Οι μονομερείς δράσεις στο προσφυγικό δεν αποτελούν λύση τόνισαν οι ΥΠΕΞ κατά την 3η Άτυπη Συνάντηση Med Group

  Οι μονομερείς δράσεις από κράτη μέλη της ΕΕ σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση δεν μπορούν να αποτελέσουν τη λύση του προβλήματος και μια συνολική και συστηματική προσέγγιση θα πρέπει να αναζητηθεί σε επίπεδο ΕΕ, είναι η κοινή θέση την οποία συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ, κατά την 3η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση Med Group.

Oι εργασίες της Συνάντησης ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Λεμεσό, με τους Υπουργούς Εξωτερικών να συμφωνούν σε σειρά καυτών, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ζητημάτων συμπεριλαμβανομένων της προσφυγικής κρίσης, της κατάστασης στη Συρία, τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, την ανάγκη για στήριξη του Λιβάνου και της Ιορδανίας και τις σχέσεις στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

«Αυτό το ζήτημα τεστάρει την ενότητα μας και την ικανότητα μας να το χειριστούμε σεβόμενοι της θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και τις σχετικές πρόνοιες του διεθνούς δικαίου» δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της Συνάντησης και αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης.

Και επεσήμανε ότι αποτελεί κοινή θέση των 7 μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος) ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ όχι επιλεκτικά ή α λα καρτ αλλά στην ολότητα τους και κάθε χώρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της «αν πρόκειται να υπάρξει λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Στην Κοινή Δήλωση που εξέδωσαν, οι Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τη σημασία μεταρρύθμισης του υπάρχοντος πλαισίου της ΕΕ προκειμένου να διασφαλισθεί μια αποτελεσματική πολιτική ασύλου, καθώς και τη σημασία της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης ως ζητήματος προτεραιότητας, με την αναχαίτιση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, κυρίως μέσω της πλήρους και ταχείας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης ΕΕ και Τουρκίας, της άμεσης δημιουργίας πλήρως λειτουργικών hotspots και της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών μετεγκατάστασης και επανεισδοχής, καθώς και της υλοποίησης μέτρων διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των επαναπροωθήσεων.

Οι Υπουργοί καλωσόρισαν επίσης τις λεπτομερείς εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ολλανδικής Προεδρίας, καθώς και τον προσδιορισμό 14 δομικών στοιχείων της Έκθεσης της Ολλανδικής Προεδρίας, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να εργαστούν προς την πλήρη, μη επιλεκτική εφαρμογή και των 14 δομικών στοιχείων.

Υπενθύμισαν ακόμη την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν από όλα τα κράτη που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν, με την άσκηση συνοριακών ελέγχων σε κάθε ένα άτομο που διασχίζει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλασσίων συνόρων.

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, όπως δήλωσε ο Ιωάννης Κασουλίδης, οι ΥΠΕΞ που συμμετείχαν στο 3ο Med Group της Λεμεσού συμφώνησαν ότι αυτό που είναι πρωταρχικής σημασίας αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο για εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ρωσία και πως ενδεχόμενη επιτυχής εφαρμογή της εκεχειρίας θα αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα προς μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία.

«Καλούμε επίσης τις χώρες της περιοχής να απέχουν από οποιεσδήποτε στρατιωτικές δράσεις οι οποίες θα εκτροχίαζαν τη διαδικασία» σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στην Κοινή Δήλωση υποδεικνύεται εξάλλου ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει άμεση και ενεργή συμβολή στην επίλυση της συριακής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Όπως δήλωσε ο κ. Κασουλίδης στο πλαίσιο της άτυπης Συνάντησης συμφωνήθηκε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη στήριξη του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση η στήριξη αυτή θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των δύο χωρών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και γενικότερα στα θέματα ασφάλειας.

Συμφωνήθηκε επίσης σε ό,τι αφορά τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις που δέχονται ο Λίβανος και η Ιορδανία ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία, ότι διάφορα μέτρα, όπως η ενίσχυση του εμπορίου θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν αυτές τις πιέσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση το Med Group εκφράζει την υποστήριξη του στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προετοιμασία «συμπαγών συμφωνιών» με τις δύο χώρες.

Σε ό,τι αφορά τη Λιβυή ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κατά τη Σύνοδο ανασκοπήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και η πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή, και τονίστηκε το πόσο σημαντικό είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει την πρόταση για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μια κυβέρνηση που θα μπορεί να λειτουργήσει να αναλάβει τα καθήκοντα της στην Τρίπολη το γρηγορότερο.

«Αυτό» εξήγησε ο κ. Κσσουλίδης, «θα έστρωνε το δρόμο για έναρξη της αποκατάστασης της σταθερότητας στη χώρα».

Σημείωσε επίσης ότι συζητήθηκε ακόμη το πως η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τη μελλοντική κυβέρνηση της Λιβύης, να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις που θα έχει ν` αντιμετωπίσει, αλλά και οι συσχετισμοί ασφάλειας μεταξύ της Λιβύης και της περιοχής Σάχελ όπως επίσης και οι ευρύτερες δράσεις της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το ζήτημα της μετανάστευσης.

Σε ό,τι αφορά τέλος την Ένωση για τη Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο Κύπριος ΥΠΕΞ, παρουσία και του ΓΓ της Ένωσης Φαταλλάχ Σιτζιλμασσί (Fathallah Sijilmassi), οι συμμετέχοντες Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε ό,τι αφορά τη θεσμική σχέση μεταξύ ΕΕ – των νότιων μεσογειακών κρατών και του αραβικού κόσμου.

Όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση, η τρέχουσα κρίση στη Συρία και τη Λιβύη και οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, καθώς και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση και η απασχόληση των νέων, καταδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στη Βαλέτα τον Νοέμβριο 2015.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν τα κράτη πρώτης γραμμής για να πείσουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ ότι χρειάζεται να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, ο κ. Κασουλίδης είπε ότι το πρώτο τεστ είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το δεύτερο τεστ η υλοποίηση όλων των αποφάσεων που ήδη έχουν ληφθεί από την ΕΕ. «Αν (οι αποφάσεις) υλοποιηθούν στην ολότητα τους, δεν θα υπάρχει αδικία για κανένα» τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να κάνει η ΕΕ σε ό,τι αφορά την Τουρκία η οποία, κατά το δημοσιογράφο, δεν φαίνεται να συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση, ο κ. Κασουλίδης είπε ότι η μοναδική απάντηση που μπορεί να δώσει σήμερα εκ μέρους όλων (των συμμετεχόντων στη Σύνοδο) είναι ότι στις 7 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην παρουσία είτε του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν είτε του Τούρκου Πρωθυπουργού, Αχμέτ Νταβούτογλου, όπου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά.

Ερωτηθείς τέλος αν οι Υπουργοί των χωρών του Med Group αποφάσισαν σε σχέση με το τι θέλουν από τις άλλες χώρες της ΕΕ να πράξουν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ο Κύπριος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που έχουν ομόφωνα ληφθεί σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. «Δε λέμε συγκεκριμένα ότι αυτή η χώρα πρέπει να κάνει αυτό και η άλλη χώρα πρέπει να κάνει το άλλο. Όλοι μας, στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουν αποφασιστεί» τόνισε.

Το Med Group αποτελεί ένα άτυπο συμβουλευτικό φόρουμ με κύριο στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών κατά τρόπο άτυπο σε θέματα κοινής ανησυχίας και όπου αυτό είναι εφικτό το συντονισμό των θέσεων των συμμετεχόντων χωρών.

Δημιουργήθηκε το 2014. Η 1η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση διεξήχθη στο Αλικάντε της Ισπανίας το 2014 και η 2η στο Παρίσι.

Η Λεμεσός φιλοξένησε την 3η Συνάντηση, στην οποία όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχαν πέρα από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 7 μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστού για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ Φεντερίκας Μογκερίνι, Πέδρο Σεράνο (Pedro Serrano), Αναπληρωτής ΓΓ της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ο ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο Φαταλλάχ Σιτζιλμασσί (Fathallah Sijilmassi).

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Μ. Νάβα: Ευκαιρία για συμμετοχή των τ/κ στις διαδικασίες ΕΕ οι ευρωεκλογές
Τούρκος υπ. Ενέργειας: Θα συνεχίσουμε έρευνες σε όλη τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Επιτυχημένη χαρακτήρισε την επίσκεψη του στην Αυστραλία ο Τατάρ
Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ με φόντο τις Ευρωεκλογές
AKEΛ Αμμοχώστου για Ζαννέτο-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ συνειδητά θέτει σε περιπέτειες τον νέο Δήμο Αγίας Νάπας»
Έκκληση για επενδύσεις στα κατεχόμενα από Τατάρ κατά τις επαφές του στην Αυστραλία
Οι υποψήφιοι κοινοτάρχες που στηρίζει η ΔΗΠΑ σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο
Για Μ. Ανατολή και ισότητα φύλων συζήτησαν Πρόεδρος και ΓΓ Ένωσης για Μεσόγειο
Λετυμπιώτης: Ο κ. Γιούνκερ σημειώνει ότι οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού υφίστανται
Επιστολή ομάδας Βρετανών πολιτικών προς τον Κάμερον-Ζητούν απευθείας πτήσεις στα κατεχόμενα