Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Νουρή-Φαίδωνα με φόντο τις καταρρεύσεις μπαλκονιών

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Εσωτερικών, Νίκο Νουρή και τον Δήμαρχο Πάφου, αναφορικά με την πτώση των δύο μπαλκονιών στην επαρχία της Πάφου.

Μετά την απάντηση του Δήμαρχου Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών επανέρχεται και αναφέρει «αντί άλλης απάντησης στην ανακοίνωση του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, αναφορικά με την κατάρρευση μπαλκονιών στον Δήμο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιοποιεί αυτούσια την επιστολή που απέστειλε στον ίδιο ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής».

Στην επιστολή ο Υπουργός αναφέρεται σε δημόσιες δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου αναφορικά με την πρόσφατη κατάρρευση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στην Πάφο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…τα αρμόδια κρατικά τμήματα δεν συνεργάζονται καθόλου για θέσουμε ένα τέρμα στην κατάσταση αυτή και για αυτό ο δήμος θα προχωρήσει από μόνος του για διατάγματα εξώσεων από ακατάλληλα υποστατικά και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους ως σοβαρό κράτος».

«Όπως έχω ενημερωθεί αρμοδίως, η προαναφερόμενη πολυκατοικία αλλά και η δεύτερη στη οποία παρουσιάστηκε ανάλογο φαινόμενο, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάφου, όπου σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, αρμόδια αρχή είναι ο ίδιος ο Δήμος Πάφου», αναφέρει ο Υπουργός.

Στην επιστολή επισημαίνονται οι εξουσίες/αρμοδιότητες της οικείας αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

Αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι πεπεισμένη ότι οποιαδήποτε οικοδομή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρμοδιότητας της είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη, που ενδέχεται να την καταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτήν, ή στη γειτονική οικοδομή ή για τους διερχομένους ή για τις γειτονικές οικοδομές, και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψη προληπτικών μέτρων για άρση τέτοιου κινδύνου, «δύναται με έγγραφη ειδοποίησή της να καλεί τον ιδιοκτήτη εντός καθορισμένης προθεσμίας να διορίσει μελετητή για την ετοιμασία σχετικής έκθεσης ή/και μελέτης για επισκευή της οικοδομής, και να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για την επισκευή της οικοδομής».

Σε περίπτωση, προστίθεται, που η οικοδομή είναι επικίνδυνη, η αρμόδια αυτή αρχή δύναται να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση του άμεσου κινδύνου.

«Επίσης, με έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή/και στα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτή, η αρμόδια αρχή τους καλεί όπως εντός προθεσμίας να εγκαταλείψουν και να εκκενώσουν την οικοδομή, και καλεί τον ιδιοκτήτη, εντός προθεσμίας να διορίσει μελετητή για την ετοιμασία σχετικής έκθεσης ή/και μελέτης για την άρση της επικινδυνότητας και την επισκευή της οικοδομής, αλλά και να επισκευάσει, απομακρύνει, προστατεύσει ή περιφράξει την οικοδομή και γενικά όπως λάβει όλα τα μέτρα για την άρση κάθε κινδύνου,» προστίθεται.

Επισημαίνεται ότι εάν μετά την επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη, αυτός δεν συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τότε η αρμόδια αρχή, και στην περίπτωση που η οικοδομή χρησιμοποιείται ως κατοικία κατόπιν σχετικού διατάγματος Δικαστηρίου, δύναται να μεριμνήσει για την επισκευή, την απομάκρυνση, την προστασία ή την περίφραξη ή για την πραγματοποίηση των μέτρων που καθορίζονται στην ειδοποίηση, και τα έξοδα αυτών καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, δυνάμενα να αναζητηθούν δικαστικώς με αγωγή ως αστικό χρέος.

Αναφέρεται ακόμη, ότι εάν ιδιοκτήτης οικοδομής που παραλαμβάνει την ειδοποίηση από την αρμόδια αρχή για επικίνδυνη οικοδομή, δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €20.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Επίσης, αναφέρεται, και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €20.000 σε πρόσωπο που, ενώ παραλαμβάνει την ειδοποίηση για επικίνδυνη οικοδομή, δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι €200 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

Αναφέρεται ακόμη, ότι η αρμόδια αρχή δύναται με διάταγμα να κλείσει οποιαδήποτε οικοδομή, η οποία σύμφωνα με τη γνώμη της είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση (λόγω συνθηκών ανθυγιεινών, κακού εξαερισμού ή συνωστισμού ή είναι επικίνδυνη κατοίκηση λόγω των δομικών της ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων πυροπροστασίας). Δύναται ακόμη, να απαγορεύσει τη μελλοντική χρήση της οικοδομής για τέτοια κατοίκηση μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

«Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλώ να με ενημερώσετε ποια μέτρα έχετε λάβει ως αρμόδια αρχή στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σας για χειρισμό του θέματος που αφορά τις συγκεκριμένες οικοδομές, αλλά και άλλες ενδεχόμενα επικίνδυνες οικοδομές, για τις οποίες έχετε προβεί σε δημόσιες δηλώσεις και οι οποίες εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του Δήμου Πάφου,» καταλήγει η επιστολή.

Πυρά Δημάρχου Πάφου κατά του κράτους

Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμαρχος Πάφου εξαπέλυσε πυρά προς το κράτος, αναφέροντας πως αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση σε περίπτωση που ο Δήμος και η Αστυνομία προβούν σε εξώσεις ενοίκων ακατάλληλων κτιρίων.

Απαντώντας στον ΥΠΕΣ, ο Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε πως «ο Νίκος Νουρής έχει βαρύτατες ευθύνες για την αποτυχημένη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο διασυνδέεται και με τη χρήση ακατάλληλων οικοδομών από αιτητές πολιτικού ασύλου και μετανάστες».

Προσθέτοντας ότι «τον Φεβρουάριο του 2019 και με αφορμή κατάρρευση παλιάς οικοδομής στην οδό Ιπποκράτους στη Λευκωσία, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “το Υπουργείο Εσωτερικών θα καλέσει όλες τις Οικοδομικές Αρχές και την Ένωση Δήμων να διαβιβάσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τυχόν απόψεις για περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας”. Το Υπουργείο και ο Υπουργός πρέπει να μας πουν τι έκαναν. Στην ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι “Το πλαίσιο της περιοδικής επιθεώρησης συζητείται στο παρόν στάδιο μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ για θεσμοθέτηση του θέματος, εξετάζοντας θέματα όπως, η κατηγοριοποίηση των οικοδομών για τις οποίες θα πραγματοποιείται η επιθεώρηση, η διαδικασία που θα ακολουθείται, τα προσόντα των ατόμων που θα προβαίνουν στους ελέγχους καθώς και οι τρόποι επιβολής.”. Και γι΄ αυτό το θέμα το Υπουργείο και ο Υπουργός πρέπει να μας πουν τι έκαναν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στο χειρουργείο 24χρονη από την πτώση μπαλκονιού-Μπαλάκι οι ευθύνες

Στη συνέχεια παρέθεσε οκτώ σημεία αναφέροντας πως «όσον αφορά τα γεγονότα, τις δηλώσεις μου χθες και σήμερα αλλά και την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών ημερ. 9.7.2022 που λήφθηκε σήμερα το απόγευμα, επιθυμώ δημόσια να αναφέρω τα εξής:

1. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Πάφου στις 20 και 25 Ιανουαρίου του 2022 εξέδωσε δύο διατάγματα απαγόρευσης χρήσης και κατοίκησης δύο οικοδομών στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου δυνάμει του άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Κράτους δεν συνεργάστηκαν με τον Δήμο για να γίνει η έξωση των ενοίκων, παρόλο που ενημερώθηκαν άμεσα, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις Υπηρεσίες συνέχισαν να επιδοτούν την ενοικίαση διαμερισμάτων στις εν λόγω οικοδομές προς όφελος των ιδιοκτητών ενώ γνώριζαν για την κήρυξη των εν λόγω κτιρίων ως ακατάλληλων για κατοίκηση. Οι εν λόγω Υπηρεσίες ως οι αρμόδιες και φέρουσες τη σχετική ευθύνη, δεν φρόντισαν να εξεύρουν τους κατάλληλους χώρους για να μεταφερθούν τα άτομα που διαμένουν σε αυτά τα κτίρια, αφού πρόκειται για άτομα που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αιτητές πολιτικού ασύλου ή και μετανάστες που λαμβάνουν επιδόματα διαβίωσης και ενοικίων.

2. Παρόλη την ολιγωρία Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους, ο Δήμος Πάφου εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα προβεί στην έξωση των εν λόγω ατόμων από τις δύο αυτές οικοδομές, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Προειδοποιώ δημόσια να μην αποδοθούν ευθύνες στον Δήμο Πάφου για το γεγονός ότι περίπου 300 άντρες, γυναίκες ανάμεσα στις οποίες και έγκυες και παιδιά θα βρεθούν στο δρόμο.

3. Όσον αφορά την κατάρρευση τριών μπαλκονιών σε οικοδομή επί της οδού Νίκου Αντωνιάδη αρ. 16 και ενός προβόλου σε οικοδομή επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 6, ο Δήμος Πάφου μετά από παράλειψη των ιδιοκτήτων της πρώτης οικοδομής να προβούν εντός 24 ωρών σε όλες τις απαραίτητες σωστικές εργασίες ή και άλλα μέτρα, σήμερα Σάββατο προέβηκε με δικά του μέσα σε διάφορα μέτρα και εργασίες για να καταστεί η οικοδομή μη επικίνδυνη για διερχόμενους. Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι, αφού ενημερώθηκαν από λειτουργούς του Δήμου και τον ίδιο τον Δήμαρχο, αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο και αρμοδίως ενημερώθηκε λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας για να φροντίσει όπως τουλάχιστον οι ένοικοι των τριών διαμερισμάτων από τα οποία κατέρρευσαν τα μπαλκόνια, μεταφεφθούν σε ξενοδοχείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Αντιστρέφει τα πυρά για την κατάρρευση μπαλκονιών ο Νουρής-Επιστολή στον Φαίδωνα

4. Οι ιδιοκτήτες των τριών διαμερισμάτων στην πρώτη οικοδομή των οποίων τα μπαλκόνια κατέρρευσαν και υπήρχε απευθείας πρόσβαση στο κενό, ενημερώθηκαν το πρωί της Παρασκευής για την υποχρέωση τους να λάβουν μέτρα. Ενούτοις παρέλειψαν μέχρι και σήμερα να το πράξουν, οπότε και το έπραξε ο Δήμος Πάφου με δικά του μέσα και έξοδα.

5. Ο Δημοτικός Μηχανικός του Δήμου Πάφου το μεσημέρι του Σαββάτου έδωσε κατάθεση στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου για να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες για ενδεχόμενες παραλείψεις ενώ το θέμα μελετάται περαιτέρω από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. Επίσης ο Δημοτικός Μηχανικός χθες υπέγραψε επιστολές-ειδοποιήσεις με βάση τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο με τις οποίες καλούνται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να διορίσουν άμεσα μελετητή για επισκευή της οικοδομής και να επισκευάσουν την οικοδομή με τρόπο που να είναι ασφαλής. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τρεις ιδιοκτήτες που βρίσκονται στην Πάφο είναι σε διαδικασία επίδοσης από Τροχονόμο του Δήμου ενώ οι δύο ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνιδιοκτήτριες των 19 από τα 23 διαμερίσματα δεν μπορούν να επιδοθούν έως και τη Δευτέρα ή Τρίτη αφού η μία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία ενώ η άλλη σε περιορισμό στην οικία της στη Λεμεσό. Σημειώνεται ότι και οι δύο έχουν ενημερωθεί από τον Δημοτικό Γραμματέα και τον Δήμαρχο για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Νόμο και τις αποφάσεις του Δήμου Πάφου.

6. Η δεύτερη οικοδομή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι μικρή και αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα και ένα διαμέρισμα στον όροφο το οποίο δεν κατοικείται. Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στην Αυστραλία και δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Επειδή η κατάρρευση αφορούσε πρόβολο της οροφής του ορόφου του κτιρίου, την αποκλειστική ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης. Παρόλα αυτά ο ενοικιαστής της καφετέριας στο ισόγειο συνεργάστηκε απόλυτα και έχουν ληφθεί εκ μέρους του όλα τα μέτρα για να μην διατρέχει κίνδυνο ο οποιοσδήποτε διερχόμενος. Προς τούτο κράτησε και το κατάστημά του κλειστό. Η οικοδομή από οπτική επιθεώρηση από τον Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου δεν εμφανίζει ορατά προβλήματα στατικότητας.

7. Ο Υπουργός Εσωτερικών και το Υπουργείο του πρέπει να φροντίσουν άμεσα και χωρίς καμμιάν καθυστέρηση με νέα Νομοθεσία που θα προωθήσουν στη Βουλή και που πρέπει να ψηφιστεί εντός του μήνα να επιβληθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες που κατέχουν οικοδομές τουλάχιστον πέραν των 30 ετών να είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας και σε αντίθετη περίπτωση να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Ο Δήμος Πάφου θα εντείνει τους ελέγχους έστω και με την ελλιπή νομοθεσία και τις δαιδαλώδεις διαδικασίες όμως είναι αδύνατο χωρίς κατάλληλη και εκσυγχρονισμένη Νομοθεσία να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο και θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια λόγω γήρανσης των κτιρίων. Τα περιστατικά αυτά φαίνεται να αποδίδονται αφενός μεν σε κακές πρακτικές του παρελθόντος που επέτρεπαν ή/και επιδείκνυαν ανοχή στη χρήση ακατάλληλων υλικών στην ανέγερση πολυκατοικιών αλλά και αφετέρου στην ανεύθυνη στάση των ιδιοκτητών, οι οποίοι, όπου παρατηρούνται ρωγμές ή προβλήματα, δεν ζητούν την εμπλοκή ειδικών για άρση των προβλημάτων αλλά αρκούνται στο να λαμβάνουν μέτρα που όχι μόνο δεν επιλύουν το πρόβλημα αλλά το αποκρύβουν (π.χ. βάψιμο ρωγμών).

8. Οι χιλιάδες μετανάστες και αιτητές πολιτικού ασύλου που βρίσκονται στην Κύπρο αποτελούν σήμερα τους καλύτερους πελάτες κάποιων ασυνείδητων ιδιοκτητών ακατάλληλων κτιρίων για να τους τα ενοικιάζουν και να λαμβάνουν σημαντικά εισοδήματα που σε καμμιάν άλλη περίπτωση δεν θα τα είχαν. Στις πλείστες των περιπτώσεων τα ενοίκια καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες από το ίδιο το Κράτος μέσω των επιδομάτων ενοικίου».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Πάφου, επισήμανε ότι «ως θέμα αρχής, δεν υπάρχει καμιά εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να ζητεί ενημέρωση για ενέργειες του Δήμου και, αντί τούτου, καλό θα ήταν να εγκύψει στις ενέργειες που θα πρέπει ο ίδιος και το Υπουργείο να λάβουν για να δοθούν στους Δήμους τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα».

Σημειώνεται πως, μετά και τη δεύτερη κατάρρευσης μπαλκονιού τραυματίστηκαν τέσσερα πρόσωπα, με το ένα εξ αυτών να έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, το μπαλκόνι κατέρρευσε και τα χαλάσματα του έπεσαν σε πέργολα καφεστιατορίου, στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Το πρώτο περιστατικό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν κάποια στιγμή στην διάρκεια της νύκτας κατέρρευσε παρασύροντας και τους τρεις νεαρούς.

Τα τρία πρόσωπα τραυματίσθηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με το ένα άτομο να είναι παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Δειτε Επισης

ΒΙΝΤΕΟ: Καταρρακτώδεις βροχές σε αρκετές περιοχές στη Λευκωσία
Κτύπησε κόκκινο η υπογεννητικότητα-Κάτω από το όριο ο επίσημος δείκτης
Ψάχνουν την χρυσή τομή για συνεισφορές των κατοίκων στο «κτίΖΩ» Βουλή και Ιωάννου
Παράπονα για γραπτό των Νέων Ελληνικών-Μαθητές διδάχθηκαν το άγνωστο κείμενο
ΑΣΔΥΚ: Άκρως ανησυχητική η κατάσταση στα γήπεδα, να αναληφθούν ευθύνες
Πήγαν στο ΓΣΠ με ρόπαλο, σιδερογροθιές και 11 κροτίδες οι δύο που καταδικάστηκαν για βία στα γήπεδα
Τραγωδία στην Ελλάδα-Εντοπίστηκε νεκρό το δίχρονο κοριτσάκι που αναζητείτο στον Πύργο
Έβαλαν φωτιά σε ελαστικά σε σχολείο στη Λεμεσό
Καταζητεί τον Αλέξη Κασάπη η Αστυνομία (pic)
Συνελήφθη άλλο ένα πρόσωπο για τα επεισόδια στο Απόλλων-ΑΠΟΕΛ