεί ο κάθε εισφορέας να αποκόπτει εισφορές από μόνος του. Έγινε τότε μία εκτενής συζήτηση και δημόσια και μεταξύ των διάφορων φορέων», εξήγησε στον REPORTER ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας.

Για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια, από τα 123. Πάντως, αφορά μία υπηρεσία που θα έπρεπε να είχε ήδη συμβληθεί στο ΓεΣΥ, ωστόσο ακόμη δεν έχει ενταχθεί.  

«Δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι απαραίτητες διεργασίες και οι δομές που θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να υποστηριχθεί ο Οργανισμός και το Υπουργείο Υγείας να συνεργαστεί για να ενταχθούν το συντομότερο. Η αποστολή στο εξωτερικό, θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον ΟΑΥ, επειδή θα αφορά ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες μέσω ΓεΣΥ. Δεν μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω ΓεΣΥ αλλά να αποστέλλονται στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, διαφορετικά να γίνεται για όλους».

Εκτός από την εν λόγω υπηρεσία, το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου των 123 εκατομμυρίων, όπως φαίνεται ότι εξηγείται στην επιστολή, αφορά στο θέμα των φαρμάκων. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, τόσο δημόσια, όσο και μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς είναι μεγάλο αγκάθι, το γεγονός ότι ακόμη δεν καλύπτονται όλα τα φάρμακα μέσω του ΓεΣΥ.  

«Πέρσι ήταν ένα κονδύλι των 56 εκατομμυρίων και φέτος φαίνεται ότι το κονδύλι θα ανέλθει στα 80 εκατομμύρια. Για μας δεν είναι κατανοητό, επειδή έχουν ενταχθεί πολλά φάρμακα στο ΓεΣΥ και θα έπρεπε να ήταν φθήνουσα η κατάσταση. Εμείς έχουμε μία πρόταση για ένταξη όλων των φαρμάκων στο ΓεΣΥ, για να σταματήσει η ταλαιπωρία, επειδή η παράλληλη διαδικασία δεν είναι ούτε σωστή, αλλά υπάρχουν και καθυστερήσεις. Την πρότασή μας την έχουν αποδεχτεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και ο ΟΑΥ και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες και οι φαρμακευτικές εταιρείες προς συζήτηση, αλλά παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου Υγείας».

Η απαίτηση του Υπουργείου Υγείας, για το κονδύλι των 80 εκατομμυρίων για το συγκεκριμένο θέμα, έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην ΟΣΑΚ, η οποία ζητά να ξεκαθαριστεί για ποια φάρμακα ζητείται αυτό το ποσό, δηλαδή αν πρόκειται για αυτά που δεν βρίσκονται στο πρωτόκολλο.

«Πρέπει να καθοριστεί τι εννοούμε και φάρμακα εκτός πρωτοκόλλων. Αν ένα φάρμακο δεν πρέπει να είναι στο πρωτόκολλο, δεν πρέπει να δίνεται από κάποιον άλλο, με άλλη διαδικασία. Διαφορετικά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και να βγουν να πουν ότι “όσα φάρμακα δεν αξιολογούνται να είναι στο ΓεΣΥ, μην ανησυχείτε, σας τα δίνουμε εμείς εδώ”. Θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά να το πουν δημόσια να το ξέρουν όλοι. Κι εγώ μπορεί να αγοράζω φάρμακα από το φαρμακείο, που δεν είναι μέσα στο ΓεΣΥ, να το ξέρω να πηγαίνω στο Υπουργείο».

Τα υπόλοιπα 18 εκατομμύρια από τα 123, όπως εξηγεί ο κ. Κουλούμας, αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και τη στήριξη των νοσηλευτηρίων, που δεν έχουν ακόμη συμβληθεί στο ΓεΣΥ.

«Δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατό να υπάρχει το Γενικό Σύστημα Υγείας, να υπάρχει ο ΟΚΥπΥ με τα μοναδικά τριτοβάθμια νοσοκομεία, να είναι συμβεβλημένα με το Σύστημα τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά να λέμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες που δεν προσφέρονται και να πρέπει να πηγαίνουν σε ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να πληρώνει, είτε έμμεσα είτε άμεσα ο Οργανισμός σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια εκτός του ΓεΣΥ. Διαφορετικά, γιατί τα υπόλοιπα να είναι στο ΓεΣΥ; Είναι και παράνομο, διότι διαφορετικά θα πρέπει να αμοίβονται και οι ιδιώτες γιατροί και νοσηλευτές και θεραπευτές».

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει, σχετικά με τις αναφορές για περίπου €120 εκ. που ζητήθηκε να καταβληθούν από τον Οργανισμό για κάλυψη δαπανών του Υπουργείου για αποστολή ασθενών σε νοσοκομεία εκτός ΓεΣΥ, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασίου δήλωσε ότι το Υπουργείο εξυπηρετεί τους ασθενείς «γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από τον ΟΑΥ».

Όσον αφορά τα φάρμακα, πρόσθεσε, «τονίζεται ότι οποιοσδήποτε τερματισμός παροχής φαρμακευτικής αγωγής από το Υπουργείο Υγείας θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και πάλι το Υπουργείο εξυπηρετεί τους ασθενείς γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από τον ΟΑΥ».

Ο κ. Αθανασίου σημείωσε ότι το Υπουργείο Υγείας, αναγκάζεται, σε πολλές περιπτώσεις, κατεπείγοντα περιστατικά τα οποία δεν είναι σε θέση να αναλάβουν νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ, είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε μη ύπαρξης εφημερεύοντα ειδικού γιατρού, ή λόγω έλλειψης κλινών, να προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών με σημαντικά υψηλά κόστη προκειμένου «και πάλι για να σωθούν ανθρώπινες ζωές».

«Όλες αυτές τις υπηρεσίας τις οποίες ρυθμίζει το Υπουργείο Υγείας είναι υπηρεσίες που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αναλάβει ο ΟΑΥ. Ωστόσο, οι λόγοι καθυστέρησης στην ανάληψη των υπηρεσιών από τον ΟΑΥ καθώς και οι μηχανισμοί που θα πρέπει να στηθούν, αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του ΟΑΥ και όχι του Υπουργείου Υγείας», είπε.  Είναι και γι’ αυτό, πρόσθεσε, που το Υπουργείο Υγείας θα εξακολουθήσει, μέχρι να είναι έτοιμος ο ΟΑΥ να ανταπεξέλθει, να διεκπεραιώνει, προς τον συμφέρον των ασθενών, τις αποστολές εσωτερικού «και το κόστος αυτό θα πρέπει να αποζημιώνεται από τον ΟΑΥ».

Δειτε Επισης

Επιστολή Αννίτας στον Πρόεδρο-Ζητά 4 εκατομμύρια ευρώ για τις αποστολές ασθενών στο εξωτερικό
Η ιστορία των δίδυμων κοριτσιών που υιοθετήθηκαν παράνομα και βρέθηκαν χάρη στο TikTok
Tη Δευτέρα έτοιμη η έκθεση για τον Ακάμα
Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επ. Παιδείας-«Τούτες τις μαγκιές μεν τις κάμνεις σε μένα» ο ένας, «ντροπή σου» ο άλλος
Φρικτό έγκλημα στα κατεχόμενα-Τον στραγγάλισαν, έκλεισαν την πόρτα και διέφυγαν από το παράθυρο
Απελάθηκαν 18 μετανάστες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια στο Πουρνάρα, σκυτάλη σε άλλους έντεκα
Το ΥΠΕΞ χειρίζεται θέμα με παρεμπόδιση μετάβαση επιθεωρητών στο Ριζοκάρπασο
Αναγνωρίζει τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, ασκεί κριτική στην Άγκυρα για το Κυπριακό η ΕΕ
Εξετάζουν νέες παραμέτρους για τη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς
Η Κίνα επαναφέρει τις μάσκες μετά τη μυστηριώδη πνευμονία-Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές