Φοιτητική χορηγία: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Άρχισε  η υποβολή αιτήσεων από οικογένειες φοιτητών για διεκδίκηση της κρατικής φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16,  υπό το φως του νέου νομικού πλαισίου που αφορά στην Κρατική Φοιτητική Μέριμνα.
 
Όπως ανακοίνωσε ο Αρμόδιος υπουργός, Κώστας Καδής, στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016, ενώ τα χρήματα της φοιτητικής χορηγίας θα καταβάλλονται αμέσως μετά την εξέταση των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι τα όποια φοιτητικά επιδόματα περιλαμβάνονται στη νέα νομοθεσία, θα καταβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νέο νόμο, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 23 Δεκεμβρίου 2015, επέρχονται διάφορες αλλαγές στο σύστημα κρατικής οικονομικής στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού, μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορθής κατανομής των δημόσιων πόρων προς όφελος των οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη και καταπολέμηση πιθανής σπατάλης δημοσίου χρήματος.
 
Με βάση τις αλλαγές που επήλθαν, όλα τα επιδόματα/χορηγίες θα παραχωρούνται από έναν και μόνο φορέα, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της υποβολής μίας και μόνο, κοινής αίτησης. 
Οι οικογένειες των φοιτητών μπορούν να διεκδικήσουν, υπό προϋποθέσεις,  δύο μορφές οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία.
 
Η φοιτητική χορηγία
Η πρώτη μορφή οικονομικής στήριξης είναι η  φοιτητική χορηγία, η οποία θα παραχωρείται βάσει οικονομικών κριτηρίων (τα περιουσιακά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας του φοιτητή).  Η παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας από το Υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά επί της ουσίας, την φοιτητική χορηγία που παραχωρούσε μέχρι τώρα το Υπουργείο Οικονομικών.  Σύμφωνα με τον Κώστα Καδή, για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας έχουν διατηρηθεί οι πρόνοιες που ίσχυαν μέχρι τώρα και έχουν γίνει βελτιώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Συγκεκριμένα, πλέον, ο υπολογισμός των τιμών των ακινήτων θα γίνεται με τις τιμές του 2013, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το κτηματολόγιο για κοστολόγηση των περιουσιών, και όχι με τις τιμές του 1980 που λαμβάνονταν υπόψη μέχρι τώρα. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί από την Πολιτεία για έναν φοιτητή θα υπολογίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων και μπορεί να κυμαίνεται από €1450 μέχρι €2565.
 
Τα φοιτητικά επιδόματα
Η δεύτερη μορφή οικονομικής στήριξης που θα παραχωρεί η πολιτεία είναι τα φοιτητικά επιδόματα. Επί της ουσίας, αποτελούν τη νέα μορφή των στοχευμένων μέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας (δηλ. του φοιτητικού πακέτου), που παραχωρούσε το Υπουργείο Παιδείας βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, σε Κύπριους και Ευρωπαίους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο. Αντικαθιστούν επίσης το επίδομα που παραχωρούσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό (φοιτητικό πακέτο εξωτερικού).
Τα επιδόματα αυτά θα παραχωρούνται επιπρόσθετα από τη φοιτητική χορηγία και αποσκοπούν στην ενίσχυση των οικογενειών των φοιτητών, οι οποίες, εκτός από οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και άλλου είδους κοινωνικά προβλήματα όπως: προβλήματα υγείας φοιτητών ή/και των γονέων τους, φοιτητές μονογονεϊκών οικογενειών, φοιτητές από οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, τέκνα προσφύγων και εγκλωβισμένων, κ.α.
 
  1. Ένας φοιτητής μπορεί να λάβει ως φοιτητικά επιδόματα, επιπρόσθετα από τη φοιτητική χορηγία, μέχρι και το συνολικό ποσό των €3.692. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύψει από τις εξής μορφές φοιτητικών επιδομάτων:
  2. Επίδομα Στέγασης: μέχρι €1.800
  3. Επίδομα Σίτισης: μέχρι €1.092
  4. Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων: μέχρι €300
  5. Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή: μέχρι €500
     
Πάντως, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό.  Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 
 
66 εκ για τους φοιτητές
 
Ο Κώστας Καδής τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει στον προϋπολογισμό του συνολικό κονδύλι ύψους 66,75 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την κρατική φοιτητική μέριμνα που αφορά στην ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16. 
 
Πρόσθεσε επίσης ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2016, έχει εισαχθεί ειδική πρόνοια, βάση της οποίας οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό, μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, θα διατεθεί για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων ή/και για προγράμματα/έργα/άλλες ενέργειες στήριξης των φοιτητών. «Αυτή είναι μία σημαντική καινοτομία στην κρατική πολιτική για στήριξη των φοιτητών μας, η οποία δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί, όχι μόνο δεν μειώνεται το ποσό που καλύπτει τη φοιτητική μέριμνα, αλλά διασφαλίζεται δια νόμου ότι το ποσό αυτό θα παραχωρηθεί στους φοιτητές μας μέχρι και το τελευταίο σεντ», σημείωσε ο Κώστας Καδής.
 
«Κάποιοι θα αποκλειστούν»
Στο πλαίσιο της διάσκεψης τύπου, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής σημείωσε ότι η φοιτητική μέριμνα και ειδικότερα η παραχώρηση των επιδομάτων στοχεύει αφενός στη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη και αφετέρου στην καταπολέμηση του φαινομένου λήψης επιδομάτων από οικογένειες με υψηλά εισοδήματα, φαινόμενο που παρατηρείται στην Κύπρο του 2016.  Χωρίς να μπορεί να μιλήσει με αριθμούς, ο κ. Καδής παραδέχθηκε ότι με τα νέα κριτήρια και μέτρα που εφαρμόζονται τώρα για την παραχώσηση φοιτηιτκής χωρηγίας, κάποιοι θα αποκλειστούν. 
«Για τα φοιτητικά επιδόματα, για τα οποία κάναμε μία άσκηση επί χάρτου στην βάση των περσινών αιτήσεων και των δεδομένων που είχαμε πέρσι ενώπιον μας,  αυτοί που πήραν πέρσι φοιτητικά επιδόματα θα έπαιρναν και φέτος, έτσι δεν θα έχουμε αποκλεισμό φοιτητών μας οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια. Για την φοιτητική χορηγία, περιμένω ότι ένας αριθμός θα μείνει έξω και κάποιοι θα μπουν διότι αυξάνεται το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων. Θα αποκλειστούν οι εκατομμυριούχοι, ουσιαστικά. Και είναι αυτό που θέλαμε», κατέληξε.
 
Πού να υποβάλετε τις αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, να παραλάβουν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση από τα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης:
  1. Την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  2. Τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), ή
  3. Τα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.
 
Επιπλέον, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί και στην Iστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, Τεύκρου 6, Λευκωσία (κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών), τηλ.: 22 804017
 
Maria.stylianou@imhnusiness.com
 

 

Δειτε Επισης

Εντοπίστηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του Κρουκς-Νόμιμα αγορασμένο το όπλο
Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 23χρονος που εντοπίστηκε τραυματισμένος στην Αγία Νάπα
Ανάλυση Sky News: Η επόμενη ημέρα-Πώς η απόπειρα κατά του Τραμπ θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των Εκλογών
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που o Τόμας Μάθιου Κρουκς ανοίγει πυρ κατά του Τραμπ
Βλάβη στο σύστημα παραγωγής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς
Μεταφέρεται εσπευσμένα στη Γαλλία ο 17χρονος εθνοφρουρός-Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του
Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η φρουρά του Τραμπ είχε ειδοποιηθεί 3-4 λεπτά πριν ο 20χρονος πυροβολήσει
Νέα δήλωση Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του-«Δεν θα φοβηθούμε, ο Θεός απέτρεψε το αδιανόητο»
Απαισιόδοξη η Αννίτα για το Κυπριακό-«Δεν βλέπω, προς το παρόν, κάτι θετικό»
Παράνομη επίσκεψη Βρετανού βουλευτή στο κατεχόμενο Βαρώσι