Χτύπησαν κόκκινο οι κάμερες το 2022-Τα εξώδικα, οι παραβάσεις και τα νέα σημεία

Φωτιά έχουν πάρει οι κάμερες τη χρονιά που ολοκληρώνεται, καθώς χιλιάδες είναι οι φορές που έχουν αναβοσβήσει τα φλας των συστημάτων φωτοεπισήμανσης στους δρόμους και άλλες τόσες χιλιάδες είναι τα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί σε οδηγούς που παραβίασαν κάποιο τροχαίο κανόνα. Μάλιστα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία της επόμενης φάσης εγκατάστασης νέων καμερών, οι οποίες αν και αναβοσβήνουν κανονικά, εντούτοις, δεν εκδίδουν κάποιο εξώδικο, αφού ακόμη βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση, μέχρις ότου δοθεί το πράσινο φως για τη λειτουργία τους. 

Πιο συγκεκριμένα, από την ημερομηνία λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου του 2022, έχουν εντοπιστεί συνολικά 144,081 τροχαίες παραβάσεις από τις συσκευές, ενώ βάσει της καταγραφής αυτού του αριθμού των αδικημάτων, εκδόθηκαν 79,622 εξώδικα πρόστιμα, από τα οποία τα 41,142 έχουν καταβληθεί. Επιπρόσθετα, από τις συσκευές, είχαν καταγραφεί 80,429 τροχαία αδικήματα για τα οποία εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα. Σημειώνεται, ότι ο λόγος που τα τροχαία αδικήματα είναι περισσότερα από τα εξώδικα πρόστιμα, οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνονται στο ίδιο εξώδικο, πέραν της μιας παράβασης.

Πάντως, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Τμήματος Τροχαίας, είναι η μείωση των οδικών θανατηφόρων και των σοβαρών τραυματισμών, σε ποσοστό 50% μέχρι το τέλος της δεκαετίας 2021-2030. Μιλώντας στον REPORTER o υπαστυνόμος του Τμήματος Τροχαίας, Τάσος Ασιήκκης, σχολιάζοντας τις κάμερες, ανέφερε πως, «δεν μπορούν να εξαχθούν, στο παρόν στάδιο, ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με την απόδοση των συσκευών φωτοεπισήμανσης και συγκεκριμένα με το κατά πόσο η μέχρι σήμερα λειτουργία τους συνέβαλε στη μείωση των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών. Είναι προφανές ότι επιβάλλεται η διενέργεια μιας μελέτης σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού παρέλθει μια χρονική περίοδος που θα αποφασιστεί και αφού εγκατασταθούν και λειτουργήσουν ικανοποιητικά πρόσθετες συσκευές στο μέλλον».

Υπάρχει ωστόσο η άποψη, πως με την εγκατάσταση των σταθερών συσκευών, κυρίως σε συνδυασμό με τη λειτουργία των κινητών συσκευών, να αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σήμερα, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, μια μείωση της τάξης του 20.5% στις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις και σε ποσοστό 17.8% στους οδικούς θανάτους. «Ευελπιστούμε, ότι αυτή η τάση για βελτίωση της εικόνας να διατηρηθεί έτσι ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να μην παρατηρηθεί άλλος οδικός θάνατος».

Όσον αφορά τις νέες σταθερές συσκευές, αυτές αναμένεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους στις αρχές νέου έτους, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα, μόλις ληφθεί η σχετική απόφαση. Ευχή του κ. Ασιήκκη, πάντως είναι να εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, «δεδομένου ότι οι οδικές συγκρούσεις είναι γεγονότα προβλέψιμα και άρα προλαμβάνονται με τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, όπως είναι το σύστημα φωτοεπισήμανσης και η συνεχής διαφώτιση σε συνδυασμό με τις εκστρατείες αστυνόμευσης, τομείς στους οποίους επενδύουμε τα μέγιστα».

Τα είδη των εξωδίκων προστίμων που εκδίδονται είναι τα ακόλουθα:

 • Παραβίαση του ορίου ταχύτητας

Όσον αφορά τα εξώδικα πρόστιμα, υφίστανται διακυμάνσεις στο ύψος τους που ανέρχονται στα 2-3-5 ευρώ, ανά χιλιόμετρο που παραβιάζεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε παραβίαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 75% του επιτρεπόμενου δεν ρυθμίζεται εξωδίκως και συνεπώς ο παραβάτης οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλλει πιο αυστηρές ποινές, ως ακολούθως:

Χρηματική ποινή μέχρι €4.000 ή στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος μέχρι τρεις μήνες ή ένα χρόνο φυλάκιση και 4 – 8 βαθμοί ποινής ή όλες οι αναφερόμενες ποινές ή οποιεσδήποτε από τις αναφερόμενες ποινές.

Δικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για παραβίαση του ορίου ταχύτητας δύναται να επιβάλει στέρηση του δικαιώματός του να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 µήνες.

Σε περίπτωση που το ίδιο αδίκηµα διαπραχθεί εντός 3 ετών από την καταδίκη, τότε η στέρηση του δικαιώματος του να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης που δύναται να επιβάλει το Δικαστήριο δεν είναι µικρότερη των 2 µηνών.

 • Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη:

Εξώδικο πρόστιμο €300 και 3 βαθμοί ποινής.

Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, το Δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή μέχρι €3.000 ή και τις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει από 3 μέχρι 6 βαθμούς ποινής.

Παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές-Εξώδικο πρόστιμο €25.

Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, το Δικαστήριο έχει τις ίδιες εξουσίες, όπως και στην περίπτωση της παραβίασης του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, με εξαίρεση τους βαθμούς ποινής δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής βαθμών ποινής για το αδίκημα της παραβίασης της υποχρεωτικής γραμμής στάσης.

Επιπρόσθετα, όταν το σύστημα εντοπίζει οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες τροχαίες παραβάσεις, που η νομοθεσία τις ονομάζει αυτόδηλες, τότε τις καταγράφει:

 • Παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό ενός οχήματος:

Επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο €150 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής. Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.

Όσον αφορά την παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας, σε περίπτωση καταδίκης, ο παραβάτης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 µήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει από 3 μέχρι 6 βαθμούς ποινής.

 • Παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους:

Eπιβάλλεται πρόστιμο €200 και 3 βαθμοί ποινής. Το ποσό των €200 διπλασιάζεται σε €400 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.

 • Μη ελεύθερα χέρια

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση: Επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο €150 και 2 βαθμοί ποινής. Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.

Χρήση άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση: Επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο €85 και 1 βαθμός ποινής. Όσον αφορά την παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους και τα μη ελεύθερα χέρια, σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, το Δικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή μέχρι €3.000 ή και τις δύο αυτές ποινές.

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο, ειδικά όσον αφορά το αδίκημα της οδήγησης με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, δύναται να επιβάλει από 2 μέχρι 4 βαθμούς ποινής.

Οι βαθμοί ποινής διπλασιάζονται σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκηµα εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου ή την ημερομηνία καταδίκης του. Αυτό υποδηλώνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει από 4 μέχρι 8 βαθμούς ποινής.

Όσον δε αφορά την παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει από 3 μέχρι 6 βαθμούς ποινής.

Βάσει του υφιστάμενου προγράμματος, οι νέες συσκευές θα τοποθετηθούν ως ακολούθως:

Σε τέσσερα σημεία που ελέγχονται από φώτα τροχαίας στην Επαρχία Λευκωσίας:

 • Λεωφόρος Μακαρίου – Σπύρου Κυπριανού
 • Λεωφόρος Γρίβα Διγενή – Προδρόμου
 • Λεωφόρος Λεμεσού – Αρμενίας
 • Λεωφόρος Στροβόλου – Μαχαιρά

Σε δυο διασταυρώσεις στην Επαρχία Λεμεσού

 • Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – Ν. Παττίχη
 • Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – Αγίας Ζώνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δειτε Επισης

Τάχιστα να προχωρήσει η μεταρρύθμιση δικαιοσύνης συμφώνησαν Προκοπίου και Δικηγόροι
Κόκκινη γραμμή για τη βία τραβά ο Πρόεδρος-«Αν χρειαστεί θα ληφθούν και περαιτέρω μέτρα»
Αυτοί είναι οι άλλοι τρεις φίλαθλοι που ψάχνει για τα επεισόδια στο Ελευθερία η Αστυνομία (pics)
Καθηλώνει τα πυροσβεστικά αεροσκάφη του Τμ. Δασών η Βουλή-Ζητά παρέμβαση ΠτΔ
Σαφάρι Αστυνομίας τα βράδια για τις λαμπρατζιές-Συστάθηκε ειδική ομάδα
Παρέλαση... αστέρων ενώπιον Υπαρχηγού για τα επεισόδια-Είχαν πληροφορίες, ψάχνουν την αλυσίδα
«Κινδυνεύουμε να έχουμε μία νέα Ήλιος...»-Έστησαν στον τοίχο το Τμ. Δασών για τα αεροσκάφη
Σε επαφή με ΕΛ.ΑΣ. η Αστυνομία-Ζήτησε πληροφόρηση για την υπόθεση των τρομοκρατών
Συνελήφθη 17χρονος που φέρεται να ακολουθούσε και να παρενοχλούσε γυναίκες στην Αγία Νάπα
ΒΙΝΤΕΟ: Εικοσιενάχρονος σταματούσε αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου-Έστειλε αστυνομικό στο νοσοκομείο