Με καρφιά η έκθεση Οδυσσέα-Τα προσκόμματα από Κυβέρνηση και οι αρχαίοι φιλόσοφοι

Με ξεκάθαρες αναφορές στην κόντρα που ξέσπασε με τη Νομική Υπηρεσία αλλά και το Προεδρικό, στη σκιά του ζητήματος των πολιτογραφήσεων και με σαφείς αιχμές κατά της Κυβέρνησης η οποία όπως σημειώνει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έθεσε σοβαρά προσκόμματα στην παροχή πληροφόρησης της Υπηρεσίας του, παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης ανέβηκε το πρωί το λόφο του Προεδρικού Μεγάρου και παρέδωσε την ετήσια έκθεση του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς την παρουσία των μέσων ως είθισται. Μάλιστα στη σκιά της αντιπαράθεσης μεταξύ Προεδρικού και Ελεγκτή, το Προεδρικό περιορίστηκε να εκδώσει μια λιτή ανακοίνωση, αναφορικά με την παραλαβή της έκθεσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 
Στο εισαγωγικό του σημείωμα στην έκθεση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, χρησιμοποιεί λόγια των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων Πλάτων και Αριστοτέλη. « Όπως πρώτοι διατύπωσαν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πριν 2.500 χρόνια, απαραίτητο συστατικό κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η λογοδοσία των κυβερνώντων προς τους πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία, στην οποία εμπιστεύτηκαν τη διακυβέρνηση του τόπου, διαχειρίστηκε τους δημόσιους πόρους».

«Στα σύγχρονα κράτη», συνεχίζει οκ . Μιχαηλίδης, « αυτό τον ρόλο του ανεξάρτητου ελεγκτή επί των ασκούντων δημόσια εξουσία, καλούνται να επιτελέσουν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα, τα οποία διατηρούν στενούς δεσμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και οργανικούς δεσμούς, με το κοινοβούλιο της χώρας. Στην Κύπρο, η λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ρυθμίζεται στο Σύνταγμα, μέσω αρκετά ισχυρών διατάξεων, αλλά και σε αριθμό ειδικών και γενικών Νόμων. Ο, αυξημένης ισχύος, περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου επικαιροποίησε, διεύρυνε και αποκρυστάλλωσε το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Με καρφιά κατά Προεδρικού
Μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει πως η έκθεση, «εκδίδεται σε μία περίοδο ιδιαιτέρως δυσχερή για την Ελεγκτική Υπηρεσία, αφού βρίσκονται υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανεξαρτησία της».

Παράλληλα εκφράζει την δυσαρέσκεια του διότι η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παραμένει περιορισμένη, όπως σημειώνει. «Μέχρι σήμερα, μοναδική εκκρεμότητα στα θέματα της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας μας ήταν η περιορισμένη οικονομική ανεξαρτησία της, αφού ο Προϋπολογισμός μας εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς, πλέον το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και στους δύο άλλους βασικούς πυλώνες, δηλαδή:

  • την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση, και
  • την ελευθερία να αποφασίζει το ίδιο το ΑΕΙ το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των Εκθέσεων ελέγχου.

Έχουμε εξηγήσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς τη σημασία της διαφύλαξης των αρχών ανεξαρτησίας, ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για υγιή χρηματοοικονομική διαχείριση και πάταξη της ακμάζουσας διαφθοράς. Για το θέμα ενημερώσαμε επίσης τον διεθνή οργανισμό INTOSAI».
Εντοπίζει περιορισμό σε στοιχεία και πληροφορίες

Σε άλλο σημείο της Έκθεσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει πως «παρόλο που το ισχύον νομικό πλαίσιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Γενικού Ελεγκτή σε οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες κρίνει ο ίδιος απαραίτητα για διεξαγωγή του έργου του και εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας του, εντούτοις για πρώτη φορά τέθηκαν πρόσφατα σοβαρά προσκόμματα στην παροχή τέτοιας πληροφόρησης, τόσο κατά τον έλεγχο του Προγράμματος Πολιτογραφήσεων, όσο και κατά τον έλεγχο της αδειοδότησης κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων».

«Στην πρώτη περίπτωση, ο Υπουργός Εσωτερικών, στη βάση σχετικής γνωμάτευσης που είχε λάβει από τον Γενικό Εισαγγελέα, επικαλέστηκε ότι όλοι οι σχετικοί φάκελοι, αρχεία, στοιχεία και/ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου του θα έπρεπε να διαφυλαχθούν για να δοθούν στην Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα για εξέταση του θέματος και ως εκ τούτου δεν επέτρεψε να δοθούν, σε αυτό το στάδιο, οποιαδήποτε στοιχεία στην Ελεγκτική Υπηρεσία», προσθέτει ο Γενικός Ελεγκτής.

Ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης, παράλληλα, διαβεβαιώνει πως η ομάδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «συνεχίζει με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία το συλλογικό έργο της, ευελπιστώντας ότι οι υποδείξεις μας θα τύχουν κατάλληλης αξιοποίησης. Προς τούτο ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό για τον ζήλο που έχει επιδείξει».

Τέλος, ο Γενικός Ελεγκτής ευχαριστεί, «όλους τους αξιωματούχους και λειτουργούς των ελεγχόμενων Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, Ημικρατικών Οργανισμών και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βοήθεια και συνεργασία που μας παρείχαν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων μας και προσδοκώ ότι όλοι μαζί θα συμβάλουμε στην πάταξη της διαφθοράς, στην εμπέδωση των αρχών χρηστής διοίκησης και στην οικονομικότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος».
 
Η Έκθεση περιλαμβάνει:
(α) τον κατάλογο όλων των Ειδικών Εκθέσεων που έχουν ετοιμαστεί και εκδοθεί από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης,
(β) αναφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού,
(γ) τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης και του τελικού απολογισμού που υποβάλλεται από τη Γενική Λογίστρια στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 20(Ι)/2014
(δ) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που ετοιμάζονται από τη Γενική Λογίστρια, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ίδιου Νόμου. Οι πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 19.12.2019, ενώ οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, την ετοιμασία των οποίων επιβάλλει ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί.

Στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας Έκθεσης έχει περιληφθεί η Έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, στον οποίο η Υπηρεσία αυτοβούλως ανέθεσε, το 2015 για πρώτη φορά από το 1960, τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού της. Αυτό εφαρμόζεται πλέον κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης διαφάνειας.
 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αυτούσια την έκθεση
 

Δειτε Επισης

Η πρώτη αντίδραση της Λευκωσίας στις ιρανικές επιθέσεις-Καταδικάζει σθεναρά, καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση
Συνέρχεται εκτάκτως το ΣΕΑ στο Προεδρικό-Στο επίκεντρο η κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και το Μεταναστευτικό
Το μπέρδεμα των διπλών εκλογών και τα «ανάμεικτα μηνύματα» που εισπράττουν οι ψηφοφόροι
Το πήρε πάνω του ο Πρόεδρος-Η πρώτη ανάγνωση της απόφασης για τους Σύρους
Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου σε πρόσωπα συριακής καταγωγής ανακοίνωσε ο Πρόεδρος
Επιθυμία Κύπρου-Ιαπωνίας για ενίσχυση οικονομικών σχέσεων
Απέσυρε τον υποψήφιό της η ΕΔΕΚ μετά τις αποκαλύψεις πως καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης
Ανησυχία Λευκωσίας για πιθανή επίθεση Ιράν στο Ισραήλ-«Δεν υπάρχει προβλεψιμότητα»
Σάλος με υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο που καταδικάστηκε για βιασμό-Τον απέσυρε μετά τις αποκαλύψεις η ΕΔΕΚ