Τέσσερα διατάγματα κατά ΕΔΕΚ-Χαστούκι σε Σιζόπουλο για περιφρόνηση Δικαιοσύνης

Την ώρα που το ένα Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που εξασφάλισαν οι δεκαπέντε υποψήφιοι της Κεντρικής Επιτροπής, για τη διενέργεια του Τακτικού Συνεδρίου και των εκλογών, άλλο Δικαστήριο εξέδωσε τέσσερα διατάγματα κατά της ΕΔΕΚ, μπλοκάροντας τη λειτουργία της Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο εξετάζοντας την προσφυγή της Ανδρειανής Οδυσσέως, Νίκου Νικολάου και Ηλιάνας Καναρά, προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων διαταγμάτων, δικαιώνοντας στην ουσία τους αιτητές, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμεί η απόφαση στο αίτημα για έλεγχο του μητρώου.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Το σκεπτικό του Δικαστηρίου πίσω από την ακύρωση του διατάγματος για την ΕΔΕΚ

Σύμφωνα με την απόφαση που εξασφάλισε ο REPORTER, εκδόθηκαν τα ακόλουθα διατάγματα:

Α. Προσωρινό Διάταγμα που να απαγορεύει στους Εναγομένους να εκτελούν και/ ή να  εφαρμόζουν και/ ή να διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις της εκλογικής συνδιάσκεψης  Λευκωσίας και/ ή την απόφαση για καταρτισμό σε σώμα της Επαρχιακής Επιτροπής  Λευκωσίας που έλαβε χώρα την 3/10/21.

Β. Προσωρινό διάταγμα που να αναστέλλει την ισχύ και/ ή εκτέλεση των αποφάσεων  και/ ή του αποτελέσματος της εκλογικής συνδιάσκεψης Λευκωσίας.

Γ. Διάταγμα που να αναστέλλει την ισχύ της ανακήρυξης και/ ή της εκλογής όσων  εκλέχθηκαν κατά την εκλογική συνδιάσκεψη Λευκωσίας.

Δ. Διάταγμα που να απαγορεύει στην Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας των  Εναγομένων να συνέρχεται και/ ή συνεδριάζει και/ ή λαμβάνει και/ ή εκτελεί αποφάσεις  των Εναγομένων.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε τις θέσεις των δύο πλευρών, κατέληξε πως ότι, «οι τρεις έχουν καταδείξει στο απαιτούμενο  βαθμό για σκοπούς εξέτασης της ενδιάμεσης υπό κρίση αίτησης, την ύπαρξη  αγώγιμου δικαιώματος εναντίον των καθ’ ων η αίτηση και ως εκ τούτου καταλήγω ότι  η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 32 ικανοποιείται. Διαπιστώνω δηλαδή ότι έχει  καταδειχθεί σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα  νομικά ζητήματα τα οποία εγείρονται εν προκειμένω θα επιλυθούν οριστικώς κατά την  εκδίκαση της Αγωγής και όχι στο παρόν ενδιάμεσο στάδιο».

Σε ότι αφορά τις εκλογές της Επαρχιακής Λευκωσίας που διεξήχθησαν στις τρεις Οκτωβρίου, το Δικαστήριο αναφέρει πως το μητρώο στη βάση του οποίου διεξήχθησαν οι εκλογές ήταν κατά παράβαση του άρθρου 14 του Καταστατικού στην κατοχή  του Μαρίνου Σιζόπουλου, αντί στην κατοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Μιχάλη Τερέπεη.

Οι ισχυρισμοί του Μιχάλη Τερέπεη ο οποίος διαπίστωσε παραβιάσεις του μητρώου το Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν προσκομίστηκε οποιαδήποτε μαρτυρία εκ μέρους της ΕΔΕΚ που να αντικρούει τις θέσεις του, περί συμπερίληψης στο μητρώο μεγάλου αριθμού αντικαταστατικών εγγράφων και διαγραφών μελών και ότι στο εν λόγω μητρώο περιλαμβάνονται εγγραφές μελών που έγιναν το καλοκαίρι του 2021 καθώς και εγγραφές μελών τα οποία κατά τον Νοέμβριο του 2017 ήταν ανήλικα.

«Η θέση της ΕΔΕΚ ως έγινε  αντιληπτή από το Δικαστήριο είναι ότι το μητρώο ως παραδόθηκε από τον Πρόεδρο  στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων είναι το μητρώο ως ίσχυε κατά τον Νοέμβριο 2017  και ο οποιοσδήποτε έλεγχος αυτού, μπορούσε να γίνει μόνο μέσω υποβολής  ενστάσεων από συγκεκριμένα πρόσωπα, στη βάση ισχυρισμού ότι αυτοί εσφαλμένα  διαγράφηκαν από το μητρώο αυτό», αναφέρει το Δικαστήριο.

Επίσης, μεταξύ άλλων το Δικαστήριο διαπίστωσε πως δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε έγγραφο στο Δικαστήριο από πλευράς της ΕΔΕΚ που να καταδεικνύει ότι το μητρώο που είχε στην κατοχή του ο πρόεδρος  του Κόμματος, σε ηλεκτρονική μορφή, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από οποιοδήποτε  συλλογικό όργανο του Κόμματος, ώστε να διαπιστωθεί ότι πράγματι επρόκειτο για το  μητρώο ως είχε επικαιροποιηθεί μέχρι τον Νοέμβριο 2017.

Το Δικαστήριο στην κατάληξη του αναφέρει πως τα τρία μέλη που προσέφυγαν στο Δικαστήριο, κατάφεραν να καταδείξουν πως υπάρχει ορατή πιθανότητα επιτυχίας της προσφυγής τους.  Σε ότι αφορά το αίτημα των τριών για το μητρώο του κόμματος με το οποίου ζητούσαν από το Δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα για να παραδοθεί και να γίνει αντιπαραβολή με τα μητρώα του Νοεμβρίου του 2017 και του Ιουνίου του 2021 το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτό αφορά την ουσία της Αγωγής και δεν έχει ικανοποιηθεί ότι  συντρέχουν λόγοι για έκδοση του εν λόγω διατάγματος στο παρόν στάδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Ανατροπή στο διάταγμα που μπλόκαρε Τακτικό Συνέδριο και εκλογές στην ΕΔΕΚ

Χαστούκι Δικαστηρίου σε Σιζόπουλο για παρακοή

Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων αναφέρεται στο διάταγμα που εξασφάλισαν οι τρεις και με το οποίο αναστέλλονταν οι εκλογές της συνδιάσκεψης Λευκωσίας. Ωστόσο ο Μαρίνος Σιζόπουλος όπως ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από νομική γνωμάτευση αποφάσισε όπως οι εκλογές διεξαχθούν κανονικά, κάτι που φαίνεται ότι προκάλεσε δυσφορία στο Δικαστήριο, αφού όπως αναφέρεται στην απόφαση, «αναμφίβολα έλαβαν γνώση τόσο για την έκδοση όσο  και για περιεχόμενο του εν λόγω απαγορευτικού διατάγματος, επέλεξαν να μην  συμμορφωθούν με αυτό επιδεικνύοντας πρωτοφανή απαξίωση της Δικαστικής  Εξουσίας».

Επίσης τονίζει πως, «οι δικαιολογίες που οι καθ’ ων η αίτηση (σ.σ. ΕΔΕΚ) προβάλλουν ως προς την επιλογή  τους να μην συμμορφωθούν με το προσωρινό διάταγμα ημ.30/9/21, απορρίπτονται  ως καθόλα αβάσιμες και στερούμενες οποιουδήποτε νομικού ερείσματος.  Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την παράλειψη κατά τη σύνταξη του διατάγματος να  προστεθεί σε αυτό οπισθογράφηση, αποτελεί στοιχειώδη γνώση του οποιουδήποτε  νομικού ο οποίος ασκεί δικηγορία στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι η παράλειψη αυτή  ουδόλως αναιρεί ή εξουδετερώνει την ισχύ του δικαστικού διατάγματος, το οποίο  παραμένει ισχυρό μέχρις ότου εκπνεύσει ή ακυρωθεί από Δικαστήριο».

«Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς των αιτητών και των παρεμβαινόντων περί κακής επίδοσης του  διατάγματος και πάλι αυτό ουδόλως επηρεάζει την ισχύ του διατάγματος. Καθίσταται  ηλίου φαεινότερο ότι οι αιτητές έλαβαν γνώση της έκδοσης και του περιεχομένου του  διατάγματος, ζήτησαν και έλαβαν ως ισχυρίστηκαν νομική συμβουλή από πρόσωπα  που δεν κατονομάζονται και επέλεξαν να μην συμμορφωθούν με αυτό προβαίνοντας  μάλιστα σε ανοίκειες και απαράδεκτες δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας», αναφέρει το Δικαστήριο.

Και προσθέτει: « Άλλωστε οι Καθ’ ων η Αίτηση, δια του συνηγόρου τους παρουσιάστηκαν στο  Δικαστήριο στις 7/10/21 για σκοπούς τόσο της υπό κρίση αίτησης, όσο και της αίτησης  ημ.30/9/21, χωρίς καμία διαμαρτυρία ως προς την επίδοση της εν λόγω αίτησης και  προσωρινού διατάγματος. Δεν προτίθεμαι να εξετάσω κατά πόσον η επίδοση που  έγινε ήταν ορθή και νομότυπη καθότι το ζήτημα εκφεύγει του πλαισίου εξέτασης της  υπό κρίση αίτησης. Περιορίζομαι στην αναφορά ότι οι καθ’ ων η αίτηση στις 30/9/21  έλαβαν γνώση του διατάγματος ημερομηνίας 30/9/21 και αποφάσισαν, επικαλούμενοι  νομική συμβουλή, ότι το διάταγμα δεν ήταν σε ισχύ και συνεπώς δεν είχαν υποχρέωση  συμμόρφωσης με αυτό. Σε ότι αφορά τη θέση Μορφάκη Σολωμονίδη ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο Πρόεδρος του κόμματος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του  αντιλήφθηκαν εάν οποιοδήποτε πρόσωπο όφειλε ή δεν όφειλε να πράξει ή να μην  πράξει κάτι στη βάση του διατάγματος ημερομηνίας 30/9/21, αυτή προσβάλλει τη  νοημοσύνη του μέσου εχέφρονα πολίτη. Το λεκτικό του διατάγματος παρατίθεται στην  εισαγωγή της παρούσας απόφασης και δεν χρήζει οποιασδήποτε περαιτέρω  εξήγησης. Εάν οι αιτητές θεωρούσαν την έκδοση του διατάγματος εσφαλμένη όφειλαν πάραυτα να συμμορφωθούν με αυτό και να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 7/10/21, ώστε  να προβάλουν επιχειρήματα και να ζητήσουν από το Δικαστήριο την ακύρωση ή  παραμερισμό του εν λόγω διατάγματος. Μπορούσαν ακόμη να προσφύγουν και στο  Ανώτατο Δικαστήριο εάν θεωρούσαν ότι το διάταγμα αυτό εκδόθηκε προδήλως  εσφαλμένα ή καθ’ υπέρβαση εξουσίας. Δεν το έπραξαν. Ούτε και ηγέρθη οποιαδήποτε  ένσταση στις 7/10/21 στο αίτημα του κυρία Αιμιλιανίδη για απόσυρση της αίτησης  ημ.30/9/21 ως άνευ αντικειμένου. Σύμφωνα με το πρακτικό εκείνης της ημερομηνίας,  ο συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο  εξέφρασε απλώς προβληματισμούς ως προς το κατά πόσον θα μπορούσαν οι καθ’  ων η αίτηση να ισχυριστούν ότι το εν λόγω διάταγμα ημ.30/9/21 εκδόθηκε εσφαλμένα σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης για οριστικοποίηση του. Τονίζεται ότι ακόμη και εσφαλμένα να είχε εκδοθεί το διάταγμα ημ.30/9/21, αυτό ήταν ζήτημα που μόνο  δικαστικώς μπορούσε να αποφασιστεί. Όφειλαν σε κάθε περίπτωση οι αιτητές να  συμμορφωθούν με το εν λόγω διάταγμα, αφ’ ης στιγμής έλαβαν γνώση αυτού

Απαντώντας στον ισχυρισμό της πλευράς της ΕΔΕΚ, πως αν εκδοθούν τα εν λόγω διατάγματα θα προκληθεί χάος στα εσωκομματικά του κόμματος, το Δικαστήριο υπέδειξε πως, σημειώνεται ότι στην  προκειμένη περίπτωση, το όποιο χάος έχει δημιουργηθεί οφείλεται στην επιλογή της ΕΔΕΚ δια του Προέδρου τους να πάρουν το νόμο στα χέρια τους,  περιφρονώντας πλήρως τους Αιτητές οι οποίες είχαν εξασφαλίσει προς διαφύλαξη των  δικαιωμάτων τους το δικαστικό διάταγμα ημερομηνίες 30/9/21.  

Επίσης μεταξύ άλλων το Δικαστήριο σχολιάζοντας τη στάση που κράτησε η ΕΔΕΚ, υπέδειξε πως δεν δύνανται να  ζητούν τη διατήρηση μιας κατάστασης πραγμάτων, την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν, επιλέγοντας να ενεργήσουν κατά παράβαση δικαστικού διατάγματος, το οποίο ήταν  καθ’ όλα σε ισχύ στις 3/10/21». 

Δειτε Επισης

Α.Δημητρίου: Οι αρχές και οι αξίες μας δεν είναι δεδομένες αλλά κερδίζονται
Τον Μάιο η επόμενη κίνηση στα ελληνοτουρκικά-Τα ανοιχτά κεφάλαια και ο ρόλος του Κυπριακού
Πώς απαντά για τουρκική Navtex ο ΠτΔ-«Δεν την υποτιμώ, γι’ αυτό το λόγο αντιδράσαμε αμέσως»
Τι λέει για την εν εξελίξει διαδικασία εξαγοράς της Ελληνικής από την Eurobank ο Ντομινίκ Λαμπουρέ
Εξέφρασε ετοιμότητα για επανέναρξη των συνομιλιών ο ΠτΔ-«Γνωρίζουμε πολύ καλά τους στόχους»
Νέα πρόκληση από Άγκυρα, εξέδωσε NAVTEX-Απαντά με Anti-NAVTEX η Λευκωσία
Η παράδοση των Ευρωεκλογών και η μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για την πρωτιά του Ιουνίου
Νίκος Τορναρίτης στον REPORTER: Προτίμησα την πρόκληση, να αγωνιστώ για τη Λευκωσία
Από τον Ιούνιο η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, την Πέμπτη η νέα συνεδρία
Κολλημένος ο Τατάρ-«Δεν θα επενδύσουμε σε ένα εξαντλημένο και νεκρό μοντέλο λύσης»