Διευρύνεται το πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση στην Κύπρο

Η Ολομέλεια με 50 ψήφους υπέρ και μια αποχή ενέκρινε σε νόμο δύο τροποποιητικά νομοσχέδια που στοχεύουν στη διεύρυνση του πλαισίου προσέλκυσης εταιρειών στην Κύπρο.

Με την έγκριση των δύο αυτών νόμων, ολοκληρώνεται το πακέτο φορολογικών μέτρων που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως αυτή είχε εγκριθεί το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με 50 ψήφους υπέρ και μία αποχή, τη βουλευτή των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η Ολομέλεια ενέκρινε την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου απαλλαγής από φόρο εισοδήματος 50% της αμοιβής ατόμου από εργοδότησή του στη Δημοκρατία, σε περίπτωση κατά την οποία ήταν μη κάτοικος στη Δημοκρατία πριν από την εργοδότησή του.

Όπως είχε αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της φορολογικής έκπτωσης προωθήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διαλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι το 50% της αμοιβής νέων εργοδοτουμένων, των οποίων η έναρξη της πρώτης εργοδότησής τους στη Δημοκρατία ήταν την 1η Ιανουαρίου 2022, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο 17 ετών, νοουμένου ότι η αμοιβή τους κατ’ έτος υπερβαίνει τις €55.000 και δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία,

Προνοεί επίσης όπως παραχωρηθεί αντίστοιχη απαλλαγή για σκοπούς ίσης μεταχείρισης σε υφιστάμενους φορολογουμένους, νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, ώστε να χορηγείται απαλλαγή 50% της αμοιβής εργοδότησης από το έτος 2022 μέχρι και τη συμπλήρωση 17 ετών από την έναρξη της εργοδότησής τους, σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω φορολογούμενοι ήταν δικαιούχοι με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, φοροαπαλλαγής του 50% της αμοιβής τους ή φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής τους, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, μέχρι και το έτος 2021 και η αμοιβή από την εργοδότησή τους στη Δημοκρατία κατά το έτος έναρξης της εργοδότησής τους υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να καταστήσουν το φορολογικό πλαίσιο εργοδότησης ατόμων από το εξωτερικό πιο ελκυστικό, ενθαρρύνοντας τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στη Δημοκρατία με φυσική παρουσία, μεταφέροντας την έδρα και το προσωπικό τους στην Κύπρο, τον επαναπατρισμό Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για μακρά περίοδο και την προσέλκυση στη Δημοκρατία ξένων εργαζομένων υψηλού βιοτικού επιπέδου με εξειδίκευση.

Η Ολομέλεια ενέκρινε επίσης με την ίδια αναλογία την τροποποίηση του περί φορολογίας του εισοδήματος Νόμου, διευρύνοντας το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις και σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιληφθούν και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος το τριάντα τοις εκατό (30%) της δαπάνης που διενεργείται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένες μικρομεσαίες  καινοτόμες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος από την εκπιπτόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Διπλασιάστηκε ο αριθμός πολεοδομικών αιτήσεων την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου
Ικανοποίηση ΠΟΕΔ για νέες μόνιμες οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συζήτηση για διατήρηση σκύλων σε αυλές και κλουβιά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
Το Forbes διαφημίζει πώληση ακινήτων στην Κερύνεια, σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ
«Μερικώς παγοποιημένα» τα έργα στον Ακάμα-Εξετάζεται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων
Για ε/κ λόμπι ενάντια στις αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα έκανε λόγο ο Ουστέλ
Στο τελικό στάδιο μελέτη για μεταφορά ηλεκτρισμού από Τουρκία στα κατεχόμενα
Προς οριστικοποίηση η συμφωνία για χαμηλόμισθους υποστηρίζουν οι συντεχνίες
Κ. Ιωάννου: Στόχος η ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας
Δήμαρχος Λεμεσού: Έργα ουσίας την τελευταία εξαετία