Χαστούκι Λοττίδου για την μεταφορά του Έντζο σε αστυνομικά κρατητήρια

Την τοποθέτηση της αναφορικά με την μεταφορά του κρατούμενου, Έντζο, ο οποίος θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Μενόγεια, όμως λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού του, μεταφέρθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου, δημοσιοποίησε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Συγκεκριμένα εισηγείται όπως οι αρμόδιες Αρχές προβούν άμεσα στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων, για τη μεταφορά του παραπονούμενου στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι η κράτησή του εκεί, θα πραγματοποιηθεί κάτω από κατάλληλες, για τον ίδιο, συνθήκες, υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, και εφόσον συνεκτιμηθούν όσα προαναφέρονται σε σχέση με την κράτηση ΛΟΑΤΙ ατόμων.
 
Σύμφωνα με την τοποθέτηση της, η κ. Λοττίδη διευκρινίζει ότι το βασικό αντικείμενο της παρούσας τοποθέτησής της είναι η απόφαση της Αστυνομίας για τη μεταφορά του παραπονούμενου στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου, αντί στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια (ΧΩ.Κ.Α.Μ.) ως διοικητικά κρατούμενος, παρά την αντίθετη βούληση του, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσα από το παράπονο, που υπεβλήθη από τον συμβίο του, καθώς και από τον ίδιο στη συνάντηση που είχε μαζί του η Λειτουργός του Γραφείου της.

Σημειώνεται ότι είχε υποβληθεί στο Γραφείο της παράπονο εκ μέρους ατόμου που αποφυλακίστηκε πρόσφατα από τις Κεντρικές Φυλακές και μεταφέρθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου, μέχρι και την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του (Βραζιλία), αφού έχει εκδοθεί διάταγμα απέλασης εναντίον του.
Όπως αναφέρει η Επίτροπος πριν την αποφυλάκιση του, το παραπονούμενο άτομο προέβη στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης (Σύμφωνο Συμβίωσης) με Κύπριο πολίτη, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης και αναμένεται να αποφυλακιστεί το προσεχές διάστημα.

Στην τοποθέτηση της, η Επίτροπος σημειώνει ακόμα ότι μετά την αποφυλάκισή του, ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Βορόκληνης για την υποβολή του σε διαγνωστική εξέταση για τον ιό COVID-19 και ακολούθως θα μεταφερόταν στο ΧΩ.Κ.Α.Μ., μέχρι και την επιστροφή του στη χώρα του, βάσει του εκδοθέντος διατάγματος απέλασης, ενώ παράλληλα, λήφθηκε στο Γραφείο της επιστολή από τον συμβίο του παραπονούμενου, στην οποία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη δυσαρέσκεια του παραπονούμενου για τη μεταφορά του σε χώρο άλλο, αντί του ΧΩ.Κ.Α.Μ., ως αναμενόταν, δεδομένου του επικείμενου επαναπατρισμού του και συγκεκριμένα, της μεταφοράς του στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Σοβαρές καταγγελίες για εξευτελιστική μεταχείριση-«Πίνει νερό από τον νεροχύτη»

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη δεν παραγνωρίζει ότι, ενδεχομένως, η απόφαση για μεταφορά του εν λόγω ατόμου σε αστυνομικά κρατητήρια, και όχι ως έπρεπε, στο ΧΩΚΑΜ, να  λήφθηκε για τους σκοπούς προστασίας του ιδίου, ως του έχει αναφερθεί, ωστόσο, σημειώνει «αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για διοικητικά κρατούμενο άτομο το οποίο με βάση τα πιο πάνω αναφερθέντα θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ΧΩΚΑΜ, λαμβανομένου υπόψη και της ίδιας της βούλησης του».


«Η εξισορρόπηση των ζητημάτων ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των κρατουμένων, συχνά αποτελεί πρόκληση για το κράτος. Οι βασικές αρχές σε σχέση με το θέμα αυτό, όπως αυτές καθιερώνονται στο διεθνές και ημεδαπό δίκαιο, σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματα, επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μην επεμβαίνει με πράξεις ή παραλείψεις του σε ένα ελάχιστο προσωπικό χώρο που διασφαλίζει τόσο την μη προσβολή βασικών δικαιωμάτων όσο και την προστασία τους», αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
 
Συνεχίζει λέγοντας ότι «τυχόν περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων με την επίκληση πρακτικών λόγων, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί», για να συμπληρώσει ότι «όπως προκύπτει από τη νομολογία του ΕΔΑΔ, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των κρατουμένων οφείλουν να αιτιολογούνται στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας».
 
Επιπροσθέτως, αναφέρει ότι «επιβαλλόμενα μέτρα που περιορίζουν ατομικά δικαιώματα, θα πρέπει να προδιαγράφονται από τους νόμους του κράτους οι οποίοι να είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έχουν αποδειχθεί ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη ενός νόμιμου, σε μια δημοκρατική κοινωνία, σκοπού και να είναι ανάλογα, να είναι, δηλαδή, όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικά, για σκοπούς επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού».
 
Στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρει η κ. Λοττίδη, «ενόψει και των περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, και των ειδικότερων περιστάσεων της συγκεκριμένης περίπτωσης πολύ πιθανόν ο παραπονούμενος να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρο κράτησης και η επιστροφή στη χώρα του να πραγματοποιηθεί σύμφωνα και με πληροφορίες που έλαβε Λειτουργός του Γραφείου μας από την αρμόδια αρχή, σε μελλοντικό και αόριστο χρόνο».
 
Όπως προσθέτει «πέρα από τη γενική επίκληση της ασφάλειας του ιδίου δεν φαίνεται να υπήρξε οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που να λήφθηκε υπόψη και να επηρέασε τη σχετική απόφαση», για να σημειώσει ότι «από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, προκύπτει ότι δεν απασχόλησε τις αρχές η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας η οποία όπως προαναφέρθηκε αποτελεί συνταγματική επιταγή, προερχόμενη από το κράτος δικαίου και δεν φαίνεται να συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι να δικαιολογούν την περαιτέρω κράτηση του παραπονούμενου σε  αστυνομικά κρατητήρια αντί στο ΧΩ.ΚΑ.Μ».
 
Αντίθετα, αναφέρει, «η απόφαση για κράτηση του σε αστυνομικά κρατητήρια  δεν φαίνεται να αποτελεί το λιγότερο επαχθές ή ηπιότερο δυνατό μέτρο, εν προκειμένω, αλλά μάλλον συνιστά μέτρο απαγορευμένο, εφόσον η παραμονή σε κρατητήρια δεν είναι επιτρεπτή για πάροδο πέρα των 48 ωρών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις».
 
Συνεχίζει λέγοντας ότι «υπό το φως των πιο πάνω εισηγούμαι όπως οι αρμόδιες αρχές προβούν άμεσα στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για τη μεταφορά του παραπονούμενου στον ΧΩ.ΚΑ.Μ, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι η κράτησή του εκεί, θα πραγματοποιηθεί κάτω από κατάλληλες, για τον ίδιο, συνθήκες, υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, και εφόσον συνεκτιμηθούν όσα προαναφέρονται σε σχέση με την κράτηση ΛΟΑΤΙ ατόμων».
 
Περαιτέρω, προσθέτει ότι «θα πρέπει να επαναξεταστούν και οι λόγοι  κράτησης και των άλλων 7 διοικητικά κρατουμένων που βρίσκονται σε αστυνομικά κρατητήρια αντί στο  ΧΩ.ΚΑ.Μ. στερούμενοι διευκολύνσεις που παρέχονται στο χώρο κράτησης άτυπων μεταναστών ως διοικητικά κρατουμένων, ενώ η κράτηση τους σε χώρο που βρίσκονται και υπόδικοι για χρόνο που υπερβαίνει τις 48 ώρες αντίκειται στις Συστάσεις της CPT».
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Φρικτό έγκλημα στα κατεχόμενα-Τον στραγγάλισαν, έκλεισαν την πόρτα και διέφυγαν από το παράθυρο
Απελάθηκαν 18 μετανάστες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια στο Πουρνάρα, σκυτάλη σε άλλους έντεκα
Εισηγήθηκε αυστηρές ποινές σε διακινητές στη Διάσκεψη της ΕΕ η Προκοπίου
Εξακολουθεί να καταζητείται ο 30χρονος Ξενοφώντος για επίθεση και απειλές (pic)
Έκλεισε δρόμος στη Λευκωσία λόγω τεχνικών εργασιών από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
BINTEO: Πραγματοποιήθηκε η επίσημη διαβεβαίωση νέων αστυνομικών
Κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη η 35χρονη που έκλεψε ρούχα από ατελιέ στην Πάφο
Στο κελί ο 38χρονος που έκλεψε όχημα ενοικιάσεως και πήγε να πετάξει από το αεροδρόμιο Πάφου
Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο
Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε εταιρεία στη Λεμεσό-Έγιναν καπνός 45.000 ευρώ