Επιμένει σε επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν για το Μαρί ο Εισαγγελέας