Πάνω από 25 χιλιάδες οι υπό εκδίκαση υποθέσεις-Καμπανάκι από πρόεδρο Ανωτάτου

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποτελεί προτεραιότητα για το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, Περσεφόνη Παναγή, η οποία παρουσιάζοντας το προϋπολογισμό της Δικαστικής Εξουσίας για το 2022 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής είπε πως δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι η πολιτεία δια της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας θα συνδράμει ουσιαστικά τη Δικαστική Εξουσία στο σημαντικό έργο του εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και στη βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος παρέχοντας τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Όπως ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών «οι συνεχείς προσπάθειες για προώθηση των μεταρρυθμίσεων, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στη βάση καλών διεθνών πρακτικών, αλλά και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελούν προτεραιότητα και επιδίωξη» του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο εγγύς μέλλον «με τις μεταρρυθμίσεις και τις τομές, που ήδη βρίσκονται προς υλοποίηση, η δικαιοσύνη στην Κύπρο θα απονέμεται, όχι μόνο ορθά και δίκαιο, αλλά και μέσα σε εύλογο χρόνο».

Το 2022 η εφαρμογή του e-justice

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου εντός του «2022 αναμένεται να ξεκινήσει το e-justice σε πιλοτική βάση», σημειώνοντας ότι «μέχρι το τέλος του 2022 θα εφαρμοστεί».

Πρόσληψη νέων Δικαστών

Σε ό, τι αφορά στην πρόσληψη νέων δικαστών, είπε πως είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, ωστόσο, πρόσθεσε πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά στην καταλληλόλητα των υποψηφίων.

«Την τελευταία φορά που είχαμε διαδικασία πρόσληψης δικαστών για τα Επαρχιακά Δικαστήρια πήραμε έξι δικαστές. Θα προσλάβουμε και άλλους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις», είπε.

Εξάλλου, ανέφερε ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης πέντε εγκεκριμένων θέσεων για το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, σημειώνοντας ότι «ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε αν θα τις πληρώσουμε όλες ή όχι».

Η κ. Παναγή είπε ακόμα πως οι προσλήψεις έχουν να κάνουν με τις στεγαστικές δυνατότητες και με το υποστηρικτικό προσωπικό, όπως για παράδειγμα κλητήρες, στενογράφους κλπ.  

Στο μεταξύ, ανέφερε ότι πρόσφατα έχουν ζητήσει όπως παραχωρηθούν θέσεις δυο Προέδρων και τριών Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του Δικαστηρίου στο Παραλίμνι.

Εξήγησε πως πρότειναν να παραχωρηθούν έξι θέσεις Επαρχιακών Δικαστών, ώστε να μην υπάρξει οικονομική απώλεια για το κράτος από την παραχώρηση αυτών των θέσεων, λόγω των υψηλών κλιμάκων.  

Στο τελικό στάδιο η ανέγερση του Δικαστηρίου Αμμοχώστου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση Βουλευτή, η κ. Παναγή ανέφερε πως το Δικαστήριο Παραλιμνίου βρίσκεται στα τελικά του στάδια, αφού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο.

Ανέφερε πως αναμένεται ότι θα λειτουργήσει μετά τον Ιανουάριο, αν και ήλπιζαν όπως είπε ότι θα λειτουργούσε εντός Ιανουαρίου. Σημείωσε πως έχουν μείνει κάποιες μικρές εργασίες να γίνουν.

Αναφερόμενη στη λειτουργία του Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, είπε πως «θα συμβάλει στην διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων καθώς προγραμματίζεται ότι θα στελεχώνεται από 6 με 7 δικαστές και θα πληρωθούν οι θέσεις στο Δικαστήριο Λάρνακας, λόγω της μεταθέσεις κάποιων δικαστών στο Παραλίμνι».

Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης χθες

Για την μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, είπε πως «είναι προτεραιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου και έπρεπε να βρεθεί τρόπος, για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης χθες».

Εξάλλου, αναφορικά στη μεταρρύθμιση είπε πως διαφορετικές απόψεις υπάρχουν πάντα, σημειώνοντας ότι για το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο δεν έχει αλλάξει η θέση του Ανώτατου, η οποία ανέκαθεν ήταν ότι ειδικά σε σχέση με το μέρος του νομοσχεδίου, που αφορούσε το Ναυτοδικείο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Εξήγησε πως «ενώ το Ναυτοδικείο θα είχε αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα υπήρχαν δικαιοδοτικές πρόνοιες οι οποίες έρχονταν σε σύγκρουση με πρόνοιες που αφορούσαν στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου».

Άμβλυνση προβλημάτων στη Λάρνακα με τη δημιουργία Δικαστηρίου στο Παραλίμνι

Ερωτηθείσα σχετικά, η Πρόεδρος του Ανώτατου είπε πως τα προβλήματα που παρατηρούνται στη Λάρνακα θα αμβλυνθούν, με τη δημιουργία του Δικαστηρίου του Παραλίμνιου.

Πέραν των 24 χιλιάδων καθυστερημένων υποθέσεων  

Αναφορικά στις καθυστερημένες υποθέσεις είπε πως έχει ετοιμαστεί έκθεση από τον Συντονιστή Μεταρρύθμισης του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2021 και σύμφωνα με στοιχεία μέχρι τις 31/12/2020 οι καθυστερημένες υποθέσεις άνω των δύο ετών στα Επαρχιακά Δικαστήρια ήταν 24.777.

Για τις πολιτικές εφέσεις και νομικά ερωτήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 ήταν, σύμφωνα με την κ. Παναγή,  3.524, ενώ οι αναθεωρητικές εφέσεις στην Πενταμέλεια ήταν 322 και στην Τριμέλεια 753.

Εν τω μεταξύ, ανέφερε ότι «δεν γίνεται η αναμενόμενη χρήση του i-justice, ενώ γίνεται προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι δικηγόροι με κάποια σεμινάρια που θα γίνουν».

Ανέγερση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών σχετικά με την ανέγερση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η Αχριπρωτοκολλητής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ειρήνη Χριστοδούλου, είπε ότι για το νέο κτίριο του Επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει ένα ποσό των 500 χιλιάδων, που αφορούν μισθώσεις που προορίζονται για να καλύψουν μέρος της δαπάνης του κτηρίου αυτού.

Για την αφαίρεση του κονδυλίου για την επέκταση του δικαστηρίου της Λάρνακας, η κ. Χριστοδούλου είπε πως «ο λόγος ήταν γιατί είχαμε την πληροφόρηση πως το Τμήμα Δημοσιών Έργων ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει την επέκταση, λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων».

Σημαντική μείωση στο κόστος

Η κ. Χριστοδούλου είπε πως το κόστος του έργου ανέρχεται σε 115 εκατομμύρια, για να σημειώσει πως «διαχωρίστηκε σε τρεις φάσεις για να υλοποιηθεί πιο εύκολα».

«Η 1η φάση αφορά στην ανέγερση του κτιρίου που θα καλύψει το Επαρχιακό Δικαστήριο, η 2η φάση αφορά στη ρυμοτομία, δηλαδή τους δρόμους που θα οδηγούν στην περιοχή και η 3η φάση στην ανέγερση ενός πολυώροφου χώρου στάθμευσής.

Η εκτελεστική εξουσία εξέφρασε την θέση ότι τα 115 εκατομμύρια πρέπει να γίνουν γύρω στα 70 εκ. για να μπορέσει το κράτος να προχωρήσει. «Μας είπαν ότι πρέπει να ξαναγίνουν κτιριολογικές μελέτες για να μικρύνουν οι χώροι και να περιοριστούν οι ανάγκες», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν γίνονται σκέψεις για ενδιάμεση λύση, είπε πως είναι «δύσκολο να βρεθεί κτίριο με ενοίκιο για να καλύψει τις ανάγκες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας».

Και οικονομικό το θέμα

Η Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου έκανε λόγο για «μεγάλη κωλυσιεργία» από τη δημόσια Υπηρεσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έχει δύο χρόνια που ζήτησαν από τα Δημόσια Έργα να κλείσουν τέσσερα μπαλκόνια στο Δικαστήριο της Λεμεσού, για να μπορέσουν να στεγάσουν δικαστές που ασχολούνται με τις καθυστερημένες υποθέσεις και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση.

Αναφορικά στην ανέγερση του Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Λευκωσία, είπε πως «ότι συμφωνούμε μετά αναιρείται από την Εκτελεστική Εξουσία», σημειώνοντας πως «για το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας του θέμα έγινε και οικονομικό».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε πως «η δικαιοσύνη είναι ο φτωχός συγγενής σε αυτό τον τόπο», σημειώνοντάς ότι «η δικαιοσύνη έχει αφεθεί να λειτουργεί μόνη της, αστήριχτη και να βασίζεται στο φιλότιμο και την αγάπη των λειτουργών της».

«Νιώθω ντροπή όταν μπαίνω στα Επαρχιακά Δικαστήρια. Είναι εξευτελιστικό και για τους λειτουργούς, για τους δικαστές και για τους δικηγόρους και για το προσωπικό και για τον κάθε ένα που πηγαίνει εκεί», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε πως «σημασία έχει σήμερα να προωθηθεί η πολύ σημαντική για τον τόπο μας η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης», σημειώνοντας πως «η  πολιτεία οφείλει να στηρίζει και στηρίζει δημοσιονομικά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, έτσι ώστε η δικαιοσύνη να απονέμεται όχι μόνο δίκαια, αλλά και σύντομα γρήγορα και αποτελεσματικά».    

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Πασιουρτίδης, ζήτησε να μάθει που βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και η επέκταση του Δικαστηρίου Λάρνακας, ενώ πρόσθεσε πως η έλλειψη δικαστών έχει να κάνει με τις στεγαστικές δυνατότητες και με το υποστηρικτικό προσωπικό.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως «θα συζητήσουμε τις λύσεις που πρέπει να δοθούν, τόσο για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δικαστική Υπηρεσία, διότι η Δικαιοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας του τόπου και της αναγνώρισης του διεθνώς».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δειτε Επισης

Τι αλλάζει για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους-Φωνάζουν για τις αλλαγές, επιχειρεί να βάλει τάξη το ΥΠΕΣ
Ζεστό χρήμα στα ταμεία των κομμάτων-Τα ποσά που μοιράζονται και το θέμα με τα χρωστούμενα ΔΗΚΟ και Συμμαχίας
Επανεξετάζεται η υπόθεση του Βαγγέλη μετά το πόρισμα του θανατικού ανακριτή-Παρέδωσε υλικό η μητέρα του
Έρχονται και άλλες μειώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος-Διακανονισμοί για όσους αδυνατούν
Δεκάδες αξιωματούχοι θα ελέγχονται για πόθεν έσχες-Παραμένουν ερωτήματα για τη δημοσιοποίηση
Εντείνει την αντίδρασή της η Κυβέρνηση μετά τις νέες προκλήσεις στη νεκρή ζώνη
ΠτΔ: Ύψιστη προτεραιότητα η νομοθεσία για το θέμα της φήμης της Κύπρου με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Τρία σκάφη με πάνω από 180 μετανάστες στο Κάβο Γκρέκο μέσα σε λίγες ώρες
Αισιόδοξες οι ΗΠΑ για παράταση της εκεχειρίας, απορρίπτει τις εκκλήσεις για οριστική κατάπαυση το Ισραήλ
Guardian: Επιστρέψτε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, ο Σούνακ κάνει σαν μικρό παιδί