Γ’ Γύρος Αδειοδότησης: Τα επόμενα βήματα πριν πέσουν οι υπογραφές

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (22 Ιουλίου) η υποβολή προτάσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων των τριών τεμαχίων (6, 8 και 10) της κυπριακής ΑΟΖ, στο πλαίσιο του γ’ γύρου αδειοδότησης. Η υποβολή των προτάσεων αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς μέχρι να αξιολογηθούν και να υπογραφούν οι συμφωνίες θα απαιτηθεί τουλάχιστον ακόμη ένα εξάμηνο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και πως θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των εταιρειών;
Τα επόμενα βήματα
Σημειώνεται πως παρά τις προσπάθειες που είχαν καταβληθεί για αλλαγή της διαδικασίας σε μια προσπάθεια να καταστεί πιο σύντομη και ανταγωνιστική, κάτι τέτοιο δεν έγινε κατορθωτό και ως εκ τούτου, ο νέος γύρος θα διεξαχθεί όπως και οι δύο προηγούμενοι γύροι.
Μετά την υποβολή των προτάσεων, από τη Δευτέρα (25 Ιουλίου) άρχισε η ταξινόμηση των προτάσεων, ενώ όπως ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, η επίσημη ανακοίνωση των ονομάτων των εταιρειών που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον αναμένεται να γίνει την Τετάρτη (27 Ιουλίου) μετά και την σχετική ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Στη συνέχεια, αναμένεται να αρχίσει η αξιολόγηση των προτάσεων η οποία προβλέπεται να αρχίσει μετά το πέρας των θερινών διακοπών, στις 21 Αυγούστου. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η τελική έγκριση των επιλεγέντων αναδόχων από το υπουργικό συμβούλιο θα πρέπει να γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2016. 
Μετά την αξιολόγηση, θα ακολουθήσουν εντατικές διαπραγματεύσεις με κάθε ανάδοχο ξεχωριστά και ως τις 29 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τελικές διαπραγματεύσεις, ενώ η υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου και των αναδόχων για κάθε τεμάχιο υπολογίζεται ότι θα γίνει περί τα μέσα Ιανουαρίου 2017. 
Πως θα γίνει η αξιολόγηση
Οι προτάσεις των εταιρειών αναμένεται να αξιολογηθούν με τα εξής κριτήρια:
1.    Οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των ενδιαφερομένων
2.    Οι τρόποι με τους οποίους προτίθενται να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που προβλέπονται από τη σχετική άδεια
3.    Η οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί για την εξασφάλιση της άδειας
4.    Η έλλειψη αποτελεσματικότητας και ευθύνης που επέδειξαν στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε κριτήριο δεν έχει την ίδια βαρύτητα κατά την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνικά κριτήρια και η εμπειρία των εταιρειών θα αποτελέσει το 35%, ενώ η οικονομική προσφορά θα αποτελεί το 65%.